Terug naar Actueel

#Leerkrachten Blijvliet zelfverzekerder door scholing ‘Sterk voor de klas’ en ‘Verantwoord begrenzen’

Artikel

Wat doe je met € 1000 om de werkdruk te verminderen? OBS Blijvliet in Rotterdam besteedde het bedrag aan twee cursussen: ‘Sterk voor de klas’ en ‘Verantwoord begrenzen’. De leerkrachten staan sindsdien zelfverzekerder voor de klas en laten zich niet langer door leerlingen en ouders intimideren.

Deel deze pagina:

Foto Jeroen Appel
Directeur Jeroen Appel

#Wat doe je met € 1000 om de werkdruk te verlichten.

Alle scholen die deelnemen aan het project ‘Gezonde Werkdruk’ krijgen eenmalig een bedrag van € 1000 dat ze kunnen inzetten voor een teamactiviteit naar keuze. De betreffende activiteit is gekoppeld aan de uitkomsten van de Werkdrukscan en levert een bijdrage aan de vermindering van werkdruk.

#Vruchten plukken

Directeur Jeroen Appel kende het project ' Gezonde Werkdruk' vanuit zijn voormalige functie bij OBS J.C. Van Gent in Sommelsdijk. Hij was er enthousiast over en meldde Blijvliet snel na zijn aantreden aan voor een volgende tranche in het project. “Toen ik in dienst kwam bij Blijvliet was het verzuim 25 procent. Ik had het effect van Management Drives* bij het team op de J.C. Van Gent gezien en wilde graag dat de leerkrachten hier daarvan ook de vruchten konden plukken. Onze adjunct-directeur volgde ook de modules Management Drives en Waarderend leiderschap en zelf kon ik bij dit vervolgproject de verdiepingsmodule volgen.”

#Werkdruk

De 0-meting van de Werkdrukscan in het kader van het project in 2017 gaf geen schokkend beeld van werkdruk. Ook de tussenmeting (1-meting) een jaar later niet. “De werkdrukscan is een momentopname”, stelt Appel. “Op het moment van invullen kan de werkdruk minder ervaren worden. Hier op school zie ik pieken dat het water aan de lippen van de leerkrachten staat. Onze school staat in een Focuswijk in Rotterdam-Zuid. Wonen, werken en onderwijs krijgen extra aandacht. Hier gaat niets vanzelf. Kinderen hebben hier wekelijks tien uur meer onderwijs dan op andere scholen. Zowel leerlingen als leerkrachten maken dus lange lesdagen. Terwijl ouders het beste voor hun kind willen en hoge eisen stellen moeten leerkrachten er hard aan trekken om de kinderen tot leerresultaten te brengen. Daarbij hebben ze soms te maken met agressieve en intimiderende ouders en kinderen. Alles bij elkaar een recept voor verhoogde werkdruk.”

#Extra bagage nodig

Extra bagage voor de leerkrachten was wenselijk om beter met deze ouders en leerlingen om te kunnen gaan. Daarvoor volgde het team twee dagcursussen met een combinatie van theorie en praktijk: ‘Sterk voor de klas’ en ‘Verantwoord begrenzen’. De cursus ‘Verantwoord begrenzen’ handelde over wat een leerkracht kan en mág doen bij leerlingen die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Deze cursus is tevens aanleiding voor de school om een protocol op te stellen voor hoe een leerkracht/school handelt bij intolerant gedrag. In cursus ‘Sterk voor de klas’ leerden leerkrachten hoe ze met hun lichaamshouding overwicht kunnen uitstralen. “Om het geleerde levend te houden organiseren we nog enkele terugkomdagen.” Het bedrag van € 1000 van het Vervangingsfonds dekte een deel van de kosten. Het merendeel kwam uit het wijkbudget en van de school zelf. Los van de leerkrachttrainingen hebben de leerlingen aan het begin van het schooljaar zes lessen ‘Voel je sterk’ gehad. “Met het doel om het zelfvertrouwen van de leerlingen te vergroten werd daarin gewerkt vanuit de Aikidoprincipes. Daarvan hebben zowel klas als leerkrachten veel profijt.”

#Zelfverzekerd

Zowel de leerkrachten als de directeur, die zelf ook deelnam, kijken terug op zinvolle en leerzame cursusdagen. “De leerkrachten staan zelfverzekerder voor de klas en kunnen op tijd inschatten wanneer een conflict dreigt. Door effectief te reageren kunnen ze eventuele escalatie voorkomen. Dankzij hun veranderde houding en effectieve optreden heeft intimidatie veel minder vat meer op ze.”   

*Management Drives geeft inzicht in wat een persoon of team motiveert. De methode hanteert een gemeenschappelijke ‘zes kleurentaal’ om gedrag bespreekbaar te maken en de kracht van het team en ieder individu daarin te gebruiken. Iedere kleur staat voor een persoonlijke leiderschapsstijl of team-/organisatiecultuur. Het Vervangingsfonds introduceerde Management Drives binnen het Project ‘Gezonde Werkdruk’.

#OBS Blijvliet

Blijvliet heeft een openbare identiteit. Dagelijks verzorgen 25 medewerkers het basisonderwijs voor ongeveer 250 kinderen. Die kinderen zijn afkomstig uit verschillende culturen, spreken van huis uit verschillende talen en hebben verschillende nationaliteiten. Alle kinderen, ongeacht geloof, afkomst of huidskleur zijn bij Blijvliet van harte welkom. Blijvliet valt onder het bestuur van Stichting BOOR.

Meer informatie op www.blijvliet.nl.

Print deze pagina