#Werkervaringsplaats (stage) bieden aan herstarters

Een werkervaringsplaats voor herstartende leerkrachten biedt schoolorganisaties de mogelijkheid om tijdelijk extra handen in de klas te regelen – zonder loonkosten en zonder contractuele verplichtingen. Het geeft de herstarters de gelegenheid om opnieuw ervaring op te doen in het vakgebied en is een mooie opstap naar betaald werk, bij u of bij een andere schoolorganisatie. U draagt op deze manier ook uw steentje bij aan de aanpak van het lerarentekort in de regio.

Deel deze pagina:

Edo, Anne en Berthy
Directeur Edo Giel, herstarter Anne van Ravenhorst en mentor on the job Berthy van Renselaar

#Gun iemand een goede herstart in het onderwijs

De kandidaten zijn gekwalificeerde en gemotiveerde mensen die enige tijd uit het onderwijs zijn geweest. Bijvoorbeeld doordat ze in een andere sector hebben gewerkt, ziek zijn geweest of behoefte hebben aan een nieuwe rol in het onderwijs. Tijdens de periode van de werkervaringsplaats (ongeveer 15 weken) behouden zij hun uitkering via het UWV of WWplus. Het is de bedoeling dat zij met deze werkervaringsplaats weer werkritme opbouwen en hernieuwde kennis, ervaring en vertrouwen opdoen.

Is dat wel verstandig, in zee gaan met een uitkeringsgerechtigde? Iemand is niet voor niets uitgevallen... Die aarzeling begrijpen wij best. Kandidaten zijn vaak al een tijdje uit het arbeidsproces en vinden het vaak zelf ook spannend om weer aan het werk te gaan. VfPf zorgt voor zorgvuldige bemiddeling tussen uw schoolorganisatie en de kandidaat. Door de constructie loopt u geen financieel risico en zit u niet vast aan contractuele verplichtingen.

Ervaringsverhaal - Directeur Edo Giel bood herstarter Anne van Ravenhorst afgelopen jaar een werkervaringsplaats en kijkt nu met genoegen terug op een zorgvuldig en geslaagd traject. Collega-directeuren roept hij op om ook andere mensen een kans te geven om ervaring op te doen. Lees hier zijn ervaring.

#Wat wordt er van de school verwacht

 • Belangrijk is dat er tijdens de werkervaringsperiode goede begeleiding is voor de nieuwe medewerker en dat de werkervaringsplek geen reguliere vacature opvult. 
 • Kandidaten moeten de mogelijkheid krijgen te leren en zich te ontwikkelen. In het begin is het prettig dat hij of zij even in de luwte kan werken en met vragen terecht kan bij een eigen 'buddy'.
 • Als een school daar te weinig menskracht voor heeft kan een mentor on the job van VfPf een uitkomst zijn. Voor de school zijn hier geen kosten aan verbonden en de begeleiding door deze professionele ervaringsdeskundige sluit altijd aan bij de behoeften van de nieuwe medewerker.

Ervaringsverhaal -  Anne van Ravenhorst werkt in 2018 als onderwijsondersteuner in het speciaal onderwijs. Ze neemt ontslag, krijgt een burn-out en komt via het UWV in 2020 in contact met VfPf voor begeleiding bij terugkeer naar het onderwijs. Berthy van Renselaar, mentor on the job bij VfPf, begeleidt haar gedurende het traject.

#Werkervaringsplaats in het kort

 • Een stage 
 • Voor de duur van ongeveer 15 weken (in overleg te bepalen)
 • Kwalitatief goede herstarters afkomstig uit de onderwijssector, geselecteerd en bemiddeld door VfPf
 • Kandidaten behouden deze periode uitkering van UWV of WWplus
 • Geen contractuele verplichtingen voor de schoolorganisatie
 • Wél: tijdelijk extra handen in de klas
 • Bijdragen aan oplossing lerarentekort door klaarstomen onderwijspersoneel in uitkeringssituatie voor eigen organisatie of de sector

   
Print deze pagina