#Werkloosheidskosten in het primair onderwijs

Uitkeringen voor werkloos onderwijspersoneel uit het PO en de eigen bijdrage die de ex-werkgever daaraan moet betalen, hoe werkt dat eigenlijk? Werkgevers in het PO zijn eigenrisicodrager voor werkloosheidskosten en het Participatiefonds (Pf) heeft de taak die kosten in rekening te brengen. Maar hoe verloopt dat proces en wie doet wat?

Deel deze pagina:

#Wat zijn werkloosheidskosten?

Wettenlijke en bovenwettelijke uitkeringen, pensioen- en arbeidsongeschiktheidspremie over uitkering

#Wie betaalt wat aan werkloosheidskosten?

Proces en partijen met hun aandeel in het betalen en verrekenen van werkloosheidskosten in het PO

#Hoe verloopt het proces bij werkloosheid in het PO?

Stap 1 in proces werkloosheidskosten in PO is het aanvragen van een uitkering bij UWV en of WWplus
Stap 2 in het proces werkloosheidskosten in het PO is het toekennen van een uitkering door UWV en of WWplus
Stap 3 in het proces werkloosheidskosten in het PO is het vaststellen van de eigen bijdrage voor de werkgever
Stap 4 in het proces werkloosheidskosten in het PO is het factureren van de eigen bijdrage bij de werkgever

#Welke maandelijkse momenten zijn er?

Vier momenten in de maand waarop een werkgever in het PO acties kan verwachten in de portalen voor het  proces van werkloosheidskosten

#Samen werkloosheid in het PO voorkomen

Een werkgever kan werkloosheidskosten beperken, of zelfs voorkomen, door samen met de werknemer op tijd een van-werk-naar-werktraject te starten. De regioteams van VfPf ondersteunen hier graag bij!

Download hier een handig overzicht van het proces bij werkloosheid in het PO.

Print deze pagina