Terug naar de vraagstukken

#Hoe zorg ik voor een Strategische Personeelsplanning?

In een steeds uitdagender onderwijswereld is strategische personeelsplanning (SPP) onmisbaar. Het helpt uw organisatie namelijk om verder te kijken dan de dagelijkse beslommeringen en te focussen op de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Zo zorgt u ervoor dat altijd de juiste mensen op de juiste plek zitten voor het behalen van strategische doelen. Lees alles wat u wilt weten over het SPP in het onderwijs op deze pagina!

Deel deze pagina:

Schoolteam werkt aan het maken van een SPP

#Wat is Strategische Personeelsplanning

SPP is een middel om te komen tot een optimale personeelsbezetting waarbij rekening wordt gehouden met interne en externe ontwikkelingen. Met een SPP breng je in kaart welke mensen er straks nodig zijn (gewenste formatie) en welke mensen er straks beschikbaar zijn (verwachte bezetting). Het geeft inzicht in het ontwikkelpotentieel van personeel, handvatten voor benodigde HR-acties en zorgt voor een optimale personeelsbezetting nu én in de toekomst. 
Het maken van een SPP is hiermee een proces waarmee je op (middel)lange termijn de personeelsdoelen van de organisatie kunt realiseren.  Het vraagt om een gezamenlijke inspanning van management, HR, (G)MR en de afdeling financiën.

#Kijken naar interne en externe ontwikkelingen

Met een SPP kijk je naar je huidige personeelsbestand: hoe blijf ik een aantrekkelijke werkgever? En naar toekomstige ontwikkelingen: hoe ontwikkelt het leerlingaantal zich de komende jaren? Waar wil ik met de organisatie naar toe? Hoe vinden we de juiste mensen of hoe laten we de huidige mensen daar naar toe groeien? Daarnaast spelen ook omgevingsfactoren als demografie, technologie en politiek een rol bij het maken van een SPP.

#Waaruit bestaat een SPP

 • een (middel)lange termijn visie en focus in plaats van reactief sturen op de dagelijkse hectiek
 • het inzetten van medewerkers op hun kwaliteiten
 • inspelen op het lerarentekort
 • professionaliseren van het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering
 • voorkomen of beperken van de eigen bijdrage aan werkloosheidskosten.

#Wat levert een SPP op

 • draagt bij aan goed en aantrekkelijk werkgeverschap
 • zorgt voor de juiste personen op de juiste plek 
 • geeft beter en meer inzicht in het (benodigde) aantal personen en functies op school/ organisatie
 • helpt u beter te anticiperen op toekomstige gebeurtenissen
 • is een gerichte aanpak voor de toekomstige ontwikkeling van de medewerkers in de organisatie 
 • creëert bewustzijn over welke (omgevings)factoren van invloed zijn op de school/organisatie
 • legt de basis voor strategische samenwerking tussen lijn- en stafmedewerkers.

#Aan de slag met Strategische Personeelsplanning

Een SPP wordt gemaakt aan de hand van negen bouwstenen. Een gestructureerde en geordende manier om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. 

Tip van de expert! "Maak een SPP in het voorjaar, dan kan het nog mee in de begroting van het volgend schooljaar. Net als de begroting is ook een SPP meerjaren-werk. Vervolgens kijkt u elk jaar of u de planning moet aanvullen, oppoetsen of aanpakken." 
Gerard Evers, specialist op het gebied van personeelsmanagement

 

 

#Ondersteuning nodig bij SPP?

Wilt u ook inzicht in uw situatie nu en in de toekomst? Onze adviseurs nemen u graag mee in het zetten van de juiste stappen om ook voor uw organisatie de toekomstscenario’s in kaart te brengen en u te ondersteunen bij het maken van keuzes en het opstellen van een SPP. Passend bij uw organisatie! 

Neem contact op met het regioteam bij u in de buurt.Neem contact op met het regioteam bij u in de buurt.
Print deze pagina