Terug naar de vraagstukken

#Welke vorm van vervangingsbekostiging past bij mijn organisatie?

Het vervangen van ziek personeel kost veel geld. Om uw organisatie te behoeden voor onverwachte extra kosten, kunt u de vervangingskosten tegen een aantrekkelijke premie (deels) afdekken via het Vervangingsfonds.

Schattig meisje kijkt naar docent

#Welke vorm van vervangingsbekostiging past bij mijn organisatie?

Het vervangen van ziek onderwijspersoneel is kostbaar. Naast het salaris van uw afwezige collega moet immers ook diens vervanger betaald worden. Om uw organisatie te behoeden voor onverwachte extra kosten, kunt u de vervangingskosten wegens ziekteverzuim (deels) afdekken tegen een aantrekkelijke premie.

De vervangingsbekostiging kunt u op drie manieren regelen:

U heeft elk jaar de mogelijkheid uw keuze aan te passen.

#Zo maakt u de juiste keuze

Bij het maken van uw keuze moet u rekening houden met allerlei factoren. Niet alleen de financiële positie van uw bestuur is van invloed, maar bijvoorbeeld óók uw verzuim- en vervangingskarakteristieken, de mate waarin u verwacht invloed te kunnen uitoefenen op het verzuim, uw vervangingsbeleid en uw risicobereidheid. Wij helpen u kosteloos en vrijblijvend met het maken van een grondige analyse op maat. Zo kunt u vervolgens de juiste keuze maken.

Een analyse vraagt u aan via de regiocoördinator van uw regioteam. Vind uw regioteam.

#Uw keuze doorgeven aan het Vervangingsfonds

Hoe u uw keuze doorgeeft, is afhankelijk van de overstap die u maakt:

Tabel overstappen andere premievorm

#Waar stuurt u het formulier naar toe

Stichting Vervangingsfonds | Postbus 4839 | 6401 JM Heerlen.

Let op: uw keuze moet uiterlijk 31 oktober bij het Vervangingsfonds bekend zijn. Dan gaat uw gekozen optie in per 1 januari van het volgende jaar. Deze nieuwe optie heeft een looptijd van 1 kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met een jaar, tenzij u tijdig (voor 31 oktober van een volgend jaar) een andere keuze kenbaar maakt.

#Heeft u nog vragen?

Voor vragen over de afhandeling van uw ingediende keuze kunt u contact opnemen met de Helpdesk: 045 – 579 81 07 of stuur een e-mail naar helpdesk@vfpf.nl.  

#Meer lezen