Terug naar Actueel

#Vrije mobiliteit, SOPOW doet er nog een schepje bovenop

Artikel

Het vertrek van twee pensioengerechtigde directeuren in 2016 leidde bij de overige zes directeuren tot reflectie op hun baan. Aangemoedigd door hun bestuurder solliciteerden ze allen halverwege het schooljaar naar een directiefunctie op een ander school binnen de stichting. De ‘directieverhuizing’ was goed voor een frisse start bij een nieuw team en, wat later, een olievlekeffect bij het onderwijzend personeel. Het negatieve imago van mobiliteit lijkt daarmee verdwenen. En dat was precies de bedoeling.

Deel deze pagina:

vlnr: Bob Rhebergen, Pauline Boogerd en Thomas Jansen
vlnr: Bob Rhebergen, Pauline Boogerd en Thomas Jansen

#Verfrissende switch

“De wissel destijds heeft goed uitgepakt”, vertelt Pauline Boogerd, voorzitter College van Bestuur bij SOPOW. “Alle directeuren zijn positief over hun horizontale carrièrestap. Ook de teams zijn gewend. Ze hebben ervaren hoe verfrissend een switch kan zijn. Voor de directeur zelf én voor de medewerkers. Na wat gemorrel in het begin kwam er ook bij het personeel schwung in de mobiliteit.” Acht medewerkers van verschillende scholen hebben inmiddels op eigen initiatief ook een beweging gemaakt en zes hebben onlangs de wens uitgesproken een overstap te willen maken. Boogerd is blij dat nu ook de leerkrachten open staan voor mobiliteit. “Het is een kwestie van groei met elkaar, zien dat het gaat werken. Het besef dat ze een bestuurlijke aanstelling hebben, beschouwen ze als kans.”

#Vrije mobiliteit

SOPOW is van mening dat mobiliteit het werkplezier kan vergroten wat vervolgens duurzame inzetbaarheid ten goede komt. De stichting oefent geen druk uit op medewerkers om van school te veranderen, wel faciliteert en stimuleert ze vrije mobiliteit. Sinds de wisseling van directeuren organiseert SOPOW jaarlijks voor personeel ‘De week van de mobiliteit’. “In die week mogen leerkrachten onder lestijd op andere scholen een kijkje nemen, terwijl wij hun vervanging regelen”, vertelt Boogerd. “Een kennismaking met een andere school kan je ogen openen voor iets nieuws.”

#Inventarisatieformulier

Naast ‘De week van de mobiliteit’ heeft SOPOW het inventarisatieformulier voor mobiliteit geïntroduceerd. Medewerkers kunnen daarop aangeven of ze hun werk op een andere school zouden willen voortzetten en zo ja op welke school bij voorkeur. Ook kan iemand voor iets totaal anders gaan. Een leerkracht bijvoorbeeld kan op het formulier kenbaar maken dat hij ‘in’ is voor een directiefunctie of functie van IB-’er. Tevens krijgen medewerkers in het kader van het demotiebeleid ruimte om te melden dat ze opteren voor een functie die wat minder van hun vergt. In de toekomst wil SOPOW nog een vervangingspool ‘specialismen’ opzetten waarvoor medewerkers zich kunnen opgeven. “Medewerkers kunnen dan met hun specialisme rouleren binnen de stichting en zo hun kennis delen. We zijn ervan overtuigd dat als medewerkers kunnen doen wat ze graag doen hun talent tot zijn recht komt. Zo blijft het werk boeiend voor ze en blijven ze graag aan SOPOW verbonden.”

#Stap vooruit

Vrije mobiliteit, inventarisatie wensen, demotiebeleid, aandacht voor specialismen… Het heeft allemaal te maken met persoonlijke ontwikkeling en het oog op duurzame inzetbaarheid. “Ontwikkeling is absoluut de verantwoordelijkheid van iedere medewerker. Hij moet er zelf voor zorgen dat hij vitaal de eindstreep haalt. Wij zijn er om dat te faciliteren en stimuleren.” Vrije mobiliteit past dan ook binnen het werkverdelingsbeleid dat SOPOW vóór 1 augustus 2019 wil implementeren. Bij dit beleid neemt de leerkracht zelf het initiatief voor zijn ontwikkeling en maakt daarover afspraken met zijn directeur. “Een goede stap vooruit waar ik heel blij mee ben. Hoe lager je die verantwoordelijkheid legt hoe beter het is. Leerkrachten moeten zelf met ideeën komen hoe ze de tijd voor duurzame inzetbaarheid willen invullen. Vrije mobiliteit past in deze ontwikkeling. Het maakt dat mensen minder in de routine belanden en vermoedelijk minder snel ziek worden. Ik zie mensen groeien, blij zijn dat ze zelf hun ontwikkelingspad mogen bedenken en stappen zetten.”

#Daling verzuim

Boogerd vermoedt dat het faciliteren en aanmoedigen van vrije mobiliteit inderdaad het verzuim heeft beïnvloed. “Goed nieuws”, zegt ze. “In 2016 was het verzuim 7 procent, nu zitten we op 3,55 procent. Ik denk dat een nieuwe omgeving, nieuwe mensen, nieuwe cultuur, nieuwe methode het plezier in je werk goed doet en bijdraagt aan daling van het verzuim. Overigens blijkt dat ook uit onze onderzoeken naar verzuimreductie.”

#Ervaringen delen

Een aantal medewerkers heeft de mogelijkheden die SOPOW biedt met beide handen aangegrepen. Zij maakten afgelopen twee jaar een switch. Twee van hen, Rob Rhebergen en Thomas Jansen, delen hun ervaringen. Lees daarvoor het volledige artikel SOPOW doet er nog een schepje bovenop uit Rentree, mei 2019.

Lees ook het artikel SOPOW in de ban van omdenken en omdoen over de directeurswissel uit Rentree, mei 2016.

#SOPOW

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk  (SOPOW) heeft in de gemeente Winterswijk acht openbare scholen met elk een eigen identiteit, maar ook gezamenlijke uitgangspunten. Ruim 100 medewerkers verzorgen het onderwijs voor ongeveer 1200 leerlingen. Zie ook www.sopow.nl.

Print deze pagina