Terug naar Actueel

#Gezocht: werkervaringsplaatsen

Artikel

Het kan iedereen overkomen. Een leerkracht staat vol vuur voor de klas, verlaat om een of andere reden het onderwijs, verlangt er na enige tijd naar om toch weer op een school te werken en wil in rustig tempo onderzoeken wat past. Om deze bevlogen ‘werkhervatters’ een goede herstart in het onderwijs te gunnen, roepen VfPf en IPPON scholen op om deze mensen een proeftuin aan te bieden. Kwalitatief goede herstarters vullen immers de onderwijskrachtenvijver.

Deel deze pagina:

2 vrouwen in kamer met plant in kantoorsetting
Sandra Tubbing (links) en Jeannette van Elteren (rechts)

#VfPf en IPPON zetten in op behoud goed personeel voor lange termijn

Vervangingsfonds/Participatiefonds (VfPf) en arbeidsbemiddelaar IPPON, specialist voor vervanging van personeel in het onderwijs voor zo’n zeventig schoolbesturen, slaan de handen ineen om goed onderwijspersoneel op de lange termijn te behouden. “Er is nu al een tekort aan onderwijspersoneel en kijkend naar de uitstroomcijfers verwacht ik dat er straks per school grofweg een of twee leerkrachten tekort zijn”, vertelt Sandra Tubbing, directeur IPPON. “We moeten er dus alles aan doen om de vijver met goed onderwijspersoneel gevuld te houden en zelfs te vergroten.” Zo denkt Jeannette van Elteren, regiocoördinator Midden-Oost bij VfPf, er ook over. “Met elkaar willen we daarom de situatie verbeteren.” 

#Een nieuwe kans door ervaring op te doen

IPPON en VfPf hebben hetzelfde doel voor ogen en enthousiasmeren samen scholen om een werkervaringsplaats aan te bieden voor een periode van vijftien weken. Op die manier geven scholen onderwijskrachten die het werk willen hervatten een nieuwe kans in het onderwijs. Van Elteren: “Het gaat om bevlogen mensen met kwaliteit die enige tijd uit het onderwijs zijn geweest. Bijvoorbeeld doordat ze in een andere sector hebben gewerkt, ziek zijn geweest of behoefte hebben aan een nieuwe rol in het onderwijs.”

#Verzoek

Medewerkers van VfPf en IPPON hebben regelmatig contact met schoolbesturen, IPPON zelfs dagelijks. “Wij krijgen elke dag vervangingsvragen binnen en weten waar nood is”, zegt Tubbing. “In ons dagelijks contact gooien we een balletje op, leggen uit wat we voor ogen hebben en vragen of de school bereid is om een werkervaringsplek te bieden. Zo ja, dan pakt VfPf vervolgens de bemiddeling van een kandidaat op met, zo nodig, de ondersteuning door een mentor.” Jeannette: “Wanneer een school open staat voor een kandidaat maar de tijd voor begeleiding mist, dan kunnen wij hiervoor een mentor on the job inzetten.” 

VfPf-mentor Berthy begeleidde herstarter Anne op haar werkervaringsplaats. Lees hier over hun ervaringen
 

#Creatieve houding

Wat wordt precies gevraagd van een school? Tubbing: “We vragen een werkervaringsplek en eventueel begeleiding. Daarnaast is er durf en een open en creatieve houding nodig. Meedoen heeft alleen maar voordelen. De school haalt een enthousiaste kandidaat met kwaliteit in huis en heeft daarmee vijftien weken gratis extra handen, want de kandidaat behoudt die periode een uitkering van het UWV of WWplus. Na vijftien weken staat er een onderwijskracht die opnieuw inzetbaar is voor het onderwijs voor langere termijn.” Van Elteren: “Een werkervaringsplek aanbieden doe je niet alleen voor jezelf, bijvoorbeeld om een tekort in je formatie op te vullen. Nee, je stoomt een bevlogen kandidaat klaar voor het onderwijs. Niet per se voor je eigen school maar voor de hele regio. Wil je meer handjes in het onderwijs krijgen, dan zullen we met elkaar het blikveld moeten verruimen qua mogelijkheden in de organisatie van het werk.” Tubbing: “Wij weten dat ook de scholen voldoende goede en bevlogen leerkrachten voor het onderwijs willen behouden. Dus: Wie gaat er met ons deze uitdaging aan?”

Edo Giel, directeur van De Kring in Driebergen, is enthousiast over het werkervaringstraject op zijn school. Hij vertelt erover in dit artikel

#Wat is een werkervaringsplaats?

Voor wie een tijdje uit het arbeidsproces is, is het soms lastig om meteen in een betaalde baan aan de slag te gaan. Ondanks dat de motivatie groot is. Daarvoor biedt een werkervaringsplaats (stage) uitkomst. Al dan niet met extra begeleiding door een mentor vanuit VfPf kan iemand weer werkritme, kennis, ervaring en vertrouwen opbouwen. 

Voor een school die zo’n plaats aanbiedt betekent het direct extra handen beschikbaar. Voor enkele weken of maanden, dat is maatwerk. Dus zonder direct aan een contract vast te zitten elkaar leren kennen en de medewerker de kans geven zich te ontwikkelen. Die daarna een vervolgstap kan zetten naar werk; binnen de school die de plaats aanbood of op een andere plek in de regio.

Voor iedereen een win-win!

Print deze pagina