#Rechtmatigheid en controles vervangingsdeclaraties

Vervangingskosten kunnen worden gedeclareerd bij het Vervangingsfonds. Daarbij gelden een aantal voorwaarden. Declaraties die aan deze voorwaarden voldoen, noemen we rechtmatige declaraties. Onrechtmatige declaraties komen echter ook voor. Onrechtmatigheid brengt echter veel nadelen met zich mee. Daarom vinden controles plaats op de ingediende declaraties. 

#Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met de Helpdesk Vervangingsfonds via  045 - 579 81 07 of helpdesk@vfpf.nl. De Helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 -17.00 uur.