Terug naar Actueel

#Subsidieregeling Extra hulp voor de klas

Nieuws

Met ingang van 1 januari t/m 31 juli 2021 heeft het Ministerie OCW een landelijke subsidie ter beschikking gesteld, die t/m 24 januari a.s. kan worden aangevraagd. Deze subsidie maakt het voor scholen mogelijk om extra compensatie aan te vragen om de gevolgen van corona op te kunnen vangen en voor het blijven geven van (afstands) onderwijs.

Deel deze pagina:

leraar kind

#Voor welk type werkzaamheden/functies kan met deze regeling subsidie worden aangevraagd?

Het gaat dan om vervanging van huidig personeel en om de benodigde extra inzet vanwege de coronamaatregelen, bijvoorbeeld voor extra schoonmaak, toezicht op de coronamaatregelen, hulp bij afstandsonderwijs, wegwerken van achterstanden, werkdrukvermindering of naar gelang de behoefte om de organisatie draaiende te houden. Deze tijdelijke regeling voorziet daarmee niet in de kosten van het structureel aannemen van onderwijspersoneel, wel tijdelijk.

Dit kan binnen een dienstverband, detachering, zzp, uitbreiding van een bestaand dienstverband etc.  worden geregeld. Kijk daarom goed naar wat binnen de organisatie benodigd en noodzakelijk is. Mocht de behoefte tussentijds wijzigen, mag een school daarop inspringen en schuiven met de bezetting. De bevoegdheidseisen blijven van kracht.

#Aanvragen? Onze regiocoördinatoren staan voor u klaar!

De subsidie moet regionaal worden aangevraagd. Per regio kan één aanvraag worden ingediend voor het PO. Dat is een behoorlijke klus. Onze regiocoördinatoren helpen u daar graag bij. Ook als u meer informatie wilt of een vraag heeft over deze regeling kunt u contact opnemen, klik hier  voor uw regioteam. De coördinatie en administratie is regionaal geregeld via RAP-RAL.

Klik hier  voor de meeste gestelde vragen over de subsidie.

Print deze pagina