#Samenwerking met onze partners

Twee weten er meer dan één. Omdat wij voor een zo optimaal mogelijk resultaat gaan, bundelen we graag onze krachten met die van andere organisaties en initiatieven. Zo hebben we korte lijnen met:

Deel deze pagina:

#Werkgeversorganisatie

De PO-Raad is de sectororganisatie die de gemeenschappelijke belangen van schoolbesturen in het primair onderwijs behartigt. Uitgangspunt is de kwaliteit van het onderwijs. De PO-Raad is een van de oprichters van de fondsen in de jaren ’90. Tevens hebben 4 afgevaardigden zitting in het dagelijks bestuur van de fondsen.

#Werknemersorganisaties

De werknemersorganisaties vertegenwoordigen de medewerkers in het primair onderwijs. Van iedere organisatie zit er een vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur van de fondsen.

Algemene onderwijsbond (AOB) is de grootste onderwijsvakbond in Nederland. CNV Onderwijs is een vakvereniging voor medewerkers in o.a. het primair onderwijs, maar is er bijvoorbeeld ook voor studenten van pabo’s en personeel uit de onderwijsdienstverlening. De Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) vertegenwoordigt onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren, zowel voor arbeidsvoorwaarden als vakinhoudelijk. Tot slot is er de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) die de belangen behartigt voor leidinggevenden in het onderwijs.

Print deze pagina