#Reactietermijnen in de zomerperiode volgens het Reglement Pf

Volgens het Reglement Pf worden de reactietermijnen om te reageren tijdens de zomervakantie tijdelijk stopgezet.

Deel deze pagina:

#Zomerstop voor reactietermijnen

De reactietermijnen bij het indienen van een verlagingsverzoek worden tijdelijk stilgezet tijdens de periode dat alle schoolregio’s in Nederland tegelijk zomervakantie hebben. Het gaat dus om de overlappende periode. De termijnen lopen niet door vanaf het moment dat de laatste regio vrij krijgt tot het moment dat de eerste regio weer naar school gaat. Deze periode noemen we de zomerstop.

De termijn in de zomervakantie van 2024 wordt stopgezet van 20 juli t/m 18 augustus.

#PAUZE bij beschikkingen en bezwaar of beroep

De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is 6 weken. Dit is wettelijk vastgelegd (Awb). Het Pf kan die niet verlengen of opschorten.
Om ervoor te zorgen dat werkgevers ook in de zomervakantie voldoende tijd hebben om bezwaar in te dienen, last het Pf een zogenaamde PAUZE-periode (Periode Algemeen Uitstel Zending E-beschikkingen) in. Daarin worden geen beschikkingen op verlagingsverzoeken en beslissingen op bezwaar verstuurd. De termijn van 6 weken zal in die periode dus ook niet starten. Deze PAUZE duurt 6 weken en begint 2 weken voordat de eerste regio zomervakantie krijgt. De PAUZE heeft ook tot gevolg dat de beslistermijn van het Pf gedurende die periode wordt stopgezet.

In 2024 is de PAUZE van 22 juni t/m 3 augustus. 

Het Pf heeft gekozen voor de periode van 2 weken voor de eerste regionale zomervakantie, zodat iedere regio minimaal 2 weken buiten de zomervakantie de tijd overhoudt om bezwaar of beroep in te dienen.

#Aanduiding reactietermijn in Mijn Pf

In het portaal Mijn Pf, dat bij het Reglement Pf hoort, staat altijd de uiterste reactiedatum vermeld. Daarbij is dan al rekening gehouden met de zomerstop en PAUZE, als dat van toepassing is.

Hier leest u meer over hoe het portaal Mijn Pf werkt.

Print deze pagina