#Rekentool Dienstverbanden en Bedrag Inspanningsverplichting

VfPf heeft een handige rekentool beschikbaar voor werkgevers in het PO om de duur van het dienstverband van een medewerker uit te rekenen. De tool bepaalt dan ook meteen de hoogte van het bedrag dat de werkgever aan het van-werk-naar-werk-traject moet besteden om aan de inspanningsverplichtinge te voldoen bij een verlagingsverzoek voor de eigen bijdrage aan werkloosheidskosten.

Deel deze pagina:

#Inspanningsverplichting bij einde arbeidscontract

Werkgevers in het PO zijn eigenrisicodragers voor werkloosheidskosten van ex-werknemers en betalen standaard een eigen bijdrage van 50%. In specifieke gevallen kan de eigen bijdrage verlaagd worden naar 10%. Daarvoor moet de werkgever in bepaalde situaties aan de inspanningsverplichting voldoen. Dat wil o.a. zeggen dat een bepaald bedrag besteed moet worden aan een van-werk-naar-werk-traject.
Lees hier meer over de inspanningsverplichting.

VfPf heeft een handige tool om de duur van het dienstverband van een werknemer en daarmee de hoogte van het bedrag te bepalen.

Het aanleveren van een ingevulde en ondertekende 'uitdraai' van de tool is verplicht bij het indienen van een verlagingsverzoek voor de eigen bijdrage aan de werkloosheidskosten.

#Beveiliging op macro's in de rekentool uitschakelen!

Microsoft heeft de beveiliging van Excelbestanden met macro’s gewijzigd en vraagt nu aan een gebruiker actief aan te geven dat de Excel van een betrouwbare bron komt. Dit is ingebouwd om misbruik te voorkomen.
Hier moet u rekening mee houden als u de Rekentool Dienstverbanden en bedrag inspanningsverplichting van VfPf gebruikt.

Wanneer u de rekentool downloadt via de website vfpf.nl of het portaal Mijn Pf en opslaat (met macro’s!) kunt u bovenaan de pagina een melding zien: “BEVEILIGINGSRISICO Microsoft Corporation heeft het uitvoeren van macro’s geblokkeerd omdat de bron van dit bestand niet wordt vertrouwd’.

U moet daar eerst aangeven dat u de bron van het bestand vertrouwt.
Zo lang deze melding zichtbaar is, kunt u wel gegevens invullen, maar de tool kan geen berekeningen uitvoeren. Helaas kunnen wij hier niets in aanpassen.

Website vertrouwen
Wilt u voorkomen dat u iedere keer dat u de rekentool van vfpf.nl of Mijn Pf downloadt het bestand als vertrouwd moet markeren, dan kunt u in uw instellingen aangeven dat u de website vertrouwt.
U gaat daarvoor naar uw internetopties, kiest voor het tabblad ‘Beveiliging’ en dan ‘Vertrouwde websites’. Daar kunt u uw vertrouwende websites instellen, door een nieuwe toe te voegen. Kopieer daarvoor het URL van de pagina waar u de rekentool van downloadt.

Het kan zijn dat het toevoegen van een veilige website door uw IT-afdeling wordt geblokkeerd. Neem dan contact op met uw eigen IT-beheerder zodat zij de pagina kunnen toevoegen.

Bestand vertrouwen
U kunt ook proberen om enkel het bestand als vertrouwd te markeren.

Om een specifieke bestand als vertrouwd te markeren, gaat u in uw Windows verkenner naar de locatie waar u het bestand heeft gedownload of opgeslagen. Klik rechts op het bestand (dus niet openen) en kies in het menu voor ‘Eigenschappen’. Onderin het tabblad ‘Algemeen’ ziet u vervolgens de optie ‘Blokkering opheffen’. Schakel die optie in en klik op OK.

Krijgt u die optie niet, dan kunt u nog proberen het bestand eerst op uw harde schijf of onedrive op te slaan. De blokkade op dit bestand moet dan ook opgeheven worden.
Werkt dat ook niet, of ziet u de optie wel, maar kunt u die niet aanpassen dan is dit een instelling die uw IT-beheerder heeft uitgeschakeld. Neem daarvoor contact op met uw eigen IT-beheerder.

Meer uitleg van Microsoft zelf kunt u hier teruglezen.

Print deze pagina