#Mentor on the job - begeleiding voor een (her)startende leerkracht

Stel, er begint een nieuwe leerkracht bij u op school die voor de eerste keer (sinds lange tijd weer) voor de klas gaat staan. Die zou u graag wat extra begeleiding geven voor een goede start. Liefst door iemand met ervaring die de valkuilen en ‘tips & tricks’ kent. Is het lastig om hier ruimte voor vrij te maken? Dan is een mentor on the job echt iets voor uw organisatie.

#Wist u dat 25% van de (her)startende leerkrachten binnen vijf jaar het PO verlaat?

Vaak omdat er geen tijd en geld is voor begeleiding van deze groep. Vervangingsfonds/Participatiefonds (VfPf) ondersteunt u hierin graag met een mentor on the job. Iemand die uw nieuwe collega met raad en daad terzijde staat. Persoonlijk, praktisch en doelgericht.

#Hoe werkt het?

De mentoren zijn in dienst van VfPf. U mag hen kosteloos inzetten. Ongeacht het moment in het schooljaar en de locatie waar u hen nodig heeft, voor zover de beschikbaarheid in uw regio dit toelaat.

#Voor wie zijn de mentoren bedoeld?

  • startende leerkrachten – nieuwkomers vanaf de pabo
  • herintreders - hebben al een lesbevoegdheid en komen vanuit andere baan of  uitkeringssituatie
  • zij-instromers - geen ervaring in onderwijs wel in andere branche, bezig met zij-instroomtraject bij de pabo

#Wat houdt het mentorschap in?

  • Samen met de (her)startende leerkracht en de schoolleider bepaalt de mentor de behoefte aan ondersteuning.
  • De leerkracht stelt met de mentor doelen, tijdpad en evaluatiemomenten vast.
  • De mentor observeert, adviseert, reflecteert en evalueert zowel in de klas als op afstand.

#Gekwalificeerde ervaringsdeskundigen

Onze mentoren zijn gemotiveerde ervaringsdeskundigen, zorgvuldig geselecteerd uit de groep uitkeringsgerechtigden PO. Zij willen heel graag in het onderwijs werken, maar liever niet (meer) voor de klas. Na een uitvoerige selectieprocedure zijn zij opgeleid en getraind door VfPf in samenwerking met NCOI. Ze hebben dan de complete cursus 21e Eeuwse Vaardigheden gevolgd, de module Lesontwerp (sleutels voor een effectieve les) en een trainingsperiode van 6 weken gehad om zich volledig te ontwikkelen tot mentor.

De mentoren delen hun kennis uit de praktijk elkaar en blijven zich door intervisie voortdurend ontwikkelen.

#Vakinhoudelijke ondersteuning

Door hun jarenlange ervaring als leerkracht, schoolleider of intern begeleider weten de mentoren precies wat er bij de start in het onderwijs allemaal komt kijken. Ze helpen de leerkracht op vakinhoudelijk gebied met een goede (her)start, zodat deze snel zelfverzekerd voor de klas staat. En blijft staan!  

De mentor is geen coach. Dit houdt in dat de mentor zich bezighoudt met begeleiding op functie-inhoud en dus niet op persoonlijke vraagstukken.

#"Een steuntje in de rug"

Aart is mentor van zij-instromer Roy. Lees hier over hun ervaringen.

#Interesse?

Uw regiocoördinator vertelt u graag meer over deze nieuwe dienstverlening van VfPf. Kijk op vfpf.nl/regioteams voor de contactgegevens.

Hier kunt u een leaflet over mentoren on the job downloaden.