Terug naar de vraagstukken

#Hoe zorg ik voor een goed van-werk-naar-werk-traject?

Dreigt er ontslag, dan kan een goed werk-naar-werk-traject werkloosheid van uw medewerker voorkomen en zorgen voor behoud van een waardevolle kracht voor het primair onderwijs. Lees hoe u zo'n traject succesvol inricht en hoe onze adviseurs daarbij kunnen helpen.

Deel deze pagina:

Figuratieve foto die persoon uitbeeldt die op zoek gaat naar nieuw werk

#Behoud van personeel voor het primair onderwijs

Het tekort aan onderwijspersoneel in het PO is een groot probleem waar geen kant en klare oplossing voor is. Er zijn minder nieuwe leraren bijgekomen en er zullen de komende jaren veel met pensioen gaan. Zowel voor fulltime banen als voor tijdelijke functies is het steeds moeilijker om nieuwe leerkrachten te vinden. Daarom is het des te belangrijker om vanuit goed werkgeverschap in te zetten op een van-werk-naar-werk-traject, om zo waardevolle krachten voor het PO te behouden. 

#Dit levert een van-werk-naar-werk-traject op

Door uw werknemer succesvol naar een nieuwe baan te begeleiden, ontstaat een win-win-win situatie:

  • Uw medewerker is blij met een nieuwe duurzame baan
  • Een ervaren kracht is behouden voor de sector (als dat mogelijk was)
  • U heeft uw organisatie uitkeringskosten bespaard

#Goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid

Goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid, maar ook strategische personeelsplanning en HR-beleid zijn nauw verbonden met elkaar. Inspanningen op dit gebied beperken zich niet tot medewerkers die u binnen uw organisatie wilt houden of misschien wilt aantrekken. Ze hebben ook betrekking op medewerkers die weggaan. In geval van ontslag houdt het bijvoorbeeld in dat u uw medewerker begeleidt naar het vinden van een nieuwe duurzame baan bij een andere werkgever binnen het PO. Of als dat niet lukt daarbuiten.

#Verlaging van eigen bijdrage voor werkloosheidskosten

Een effectief van-werk-naar-werk-traject heeft een grote kans van slagen, maar werkloosheid is niet altijd te voorkomen. Wordt uw medewerker toch werkloos, dan gaat u werkloosheidskosten betalen. VfPf neemt het stokje na het van-werk-naar-werk-traject over en begeleidt uw ex-medewerker in de re-integratie naar een nieuwe baan.

 

Met de modernisering van het Participatiefonds krijgt u sinds 1 augustus 2022 50% van werkloosheidskosten vergoed. In een aantal gevallen kunt u onder voorwaarden een verlaging van de eigen bijdrage krijgen van 50% naar 10%. Een van de voorwaarden is de inspanningsverplichting om te voorkomen dat uw medewerker werkloos wordt. Heeft u vanuit goed werkgeverschap op het juiste moment een goed van-werk-naar-werk-traject ingezet met een passend budget en kwalitatieve partner of erkende mobiliteitsfunctionaris, dan voldoet u aan deze eis. 

#Hoe ziet een goed van-werk-naar-werk traject eruit?

Het is belangrijk bepaalde eisen te stellen aan de dienstverlener die u inzet voor een van-werk-naar-werk-traject. Want is de kwaliteit van het traject goed, dan is de kans van slagen groter. En is werkloosheid niet te voorkomen dan maakt het de re-integratie die erop volgt effectiever. Lees hoe een goed van-werk-naar-werk-traject eruitziet, waar dit aan moet voldoen en waar u rekening mee moet houden. 

#Kies de juiste partner voor een effectief van-werk-naar-werk-traject

Besteedt u het van-werk-werk-traject uit aan een externe partij? Met een deskundige en gecertificeerd partner vergroot u de kans dat u werkloosheid van uw medewerker voorkomt of de uitkeringsduur verkort. Het is ook belangrijk dat dit traject goed kan aansluiten op de re-integratiebegeleiding die het Participatiefonds start indien uw ex-medewerker (toch) in een uitkering terechtkomt. Een soepele overgang versnelt namelijk de re-integratie.

 

Vanuit het grote netwerk van partners waarmee wij samenwerken op het gebied van re-integratie, hebben we ervaring met geschikte partijen voor van-werk-naar-werk-trajecten. Zij hebben de afspraak met Pf gemaakt om te werken volgens de eisen die gesteld worden om te voldoen aan de inspanningsverplichting. Daarnaast hebben ze ervaring met de re-integratietrajecten die Pf uitzet. Daarmee laten we de twee trajecten direct naadloos op elkaar aansluiten. Zo kunnen we zonder tijdverlies doorpakken en voorkomen we dubbele activiteiten. Twee van deze partijen zijn de loopbaanadvies-, re-integratie- en outplacementbureaus Staatvandienst en Power4People. Beide organisaties zijn zeer ervaren en succesvol met de inzet van-werk-naar-werk-trajecten. 

#Samen aan de slag

Gaat u op termijn afscheid nemen van een werknemer? Vraag advies of ondersteuning bij een werk-naar-werk-traject bij uw regioteam.

Vind uw regioteamVind uw regioteam
Print deze pagina