Terug naar Actueel

#Inloggen met eHerkenning op Mijn Vf - vanaf 1 januari 2021

Nieuws

Vanaf 1-1-2021 gebruiken we een nieuwe inlogmethode voor het portaal van het Vervangingsfonds. Vanaf dat moment moet u met eHerkenning inloggen op Mijn Vf.

hinkel

#Stappenplan ter voorbereiding

Iedereen die in Mijn Vf werkt, heeft vanaf 1 januari toegang nodig tot eHerkenning op niveau 3 (EH3). Dat geldt zowel voor gebruikers die bij een schoolbestuur als bij een administratiekantoor werken.

Let op: U kunt geen ketenmachtiging gebruiken! 

Hoe bereidt u zich goed voor op deze nieuwe manier van inloggen? We hebben een overzichtelijk stappenplan gemaakt en hieronder geven we een uitgebreidere toelichting.

Werkt u bij een schoolbestuur? Dan kunt u hier het stappenplan downloaden.

Werkt u bij een administratiekantoor? Dan is dit stappenplan speciaal voor u.

#Wat is eHerkenning?

Met eHerkenning kunt u veilig inloggen om online uw zaken te regelen met overheidsorganisaties. eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Het grote gemak is dat u met 1 inlogmethode, eHerkenning, bij alle aangesloten organisaties veilig kunt inloggen. 

U heeft bovendien het beheer van de gebruikers helemaal zelf in de hand.

#eHerkenning aanvragen

Op de site van eHerkenning staan erkende leveranciers waar u eHerkenning kunt aanvragen. Waar moet u rekening mee houden en hoe werkt het? Op de site van eHerkenning vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

#Welk betrouwbaarheidsniveau heeft u nodig?

Om straks in te kunnen loggen op Mijn Vf heeft u het betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig. Dit is hetzelfde niveau als nodig is bij de Belastingdienst en bijvoorbeeld het UWV Werkgeversportaal. Heeft uw organisatie al eHerkenning maar op een lager niveau, dan kunt u het upgraden. Informeer bij uw leverancier hoe u dat doet.

#Kosten eHerkenning en leveranciers

Een account kost ongeveer €50 per jaar, afhankelijk van het aantal personen dat u namens uw organisatie wilt machtigen. U kunt hier het leveranciersoverzicht  bekijken en een kosteninschatting maken. U vergelijkt leveranciers met elkaar en maakt zelf een keuze.

#Ketenmachtiging Administratiekantoor (AK) niet geldig bij Mijn Vf

Een ketenmachtiging geeft geen toegang tot Mijn Vf! Besteedt u als schoolbestuur (BG) werkzaamheden in Mijn Vf uit aan een administratiekantoor? Geef dan GEEN ketenmachtiging af voor eHerkenning. Het administratiekantoor moet met de eigen eHerkenning inloggen in Mijn Vf. Mijn Vf herkent het administratiekantoor en toont de BG's waarvoor het kantoor werkt in het portaal.

Controleer of het AK-nummer (nummer van het administratiekantoor) correct vermeld staat in uw BRIN-registratie bij DUO.

Werkt u als administratiekantoor voor een schoolbestuur in Mijn Vf? Gebruik geen ketenmachtiging namens de BG's waarvoor u werkt. Zorg ervoor dat u zelf eHerkenning op niveau EH3 hebt. U logt dan met uw eigen eHerkenning in en kunt de gegevens van alle BG's waarvoor u werkt beheren. U hoeft dus niet per BG opnieuw in te loggen!

Rollen bij inloggen met eHerkenning: Gebruiker, Bevoegde en Beheerder

#Wat moet u uiterlijk in december 2020 gedaan hebben?

Download hier het stappenplan voor schoolbesturen.

Download hier het stappenplan voor administratiekantoren.

Toelichting:

#Wat moet u vanaf 1 januari 2021 doen?

  1. Elke gebruiker logt voor de 1e keer in bij Mijn Vf Bij de eerste keer inloggen met eHerkenning in Mijn Vf vullen de gebruikers hun naam in. Ze krijgen dan een basisset aan rechten in het portaal. De beheerder kan de rechten per gebruiker pas instellen als die een keer is ingelogd en de naam heeft ingevuld. Tip voor de gebruikers: geef een seintje aan de beheerder na de 1e keer inloggen en registreren van uw naam.
  2. De beheerder kent rechten toe aan elke gebruiker in Mijn Vf De beheerder logt met eHerkenning in bij Mijn Vf Beheer rechten en ziet in het beheerscherm de namen van de gebruikers die een keer ingelogd zijn. Daar kan de beheerder aan elke gebruiker de juiste rechten toekennen. Bijv. alleen declaraties inzien, declaraties bewerken of poolinzet bewerken. Tip voor de beheerder: geef een seintje aan de gebruiker zodra u de juiste rechten heeft toegekend.

Werkt u als administratiekantoor in Mijn Vf?

Controleer dan direct of u de gegevens van alle schoolbesturen waar u voor werkt in Mijn Vf kunt zien. Is dit niet het geval, vraag dan uw contactpersoon bij het ontbrekende BG om de correcte registratie van uw AK-nummer in de BRIN-registratie bij DUO te regelen.

#Nieuwe url voor Mijn Vf per 1 januari

Met de nieuwe manier van inloggen zetten we het portaal Mijn Vf ook over naar een nieuw adres.

Vanaf 1 januari 2021 is dat: mijnvf.vfpf.nl

#Vraag eHerkenning op tijd aan

Voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel moet u enkele belangrijke stappen doorlopen. De verwerkingstijd van uw aanvraag verschilt per leverancier en is afhankelijk van wat in het handelsregister is opgenomen over uw organisatie.

Verdiep u daarom op tijd in eHerkenning.

Zodra het nieuwe Mijn Pf in gebruik genomen wordt, logt u daar ook in met eHerkenning.

Heeft u een vraag?

Laat het ons weten via mijnvf@vfpf.org en we komen er zo snel mogelijk op terug.