Terug naar de vraagstukken

#Hoe zorg ik voor een Strategische Personeelsplanning?

In een steeds uitdagende onderwijswereld is strategische personeelsplanning (SPP) onmisbaar. Het helpt uw organisatie om verder te kijken dan de dagelijkse beslommeringen en te focussen op de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Hiermee zorgt u ervoor dat altijd de juiste mensen op de juiste plek zitten voor het behalen van strategische doelen. Maar waar begint u met SPP?

Schoolteam werkt aan het maken van een SPP

#Wat is Strategische Personeelsplanning?

Hoe krijgen we de formatie voor het komend schooljaar rond? In tijden van lerarentekorten een jaarlijks terugkerend hoofdpijndossier voor veel schoolorganisaties. 

Een SPP kan de sleutel zijn voor schoolbesturen om zowel een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers te zijn als in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Strategische personeelsplanning is een proces waarmee je op (middel)lange termijn de (personeels)doelen van de organisatie kunt realiseren.

Want hoe ontwikkelt het leerlingaantal zich de komende jaren? Waar wil ik met de organisatie naar toe? Hoe vinden we de juiste mensen of hoe laten we de huidige mensen daar naar toe groeien? En dat niet alleen, ook omgevingsfactoren zoals demografie, technologie en politiek spelen een rol bij het maken van een SPP.
 

#Gedeelde verantwoordelijkheid

Het maken van een SPP is dan ook een gedeelde verantwoordelijkheid en vraagt een gezamenlijke inspanning van management, HR, (G)MR en de afdeling financiën. 

 “Met een strategische personeelsplanning zorg je ervoor dat je op tijd de juiste mensen op de juiste plek hebt zitten. Dat heeft niets met reorganiseren of bezuinigen te maken, wat men vaak onterecht denkt. Het is juist een middel dat inzicht geeft in het ontwikkelpotentieel van personeel, handvatten geeft voor benodigde HR-acties en uiteindelijk zorgt voor een optimale personele bezetting binnen de organisatie nu én in de toekomst. Oftewel: wat is de gewenste formatie per functiegroep en type arbeidscontract?”
Gerard Evers, specialist op het gebied van personeelsmanagement

Strategische personeelsplanning biedt dus houvast voor het personeelsbeleid en ondersteunt het schoolbestuur ook om uit de waan van de dag te stappen. Een SPP bestaat uit:

 • een (middel)lange termijn visie en focus in plaats van reactief sturen op de dagelijkse hectiek
 • het inzetten van medewerkers op hun kwaliteiten
 • omgaan met generatieverschillen op de werkvloer
 • inspelen op het lerarentekort
 • professionaliseren van het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering
 • voorkomen of beperken van de eigen bijdrage aan werkloosheidskosten
Plaatje over SPP met vraag en aanbod en bezetting en formatie met poppetjes en vogels

#Wat levert een SPP in het onderwijs op?

Met een SPP breng je als organisatie in kaart welke mensen er straks nodig zijn (gewenste formatie) en welke mensen er straks beschikbaar zijn (verwachte bezetting). Een SPP geeft inzicht in het ontwikkelpotentieel van personeel, handvatten voor benodigde HR-acties en zorgt voor een optimale personeelsbezetting nu én in de toekomst.

 

Een strategische personeelsplanning:

 • draagt bij aan goed en aantrekkelijk werkgeverschap
 • zorgt voor de juiste personen op de juiste plek 
 • geeft beter en meer inzicht in het (benodigde) aantal personen en functies op school/ organisatie
 • helpt u beter te anticiperen op toekomstige gebeurtenissen
 • is een gerichte aanpak voor de toekomstige ontwikkeling van de medewerkers in de organisatie 
 • creëert bewustzijn over welke (omgevings)factoren van invloed zijn op de school/organisatie
 • legt de basis voor strategische samenwerking tussen lijn- en stafmedewerkers

#Aan de slag met Strategische Personeelsplanning

Een SPP wordt gemaakt aan de hand van negen bouwstenen. Een gestructureerde en geordende manier om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. 

Tip! "Maak een SPP bijvoorbeeld in het voorjaar, dan kan het nog mee in de begroting van het volgend schooljaar. Net als de begroting is ook een SPP meerjaren-werk. Vervolgens kijkt u elk jaar of u de planning moet aanvullen, oppoetsen of aanpakken." 
Gerard Evers, specialist op het gebied van personeelsmanagement.

Ondersteuning nodig bij SPP?
Wilt u ook inzicht in uw situatie nu en in de toekomst? Onze adviseurs nemen u graag mee in het zetten van de juiste stappen om ook voor uw organisatie de toekomstscenario’s in kaart te brengen en u te ondersteunen bij het maken van keuzes en het opstellen van een SPP. Passend bij uw organisatie! 

Neem contact op met het regioteam bij u in de buurt.

Print deze pagina

#In het kort

Links

 • Een podcast over SPP met Gerard Evers (directeur van Euro HRM) en Berthold Gerrits (manager VMI Group) — 
  peoplepower.radio