Terug naar de vraagstukken

#Welke vorm van vervangingsbekostiging past bij mijn organisatie?

Het vervangen van ziek personeel kost veel geld. Om uw organisatie te behoeden voor onverwachte extra kosten, kunt u de vervangingskosten tegen een aantrekkelijke premie (deels) afdekken via het Vervangingsfonds. Er zijn 3 manieren om de vervangingsbekostiging te regelen. Hieronder leest u welke vorm het beste bij uw organisatie past en hoe u dit regelt.

Deel deze pagina:

 VfPf regiocoördinator en bestuurder in klaslokaal in gesprek

#Welke vorm van vervangingsbekostiging past bij mijn organisatie?

Het vervangen van ziek onderwijspersoneel is kostbaar. Naast het salaris van uw afwezige collega moet immers ook diens vervanger betaald worden. Om uw organisatie te behoeden voor onverwachte extra kosten, kunt u de vervangingskosten wegens ziekteverzuim (deels) afdekken tegen een aantrekkelijke premie. U heeft elk jaar de mogelijkheid uw keuze aan te passen.

#De vervangingsbekostiging kunt u op 3 manieren regelen:

#Zo maakt u de juiste keuze voor vervangingbekostiging

Bij het maken van uw keuze moet u rekening houden met allerlei factoren. Niet alleen de financiële positie van uw bestuur is van invloed, maar bijvoorbeeld óók uw verzuim- en vervangingskarakteristieken, de mate waarin u verwacht invloed te kunnen uitoefenen op het verzuim, uw vervangingsbeleid en uw risicobereidheid. Wij helpen u kosteloos en vrijblijvend met het maken van een grondige analyse op maat. Zo kunt u vervolgens de juiste keuze maken.

Een analyse vraagt u aan via de regiocoördinator van uw regioteam. Vind uw regioteam.

#Uw keuze doorgeven aan het Vervangingsfonds

Hoe u uw keuze doorgeeft, is afhankelijk van de overstap die u maakt:

Overizcht overstap vorm bekostiging vervangingskosten PO bij Vf

#Waar stuurt u het formulier naar toe

Stichting Vervangingsfonds | Postbus 514 | 8000 AM Zwolle

Let op: uw keuze moet uiterlijk 31 oktober bij het Vervangingsfonds bekend zijn. Dan gaat uw gekozen optie in per 1 januari van het volgende jaar. Deze nieuwe optie heeft een looptijd van 1 kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met een jaar, tenzij u tijdig (voor 31 oktober van een volgend jaar) een andere keuze kenbaar maakt.

Download hier het aanvraagformulier voor eigenrisicodragerschap en/of een ERD-variant.Download hier het aanvraagformulier voor eigenrisicodragerschap en/of een ERD-variant.

#Vervangingspools

Schoolbesturen die voor de bekostiging van vervangingen volledig zijn aangesloten bij het Vervangingsfonds, kunnen onder voorwaarden een door het Vervangingsfonds bekostigde vervangingspool oprichten. Het personeel in deze pool wordt voor de uren die zij in de pool zitten, ingezet om afwezig personeel te vervangen. Lees hier meer over hoe een vervangingspool van Vf werkt.

#Heeft u nog vragen?

Voor vragen over de afhandeling van uw ingediende keuze kunt u contact opnemen met onze helpdesk: 088 - 605 51 55 of stuur een e-mail naar [email protected].  

Print deze pagina