#ERD variant van 2 maal de werktijdfactor per week

Deze variant biedt risicoafdekking voor individuele verzuimgevallen. Het betreft onvoorziene vervangingskosten van middellang en langdurig verzuim. Vergoeding vindt plaats zodra het zieke personeelslid voor 2 maal de werktijdfactor is vervangen.

Deel deze pagina:

#Voorbeeld

Voorbeeld bij een urenaanstelling van 20 uur per week komt bij volledige afwezigheid wegens ziekte de vergoeding tot uitbetaling nadat feitelijk 40 uur vervanging heeft plaatsgevonden. 

wachtdagenvariant 14 dagen

#Voor deze financiële variant geldt:

  • Vervanging is het uitgangspunt en voorwaarde voor vergoeding.
  • Vervangingskosten wegens ziekte en schorsing komen voor vergoeding in aanmerking.
  • Geen onderscheid in dekkingsvoorwaarden tussen onderwijspersoneel (OP), onderwijsondersteunend personeel (OOP) en directie.
  • Vergoeding op basis van een normbedrag afgeleid van salaris-/functieniveau van de afwezige.
  • Alle lopende ziektegevallen worden per de ingangsdatum van de financiële variant meegenomen. Ook hier vindt vergoeding pas plaats zodra het zieke personeelslid voor 2 keer de werktijdfactor is vervangen, gerekend vanaf de ingangsdatum van de financiële variant.
  • Alle declaraties moeten via het portaal Mijn Vf worden ingediend.

De exacte voorwaarden van de financiële varianten kunt u raadplegen onder hoofdstuk 6 van het Reglement Vervangingsfonds.

Per 1 januari kunt u de keuze voor een financiële variant voor een kalenderjaar aanpassen. Het aanvraagformulier met uw keuze moet uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar bij ons binnen zijn.  

Wij kunnen u helpen bij het maken van de juiste keuze.

Print deze pagina