Terug naar Actueel

#Inloggen met eHerkenning op Mijn Vf, Mijn Pf en Arbomeester

Nieuws

We gebruiken eHerkenning op niveau EH3 al als inlogmethode voor Mijn Vf, het portaal van het Vervangingsfonds en Mijn Pf, het portaal van het Participatiefonds. Vanaf 24 januari 2024 komt daar ook het inloggen in Arbomeester bij.

hinkel

#EH3 : niveau 3 van eHerkenning

#Mijn Vf en Mijn Pf

Iedereen die in Mijn Vf werkt, heeft toegang nodig tot eHerkenning op niveau 3 (EH3). Dat geldt zowel voor gebruikers die bij een schoolbestuur als bij een administratiekantoor werken. 
Hetzelfde geldt voor Mijn Pf, het nieuwe portaal dat sinds 1 augustus 2022 beschikbaar is. Lees hier meer over Mijn Pf
Let op: U kunt geen ketenmachtiging gebruiken! 
Wij gebruiken de BRIN-gegevens van DUO om toegang te verlenen.   

#Arbomeester

Om straks in te kunnen loggen op Arbomeester.nl heeft u betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig. Let op! Zonder eHerkenning kunnen uw medewerkers vanaf 24 januari geen gebruik meer maken van Arbomeester. Daarom willen wij uw aandacht vragen voor het volgende: 

 • U gebruikt waarschijnlijk al eHerkenning (EH3) om in te kunnen loggen op Mijn Pf of de Belastingdienst, daar komt nu ook Arbomeester bij. Heeft u toch nog geen eHerkenning? Vraag dit dan tijdig aan en kijk op eherkenning.nl voor meer informatie. 
 • Degene die binnen uw organisatie het eHerkenningaccount beheert, is verantwoordelijk voor het koppelen van de nieuwe eHerkenningsdiensten Arbomeester Werkgever en Arbomeester Gebruiker. Dit kan vanaf heden. Wilt u ervoor zorgen dat dit bekend is bij de verantwoordelijke binnen uw organisatie? 
 • De beheerder meldt elke gebruiker aan via de eigen leverancier van eHerkenning. Dit gaat via 2-factor authenticatie, i.v.m. EH3 niveau: gebruikersnaam, wachtwoord en code.
  Tip voor de beheerder: informeer vooraf de medewerkers die als gebruiker aangemeld gaan worden. Zij moeten namelijk bevestiging geven via e-mail en een code.
 • Iedereen in Arbomeester met de rol van “Werkgever” (beheren van gebruikers en coördineren van de RI&E), heeft toegang nodig tot eHerkenning niveau 3 (EH3) met in ieder geval toegang tot de dienst Arbomeester Werkgever
 • Daarnaast kunt u ervoor kiezen eigen medewerkers binnen Arbomeester met de rol “Gebruiker” een eHerkenningaccount te geven met toegang tot de dienst Arbomeester Gebruiker. Dit is niet verplicht; wij bieden ook een alternatieve en kosteloze inlogmethode aan.
  Tip: check of u over voldoende accounts beschikt bij uw huidige eHerkenningleverancier. 
 • Voor externe arbodeskundigen geldt dat zij via de alternatieve en kosteloze inlogmethode toegang kunnen krijgen. 

#Het voordeel van eHerkenning

Met eHerkenning kunt u veilig inloggen om online uw zaken te regelen met overheidsorganisaties. eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Het grote gemak is dat u met 1 inlogmethode, eHerkenning, bij alle aangesloten organisaties veilig kunt inloggen. 

U heeft bovendien het beheer van de gebruikers helemaal zelf in de hand.

#eHerkenning aanvragen

Op de site van eHerkenning staan erkende leveranciers waar u eHerkenning kunt aanvragen. Waar moet u rekening mee houden en hoe werkt het? Op de site van eHerkenning vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Om in te kunnen loggen op Mijn Vf, Mijn Pf en vanaf 24 januari 2024 in Arbomeester, heeft u het betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig. Dit is hetzelfde niveau als nodig is bij de Belastingdienst en bijvoorbeeld het UWV Werkgeversportaal. Heeft uw organisatie al eHerkenning maar op een lager niveau, dan kunt u het upgraden. Informeer bij uw leverancier hoe u dat doet.

#Kosten eHerkenning en leveranciers

Een account kost ongeveer €50 per jaar, afhankelijk van het aantal personen dat u namens uw organisatie wilt machtigen. U kunt hier het leveranciersoverzicht  bekijken en een kosteninschatting maken. U vergelijkt leveranciers met elkaar en maakt zelf een keuze.

#Ketenmachtiging Administratiekantoor (AK) niet geldig

Een ketenmachtiging geeft geen toegang tot Mijn Vf of Mijn Pf! Besteedt u als schoolbestuur (BG) werkzaamheden in Mijn Vf en/of Mijn Pf uit aan een administratiekantoor? Geef dan GEEN ketenmachtiging af voor eHerkenning. Het administratiekantoor moet met de eigen eHerkenning inloggen. Mijn Vf en Mijn Pf herkennen het administratiekantoor en tonen de BG's waarvoor het kantoor werkt in het portaal.

Controleer of het AK-nummer (nummer van het administratiekantoor) correct vermeld staat in uw BRIN-registratie bij DUO.

Werkt u als administratiekantoor voor een schoolbestuur in Mijn Vf of Mijn Pf? Gebruik geen ketenmachtiging namens de BG's waarvoor u werkt. Zorg ervoor dat u zelf eHerkenning op niveau EH3 hebt. U logt dan met uw eigen eHerkenning in en kunt de gegevens van alle BG's waarvoor u werkt beheren. U hoeft dus niet per BG opnieuw in te loggen!

#Wat moet u geregeld hebben via uw eHerkenningaccount?

Lijst met diensten van VfPf binnen eHerkenning

#Extra rechtentoekenning binnen Mijn Vf!

 1. Een gebruiker logt voor de 1e keer in bij Mijn Vf Bij de eerste keer inloggen met eHerkenning in Mijn Vf vullen de gebruikers hun naam in. Ze krijgen dan een basisset aan rechten in het portaal. De beheerder kan de rechten per gebruiker pas instellen als die een keer is ingelogd en de naam heeft ingevuld. Tip voor de gebruikers: geef een seintje aan de beheerder na de 1e keer inloggen en registreren van uw naam.
 2. De beheerder kent rechten toe aan elke gebruiker in Mijn Vf De beheerder logt met eHerkenning in bij Mijn Vf Beheer rechten en ziet in het beheerscherm de namen van de gebruikers die een keer ingelogd zijn. Daar kan de beheerder aan elke gebruiker de juiste rechten toekennen. Bijv. alleen declaraties inzien, declaraties bewerken of poolinzet bewerken. Tip voor de beheerder: geef een seintje aan de gebruiker zodra u de juiste rechten heeft toegekend.
Rollen bij inloggen met eHerkenning: Gebruiker, Bevoegde en Beheerder

#Werkt u als administratiekantoor in Mijn Vf of Mijn Pf?

Controleer dan direct of u de gegevens van alle schoolbesturen waar u voor werkt in het portaal kunt zien. Is dit niet het geval, vraag dan uw contactpersoon bij het ontbrekende BG om de correcte registratie van uw AK-nummer in de BRIN-registratie bij DUO te regelen.

#Heeft u een vraag?

Onze helpdesk staat elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur voor u klaar via telefoonnummer 088 - 605 51 55

U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected].

Print deze pagina