Terug naar Actueel

#Werkgeluk is een wondermiddel

Artikel

Wat is werkgeluk en hoe werkt dat in de praktijk? Onno Hamburger, de grondlegger van werkgeluk in Nederland beschrijft in onze whitepaper 8 handige stappen om meer op dit thema te sturen.

Deel deze pagina:

Een groepje bestuurders uit het primair onderwijs die met elkaar werkgeluk ervaren. Zij zijn blij en enthousiast over duurzame inzetbaarheid.

#U kunt sturen op werkgeluk

Gelukkige collega’s zijn gemiddeld veerkrachtiger, dragen leerstof effectiever over, functioneren als goede ambassadeurs van scholen, verzuimen minder, maken minder fouten, werken langer voor dezelfde school, verliezen zich niet in cynisme en blijven langer gezond. De moeilijkheid is dat schoolleiders werkgeluk niet kunnen voorschrijven. Binnen het werkgeluk paradigma speelt de organisatie eerder een faciliterende rol, zodat iedere medewerkers de kans krijgt het eigen geluk in het werk te vergroten. Dit betekent niet dat ieder individu het zelf moet rooien. Ondersteuning van de leidinggevende en samenwerking binnen het team blijven belangrijk.

#Werkgeluk in de (onderwijs) praktijk

Werkgeluk werkt als een buffer tegen werkdruk. Verder zorgt aandacht voor werkgeluk ervoor dat nieuw personeel makkelijker kan worden aangetrokken. Werkgeluk lost de problemen in het onderwijs niet op maar kan wel bijdragen aan meer veerkracht en een positief klimaat. Maar hoe werkt dat dan?

Onno Hamburger beschrijft 8 stappen om werkgeluk een duurzame plek te geven binnen uw schoolorganisatie. Wilt u lezen welke stappen dit zijn? Lees dan de whitepaper 'Sturen op werkgeluk'

#Over Onno Hamburger

Onno Hamburger is de grondlegger van werkgeluk in Nederland. Sinds 2003 zet hij zich in om werkgeluk een onderdeel te maken van de bedrijfscultuur en na te denken over welzijn binnen organisaties. Hij verbindt in zijn (internationale) netwerk experts op het gebied van positieve psychologie en werkgeluk. Onno is werkgeluk psycholoog en weet uit ervaring waar de valkuilen en kansen liggen bij de implementatie van werkgeluk binnen teams en organisaties.

Print deze pagina