#Reactietermijnen in de zomerperiode volgens het nieuwe reglement Pf

In het nieuwe reglement, dat per 1-8-2022 ingaat, is het tijdelijk stopzetten van de termijnen tijdens de zomervakantie anders dan in het huidige reglement.

#Zomerstop voor reactietermijnen

De reactietermijnen bij het indienen van een verlagingsverzoek worden tijdelijk stilgezet tijdens de periode dat alle schoolregio’s in Nederland tegelijk zomervakantie hebben. Het gaat dus om de overlappende periode. De termijnen lopen niet door vanaf het moment dat de laatste regio vrij krijgt tot het moment dat de eerste regio weer naar school gaat. Deze periode noemen we de zomerstop.

Bijvoorbeeld: in 2022 zijn de zomervakanties als volgt ingedeeld: regio Noord 16 juli t/m 28 augustus, regio Midden 9 juli t/m 21 augustus, regio Zuid 23 juli t/m 4 september. Dat wil zeggen dat de termijn in de zomervakantie van 2022 wordt stopgezet van 23 juli t/m 21 augustus.

Uitkeringen die ontstaan door beëindigingen van arbeidsovereenkomsten met een laatste contractdag van 1 augustus 2022 of daarna, komen pas na 22 augustus bij het Pf binnen. U merkt dus waarschijnlijk pas iets van deze zomerstop in 2023.
De vakantie is dan als volgt ingedeeld: regio Noord 22 juli t/m 3 september, regio Midden 8 juli t/m 20 augustus, regio Zuid 15 juli t/m 27 augustus. Dat wil zeggen dat de termijn in de zomervakantie van 2023 wordt stopgezet van 22 juli t/m 20 augustus.

#PAUZE bij beschikkingen en bezwaar of beroep

De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is 6 weken. Dit is wettelijk vastgelegd (Awb). Het Pf kan die niet verlengen of opschorten.
Om ervoor te zorgen dat werkgevers ook in de zomervakantie voldoende tijd hebben om bezwaar in te dienen, last het Pf een zogenaamde PAUZE-periode (Periode Algemeen Uitstel Zending E-beschikkingen) in. Daarin worden geen beschikkingen op verlagingsverzoeken en beslissingen op bezwaar verstuurd. De termijn van 6 weken zal in die periode dus ook niet starten. Deze PAUZE duurt 6 weken en begint 2 weken voordat de eerste regio zomervakantie krijgt. Voor 2022 is dat dus van 25 juni t/m 6 augustus 2022. De PAUZE heeft ook tot gevolg dat de beslistermijn van het Pf gedurende die periode wordt stopgezet.

Het Pf heeft gekozen voor de periode van 2 weken voor de eerste regionale zomervakantie, zodat iedere regio minimaal 2 weken buiten de zomervakantie de tijd overhoudt om bezwaar of beroep in te dienen.

Uitkeringen die ontstaan door beëindiging van arbeidsovereenkomsten met een laatste contractdag van 1 augustus 2022 of daarna, komen pas na 22 augustus bij het Pf binnen. U merkt dus waarschijnlijk pas iets van deze PAUZE-periode in 2023.

De vakantie is in 2023 als volgt ingedeeld: regio Noord 22 juli t/m 3 september, regio Midden 8 juli t/m 20 augustus, regio Zuid 15 juli t/m 27 augustus. De periode waarin geen beschikkingen en beslissingen op bezwaar verstuurd worden loopt in 2023 dus van 24 juni t/m 22 juli.

Aanduiding reactietermijn in Mijn Pf

In het nieuwe portaal Mijn Pf, dat bij het nieuwe reglement hoort, staat altijd de uiterste reactiedatum vermeld. Daarbij is dan al rekening gehouden met de zomerstop en PAUZE, als dat van toepassing is.

#Let op: zomerstop en PAUZE gelden alleen voor situaties die onder het nieuwe reglement vallen

Voor alle gevallen waarbij de laatste contractdag 31 juli 2022 of eerder is, geldt het Reglement Pf 2021-2022 en dus het 'moratorium' dat daarin beschreven staat.

Dat is de periode met ingang van 3 weken voorafgaand aan de eerste dag van de schoolvakanties van de vroegste regio, tot en met 3 weken na de laatste dag van de schoolvakantie van de laatste regio.

In die periode verstuurt het Pf geen beslissingen waarin een bezwaar- of beroepstermijn begint te lopen.

In die periode verstuurt het Pf wel brieven waarin een algemene reactietermijn begint te lopen, maar die reactietermijn wordt verlengd van 8 naar 12 weken.

#Alle informatie over de Modernisering en het nieuwe reglement Pf

U leest alles over de Modernisering op deze centrale pagina.

Een helder overzicht van de veranderingen in een 'was-wordt'-tabel staat hier.

Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen over de Modernisering en alles wat erbij komt kijken.

Print deze pagina