Terug naar Actueel

#Hoe ga je om met het complexe probleem van het lerarentekort?

Artikel

Het onderwijs staat voor een aantal complexe uitdagingen. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dit vraagt om wendbaarheid en creatieve oplossingen van besturen om toekomstbestendig te blijven en goed onderwijs te kunnen bieden.

Deel deze pagina:

afbeelding van de tafelgasten tijdens het webinar
Webinar Besturen doet ertoe!

#Samenwerken, van elkaar leren en co-creëren

Bestuurders hoeven niet steeds het wiel zelf uit te vinden. VfPf ondersteunt hierin graag en gelooft juist in samenwerken, van elkaar leren en co-creëren. Daarom zijn we in 2021 gestart met het organiseren van inspirerende webinars waarin bestuurders met elkaar en met anderen van gedachten kunnen wisselen en ideeën kunnen delen. Steeds weer met een wisselend panel, bestaande uit mensen van binnen én buiten het onderwijs.

Dit leverde al veel mooie gesprekken op over verschillende thema’s zoals gelijke kansen in het onderwijs, technologie in de klas, imago van de leerkracht en het lerarentekort. Telkens onder leiding van inhoudsdeskundige Marc Vermeulen, hoogleraar onderwijssociologie bij TIAS School for Business and Society Tilburg University en VfPf regiocoördinator Noord-West Brenda Steinmetz.

Brenda Steinmetz, VfPf regiocoördinator Noord-West: “Het is super interessant om aan tafel een gesprek te voeren met onze gasten die inhoudsdeskundig zijn op de onderwerpen die we bespreken. Door verschillende invalshoeken te belichten, hopen we met deze webinars bestuurders te inspireren met vraagstukken waar zij dagelijks mee te maken hebben.”

Dit voorjaar hadden we het onder andere over het lerarentekort. Een landelijk en zeer actueel probleem. Maar hebben we niet al lange tijd – zo’n beetje heel de 20e eeuw – te maken met een tekort aan leraren? En waar ligt dat nu precies aan? Waarom lukt het maar niet dit probleem op te lossen?

We bespraken het probleem aan tafel met Renata Voss (Lid College van Bestuur Stichting Boor), Thijs Roovers (Dagelijks bestuurder AOb), Paul Zevenbergen (Uitvoerend bestuurder SIVON/ bestuurder ROC Da Vinci College) en Gijs de Bont (Voorzitter College van Bestuur).

Renata Voss, Lid College van Bestuur Stichting BOOR: “Je moet investeren in je huidige personeel om het te behouden, de instroom vergroten door andere groepen aan te spreken en durven anders te organiseren.”

Dit webinar en de overige webinars uit deze serie terugkijken? U vindt ze hier. Op deze pagina vindt u ook whitepapers over dit onderwerp terug.

Print deze pagina