#Inductieprogramma

Iedereen begrijpt dat een goede begeleiding van startende leerkrachten erg belangrijk is. Inductie is een breed begrip dat uit meerdere onderdelen bestaat. Het is lastig om een inductieprogramma goed op papier te krijgen en ook om het effectief uit te voeren. Iedere collega die in het inductieprogramma een rol heeft, moet weten wat hij of zij aan de begeleiding kan bijdragen. Onze regioteams horen dat veel schoolorganisaties vooral de vertaling van het beleid naar de praktijk lastig vinden.

Deel deze pagina:

#Van beleid naar praktijk

Het beleid wordt vaak opgesteld door collega’s die er in de praktijk niet mee werken. Schoolleiders en/of schoolopleiders worden vaak niet bij het formuleren van het beleid betrokken.
In de praktijk blijkt dat het uitvoeren van het inductiebeleid of -programma soms niet gaat door een gebrek aan vervanging en de waan van de dag. Ook kan het zijn dat de rolverdeling niet voor iedereen even duidelijk is.

Startende leraar schudt hand van begeleider van inductieprogramma

#Observaties van mentoren van VfPf

De mentoren van VfPf zien dat starters en zij-instromers regelmatig snel alleen voor de klas worden gezet.
Daarnaast wordt met de leeftijd van een starter niet altijd rekening gehouden. Werk- en levenservaring speelt een rol bij de behoeften aan en invulling van de begeleiding.

#Wat geven de starters zelf aan?

Opmerkingen van mentees over de begeleiding zoals zij die hebben ervaren:

 • Persoonlijke aandacht ontbreekt regelmatig. Sommige starters voelen zich niet echt gezien en gehoord.
 • Soms moeten ze zelf vragen om bepaalde begeleiding, die wordt niet standaard aangeboden.
 • Het nut van sommige onderdelen van het programma wordt niet altijd duidelijk gemaakt; startende leerkrachten schrappen daardoor soms onderdelen.  Dit kan overigens ook met de vorm te maken hebben waarin het wordt aangeboden.

#Aandachtspunten voor een goed inductieprogramma

 • Een effectief programma ontstaat in co-creatie tussen verschillende disciplines. Hoe krachtiger het samenspel, hoe groter de kans op een succesvol inductieprogramma. De volgende functies hebben hierin een belangrijke rol:
  - schoolopleider
  - schoolleider
  - schoolbestuur
  - HR-medewerker/-manager
   
 • Zorg voor bewustwording van ieders rol. Omschrijf duidelijk wat elke rol in het inductieprogramma inhoudt. Informeer de betreffende collega’s hierover, zodat zij weten wat er verwacht wordt en hun bijdrage aan de begeleiding ook kunnen leveren.
   
 • Inductieprogramma op maat: stem de begeleiding af op de doelgroep en op de achtergrond van de starter. Net van de pabo, zij-instromer of herintreder? Elke groep vraagt om een andere invulling van het programma. Binnen de groep kan differentiatie naar individuele medewerkers plaatsvinden.
   
 • Intervisie: het is goed als starters onder elkaar ervaringen uit kunnen wisselen aan de hand van een methodiek en een begeleider.
   
 • Een ‘buddy’ (een collega) die een eerste aanspreekpunt is voor de starter. Laagdrempelig en informeel contact.
 • Zorg ervoor dat de starters zich kunnen focussen op het lesgeven! Vermijd waar mogelijk:
  • deelname aan werkgroepen
  • taakuren volstoppen met allerlei klussen
  • stagebegeleiding
  • (lastige) oudergesprekken

#Onze whitepaper over inductieprogramma's

We hebben een whitepaper maakt waarin we omschrijven hoe een inductieprogramma voor startende leerkrachten vorm gegeven kan worden, uit welke bouwstenen het bestaat en aan welke voorwaarden en kwaliteitseisen het moet voldoen om zo effectief mogelijk te zijn.

Download hier onze whitepaper: Uitgangspunten inductieprogramma in het PO.

#Boek:

Begeleiding startende leraren. Praktijk en theorie. Schellings, G. & Helms-Lorenz, M. & Runhaar, P. (2019).

Print deze pagina