#Normklassen en normvergoedingen

De vergoeding van vervanging wordt berekend op basis van normklassen en normvergoedingen. Een afwezig personeelslid wordt ingedeeld in de normklasse die correspondeert met het fulltime bruto salaris dat voor dit personeelslid is vastgesteld in de cao PO. Elke klasse kent een eigen normvergoeding per uur, waarbij rekening is gehouden met werkgeverslasten.

Deel deze pagina:

Tabel met normklassen en normvergoedingen vanaf 1 juli 2023

#Berekening van de vergoeding van vervanging

De vergoeding van vervanging wordt berekend door de normvergoeding per uur te vermenigvuldigen met het aantal uren dat het afwezige personeelslid is vervangen. De vergoeding is dus gebaseerd op het salaris van het afwezige personeelslid. Hierop is één uitzondering: is de vervanger een medewerker uit een vervangingspool, dan geldt het salaris van de poolmedewerker en niet van de afwezige.

#Heeft u vragen?

Neemt u gerust contact op met onze helpdesk.

Print deze pagina