Terug naar Actueel

#Coronavirus: beleid en actueel nieuws

Nieuws

Het coronavirus (COVID-19) treft veel mensen en leidt over heel de wereld tot vergaande gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Bij VfPf blijven we ons inzetten om onze klanten zo goed mogelijk te helpen ondanks de uitdagingen waar we momenteel allemaal voor staan. De veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en klanten zijn het allerbelangrijkst en staan daarbij voorop.

Deel deze pagina:

Afbeelding wereldbol met mondkapje

#Let op! U kunt nog tot en met 24 januari de subsidieregeling Extra hulp voor de klas aanvragen.

Met ingang van 1 januari t/m 31 juli 2021 heeft het Ministerie OCW een landelijke subsidie ter beschikking gesteld, die t/m 24 januari a.s. kan worden aangevraagd. Deze subsidie maakt het voor scholen mogelijk om extra compensatie aan te vragen voor het blijven geven van (afstands) onderwijs en de gevolgen van corona op te kunnen vangen. Lees er hier  meer over.

#Stand van zaken landelijke maatregelen voor het onderwijs

Het coronavirus COVID-19 heeft grote impact op het funderend onderwijs. Scholen, leraren en leerlingen zijn het afgelopen jaar met veel flexibiliteit en vindingrijkheid met de situatie omgegaan.

Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen voor oa het primair onderwijs in dit servicedocument. Het document geldt als een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen die de sectorraden en bonden hebben opgesteld.
 

#Beleid VfPf

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Onze medewerkers werken thuis, de regiocoördinatoren en adviseurs spreken zoveel mogelijk telefonisch af met schoolbesturen en trainingen/regiobijeenkomsten worden uitgesteld of online gegeven.

#Contact

Ons kantoor blijft telefonisch en/of per e-mail bereikbaar.  We doen er alles aan om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden maar door een beperkte bezetting kan het langer duren dan u van ons gewend bent.

#Maatregelen VfPf

In verband met het coronavirus hebben het Participatiefonds en het Vervangingsfonds verschillende maatregelen uitgewerkt om de onderwijssector tegemoet te komen. Hieronder vindt u de laatste updates van deze maatregelen.

#Reactietermijnen Pf: per 18 mei weer hervat

Om schoolbesturen zo veel mogelijk administratief te ontlasten tijdens de coronaperiode, waren de reactietermijnen met betrekking tot het Reglement Pf tijdelijk stopgezet. Nu de scholen weer zijn gestart, zijn ook de termijnen weer hervat. Lees hier verder...

 

 

#Geen premieheffing Vf over de maand april vanwege corona-sluiting

Doordat de scholen de hele maand april gesloten waren, constateerde het Vervangingsfonds dat er minder vervangingen zijn gedeclareerd. Het bestuur heeft daarom besloten over de maand april geen premie te heffen. Lees hier verder...

#Inzetpercentage van poolers tot 1 juni op 100%

Het inzetpercentage van de vervangingspools is door het Vf in de periode 1 maart - 1 juni op 100% gezet. Hierdoor ontstaan er voor de vervangingspools geen negatieve financiële gevolgen. Vanaf 1 juni wordt weer het werkelijke inzetpercentage gehanteerd. Lees hier verder...

#Reguliere termijnen indienen declaraties en cases Vf: per 1 juni weer hervat

Om schoolbesturen zo veel mogelijk administratief te ontlasten tijdens de coronaperiode, waren de reguliere termijnen voor het indienen van declaraties en cases Vf verlengd of opgeschort. Vanaf 1 juni worden de reguliere termijnen weer hervat. Lees hier verder...

#Q&A met betrekking tot premie, uitkeringskosten en vervangingskosten als gevolg van corona

## Dikke duim vanuit huis voor het PO!

Vanachter onze thuiswerkplek: heel veel respect en een dikke duim omhoog voor alle mensen in het primair onderwijs in deze moeilijke tijd!  Wij wensen iedereen de komende tijd veel sterkte en gezondheid toe.

Print deze pagina