Terug naar de vraagstukken

Deel deze pagina:

#Welke kosten kan ik vergoed krijgen?

Het Vervangingsfonds en Participatiefonds vergoeden verschillende kosten uit de premie die u maandelijks afdraagt vanuit de lumpsum die u van het ministerie van OCW ontvangt.

Leerkrachten in teamkamer

#Voorwaarden

Het gaat om de volgende kosten:

  • Vervangingskosten
  • Werkloosheidskosten
  • Kosten bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
  • Kosten van coaching on the job van schoolleiders
  • Vergoeding bij combinatie  >35% arbeidsongeschikt én werkloos

Om voor een vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Welke dat zijn leest u in de uitklapmenu's hieronder: