#Suggesties en klachten

Wij doen ons uiterste best om u op een professionele, vriendelijke en integere wijze van dienst te zijn. Suggesties, klachten en complimenten zien wij als waardevolle informatie om onze dienstverlening te verbeteren.

Deel deze pagina:

#Heeft u een klacht, suggestie of compliment over/voor ons of een van onze medewerkers?

Wilt u een suggestie, klacht of compliment met ons delen? Dat stellen we zeer op prijs! U kunt dat op twee manieren doen:

  • Per post: stuur uw suggestie, klacht of compliment naar Bestuursbureau VfPf, Boompjes 40, 3011XB in Rotterdam.
  • Per e-mail: via [email protected].

Vermeld ook uw contactgegevens, voor het geval dat we nog vragen hebben.

In de Klachtenregeling staat beschreven hoe we met uw klachten omgaan. De Klachtenregeling vindt u hier

Lees hier wat we doen met de suggesties die we verzameld hebben.
We hebben ook een klantpanel

#Heeft u het vermoeden dat een schoolbestuur opzettelijk nalatig handelt en wilt u hier melding van maken?

Wanneer u vermoedt dat een schoolbestuur opzettelijk nalatig handelt waardoor VfPf benadeeld wordt, kunt u dit bij ons melden. Wij zullen dan onderzoeken of een declaratie of vergoedingsverzoek op juiste gronden is ingediend.
De Regeling melding misstanden vindt u hier.

Let op: Wij zijn geen partij bij een ontslagprocedure. Dit betekent dan ook dat de regeling niet bedoeld is om een oordeel te krijgen over een eventueel arbeidsconflict.

#Heeft u als medewerker van VfPf een klacht?

Medewerkers van VfPf kunnen vermoedelijke misstanden of onregelmatigheden melden middels de Klokkenluidersregeling. De Klokkenluidersregeling vindt u hier.

Print deze pagina