#Meer inzicht in duurzame inzetbaarheid met scans van TNO

Hoe staat het met de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers? Heeft u dit inzichtelijk en voert u hier al beleid op binnen uw schoolorganisatie? En zo ja, heeft het een stevige plek binnen uw bedrijfsvoering of staat u nog aan het begin? Hoe meer informatie u heeft, hoe effectiever u hierop kunt sturen. Want duurzame inzetbaarheid gaat over méér dan alleen uren vanuit de cao invullen.

Deel deze pagina:

#Meer inzicht met scans

Om de status van duurzame inzetbaarheid goed in kaart te brengen kunt u gebruikmaken van handige scans. Deze geven antwoord op verschillende vragen en vormen een eerste stap richting een beleid, dat uw mensen en organisatie vooruit helpt. De scans zijn door TNO ontwikkeld en wetenschappelijk onderbouwd.

Drie medewerkers op school in gesprek over duurzame inzetbaarheid

#Inzicht in wat duurzame inzetbaarheid uw organisatie oplevert met de KOBA-DI tool

Wat kost het u als uw werknemers niet vitaal zijn? Welke investeringen zijn het meest effectief? Wat levert duurzame inzetbaarheid eigenlijk op? De Kosten Baten Tool Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI) analyseert de huidige en gewenste situatie als het gaat om de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers. De tool berekent verspilling in productiviteit en de (positieve) invloed van de inzet van interventies. Zo kunt u meer en doeltreffender in de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers investeren.

#Beleid bepalen met de Organisatiescan

De Organisatiescan geeft inzicht in hoe er binnen uw organisatie tegen het duurzame inzetbaarheids-beleid wordt aangekeken, hoe het wordt beleefd. Verschillende stakeholders van de organisatie (bijvoorbeeld bestuur, leidinggevenden, HR en medewerkers) vullen de scan in en beantwoorden vragen op uiteenlopende gebieden: van cijfers over de grootte en het personeelsbestand, de beschikbare middelen en faciliteiten, arbeidsvoorwaarden en loopbaanmogelijkheden tot cultuur, ambities en trends rondom duurzame inzetbaarheid. Deze scan maakt duidelijk waar en op welke manier u duurzame inzetbaarheid effectief kunt integreren. En waar en hoe u het personeelsbeleid verder kunt verbeteren. Zo brengt u de gewenste toekomstige situatie goed in kaart.

#Inzicht in de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers met de DIX

De Duurzame Inzetbaarheidsindex (DIX) laat zien hoe het er met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers voor staat. Het geeft medewerkers antwoord op vragen als: Hoe gezond en gemotiveerd ben ik? Hoe sluiten mijn kennis en vaardigheden aan op mijn werk? Pas ik over vijf jaar nog steeds bij het werk dat ik nu doe? Medewerkers vullen de DIX online in en krijgen direct een persoonlijk inzetbaarheidsrapport van hun resultaat. Op basis van hun uitkomsten krijgen ze concrete tips om zelf met verschillende aspecten aan de slag te gaan, zoals mentale en lichamelijke gezondheid, werkplezier en werk-privé balans. Voor de organisatie kunnen de uitkomsten op groepsniveau (vanaf 30 invullers) teruggekoppeld worden.

Let op: Aan het gebruik van de DIX zijn kosten verbonden.
(Inrichtingskosten: € 250,00 en € 6,00 per deelnemer.)

#Betere ondersteuning voor leidinggevenden met de Leidinggevendenscan

Leidinggevenden hebben hierin een belangrijke, onmisbare maar ook complexe rol. De Leidinggevendenscan kijkt naar de belangrijkste vaardigheden, kennis en ondersteuning die zij nodig hebben in het uitvoeren van deze rol; maar ook naar aspecten als cultuur en leiderschapsstijlen. Na het  invullen van de scan vinden deelnemers hun resultaten overzichtelijk in een eigen dashboard, met een heldere uitleg op basis van hun scores. Het is een eerste start naar bewustwording en laat bovendien zien welke zaken goed gaan en welke meer aandacht vragen. Op groepsniveau geeft de scan u als werkgever stuurinformatie om leidinggevenden goed te faciliteren.

#Aan de slag? Zo werkt het

Onze RADI® adviseurs Arbeid en Vitaliteit kunnen een of meerdere scans inzetten als onderdeel van een trajectaanpak Duurzame inzetbaarheid. Hierbij kijken ze naar de specifieke situatie binnen uw organisatie, de behoefte en hulpvraag. De aanpak is volledig maatwerk.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw regioteam via vfpf.nl/regioteams.

Print deze pagina