#Project ‘Gezonde werkdruk?! Daar word je beter van’

Aan ons project Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van nemen scholen met een hoge werkdruk deel. Binnen dit project onderzoeken we samen met de scholen welke interventies een positieve invloed hebben op het structureel verlagen van de werkdruk en het ziekteverzuim.

#Meedoen? Vraag een adviesgesprek aan!

Om deel te nemen aan het project moet op uw school sprake zijn van een aantoonbaar hoge werkdruk. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit de quickscan van de Arbomeester, een medewerkerstevredenheidsonderzoek, een verzuimpercentage van 8% of hoger en/of een meldingsfrequentie van minimaal 1,3 in de laatste twee jaar, waarbij werkdruk een mogelijke oorzaak is.

Deelname aan het project is kosteloos, maar vraagt gedurende de looptijd van twee jaren wel uw commitment en investering in tijd. Het programma wordt met meerdere deelnemende scholen tegelijkertijd opgestart. Ook als u eigenrisicodrager bent voor de vervangingskosten, kunt u aan dit project meedoen.

De startdatum van de volgende groep is nog niet bekend. U kunt uw interesse wel al kenbaar maken bij uw regioteam. U wordt dan benaderd voor een adviesgesprek. Samen met onze adviseur bespreekt u of deelname aan dit project inderdaad een geschikte aanpak is voor uw school.