Terug naar de vraagstukken

#Hoe zorg ik voor een goed van-werk-naar-werk-traject?

Dreigt er ontslag, dan kan de inzet van een goed van-werk-naar-werk-traject werkloosheid van uw medewerker voorkomen en daarnaast een waardevolle kracht voor het primair onderwijs behouden. We leggen uit hoe u voor een goed traject kunt zorgen.

Figuratieve foto die persoon uitbeeldt die op zoek gaat naar nieuw werk

#Personeelstekort in het primair onderwijs en de rol van van-werk-naar-werk

Het tekort aan onderwijspersoneel in het PO is een groot probleem waar geen kant en klare oplossing voor is. Er zijn minder nieuwe leraren bijgekomen en er zullen de komende jaren veel met pensioen gaan. Zowel voor fulltime banen als voor tijdelijke functies is het steeds moeilijker om nieuwe leerkrachten te vinden. Daarom is het des te belangrijker om vanuit goed werkgeverschap in te zetten op een van-werk-naar-werk-traject, om zo waardevolle krachten voor het PO te behouden. Want als werkgever bezig zijn met duurzame inzetbaarheid gaat verder dan het behouden van medewerkers binnen uw eigen organisatie. Dreigt er ontslag? Dan bekijkt u samen met uw medewerker de mogelijkheden en zorgt u voor begeleiding bij het vinden van een nieuwe duurzame baan buiten uw eigen organisatie.

#Werkloosheid voorkomen en waardevolle krachten behouden voor het PO levert op

Begeleidt u uw medeweker succesvol naar een nieuwe duurzame baan binnen het PO (of daarbuiten), dan voorkomt u werkloosheid. Dit bereikt u door het op tijd inzetten van een goed van-werk-naar-werk-traject. Weet u samen met uw medewerker dit traject succesvol af te ronden, dan levert dit uw medewerker, de sector én u wat op:

  • Uw medewerker is blij met een nieuwe duurzame baan want niemand zit met plezier werkloos op de bank
  • Voor de sector heeft u een ervaren kracht weten te behouden (als dat mogelijk was)
  • En u heeft uw organisatie uitkeringskosten bespaard.

We hebben het voor u samengevat in een handige van-werk-naar-werk-strip.

#Hoe ziet een goed van-werk-naar-werk-traject eruit?

Het is belangrijk bepaalde eisen te stellen aan de dienstverlener die u inzet voor een van-werk-naar-werk-traject. Want is de kwaliteit van het traject goed, dan is de kans van slagen groter. En is werkloosheid niet te voorkomen dan maakt het de re-integratie die erop volgt effectiever. We leggen graag uit hoe een goed van-werk-naar-werk-traject er in de praktijk uitziet, waar dit aan moet voldoen en waar u rekening mee moet houden.

#Daarom zet u een van-werk-naar-werk-traject in voor een medewerker

We hebben de belangrijkste redenen voor het inzetten van een van-werk-naar-werk-traject voor u op een rijtje gezet:

#Goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid

Goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid, maar ook strategische personeelsplanning en HR-beleid zijn nauw verbonden met elkaar. Inspanningen op dit gebied beperken zich niet tot medewerkers die u binnen uw organisatie wilt houden of misschien wilt aantrekken. Ze hebben ook betrekking op medewerkers die weggaan. In geval van ontslag houdt het bijvoorbeeld in dat u uw medewerker begeleid naar het vinden van een nieuwe duurzame baan bij een andere werkgever binnen het PO. Of als dat niet lukt daarbuiten.

Een effectief van-werk-naar-werk-traject heeft een grote kans van slagen, maar werkloosheid is niet altijd te voorkomen. Wordt uw medewerker toch werkloos, dan gaat u werkloosheidskosten betalen. VfPf neemt het stokje na het van-werk-naar-werk-traject over en begeleidt uw ex-medewerker in de re-integratie naar een nieuwe baan.

#Werkloosheidskosten en eigen bijdrage

Met de modernisering van het Participatiefonds krijgt u per 1 augustus 2022 50% van werkloosheidskosten vergoed. In een aantal gevallen kunt u onder voorwaarden een verlaging van de eigen bijdrage krijgen van 50% naar 10%. Een van de voorwaarden is de inspanningsverplichting om te voorkomen dat uw medewerker werkloos wordt. Heeft u vanuit goed werkgeverschap op het juiste moment een goed van-werk-naar-werk-traject ingezet met een passend budget en kwalitatieve partner of erkende mobiliteitsfunctionaris, dan voldoet u aan deze eis. Hier leggen we uit voor voor welke ontslaggronden deze inspanningsverplichting geldt, wat dit precies inhoudt en waar u aan moet voldoen.

Het is overigens altijd verstandig om een van-werk-naar-werk-traject in te zetten. Ook als het niet uw bedoeling is een vergoedingsverzoek in te dienen. Het kan de uitkeringslasten voor uw organisatie beperken. Daarnaast is het erg gebruikelijk als latende werkgever uw medewerker te ondersteunen. Want ook het managen en begeleiden van uitstroom ongeacht de reden van vertrek, is onderdeel van goed werkgeverschap.

#Ons advies: kies de juiste partner voor een effectief van-werk-naar-werk-traject

Besteedt u het van-werk-werk-traject uit aan een externe partij? Met een deskundige en gecertificeerd partner vergroot u de kans dat u werkloosheid van uw medewerker voorkomt of de uitkeringsduur verkort. Het is ook belangrijk dat dit traject goed kan aansluiten op de re-integratiebegeleiding die het Participatiefonds start indien uw ex-medewerker (toch) in een uitkering terechtkomt. Een soepele overgang versnelt namelijk de re-integratie.

#Staatvandienst en Power4People

Vanuit het grote netwerk van partners waarmee wij samenwerken op het gebied van re-integratie, hebben we ervaring met geschikte partijen voor van-werk-naar-werk-trajecten. Zij hebben de afspraak met Pf gemaakt om te werken volgens de eisen die gesteld worden om te voldoen aan de inspanningsverplichting. Daarnaast hebben ze ervaring met de re-integratietrajecten die Pf uitzet. Daarmee laten we de twee trajecten direct naadloos op elkaar aansluiten. Zo kunnen we zonder tijdverlies doorpakken en voorkomen we dubbele activiteiten. Twee van deze partijen zijn de loopbaanadvies-, re-integratie- en outplacementbureaus Staatvandienst en Power4People. Beide organisaties zijn zeer ervaren en succesvol met de inzet van-werk-naar-werk-trajecten. 
Wilt u meer weten over hoe zij voor u een van-werk-naar-werkt-traject kunnen inzetten? Kijk dan op de websites voor meer informatie:

#Vraag het uw regioteam

Weet u dat u op termijn afscheid gaat nemen van een werknemer en kunt advies gebruiken bij het starten van een effectief van-werk-naar-werk-traject of het vinden van de juiste partner? Dan kunnen wij u daarbij ondersteunen. Hiervoor kunt u terecht bij de adviseurs uit uw regioteamMeer informatie over onze werkwijze.

Print deze pagina