Terug naar Actueel

#8 manieren om je baan leuker en passender te maken

Artikel

Hoe maak je beter gebruik van elkaar als team? Hoe organiseer je taken slimmer of anders? Hoe zorg je samen voor een meer passende verdeling van werk? Met deze 8 sleuteltechnieken geeft u een andere wending aan uw baan, voor meer werkplezier!

Deel deze pagina:

8 sleuteltechnieken voor jobcrafting: ruilen, spcialiseren, knippen, versieren, (ver)delen, verroosteren, clusteren en out of the box denken
Sleuteltechnieke bij job- en teamcraften

#Een andere mindset bij werknemer en werkgever

Het takenpakket van leerkrachten is enorm divers. Er is veel te doen maar soms weinig ruimte om taken naar eigen inzicht in te delen. Terwijl een balans tussen verschillende werkzaamheden vaak leidt tot meer efficiëntie en werkplezier. Dit vraagt wel om een andere mindset bij zowel de leerkracht als de werkgever. De methode jobcrafting kan daarbij helpen. Lees hieronder 8 praktische tips om uw baan anders vorm te geven of ontdek ho u als werkgever met uw team aan de slag gaat.

#Praktische tips voor meer efficiëntie en werkplezier

 1. #Ruilen

  Neem de taak van iemand over en andersom. Dit doe je als je bijvoorbeeld heel graag gymnastiek geeft en de ander liever muziek. Kijk of je niet alleen ‘kleine’ taken kunt ruilen maar experimenteer ook eens met ‘grote’ taken, zoals rekenen en taal, of met taken als ouder gesprekken.

   

 2. #Specialiseren

  Neem taken over van je collega’s die passen bij jouw rol. Concentreer je op het verder uitbouwen van taken waar je al goed in bent of die je leuk vindt. Je neemt taken over van je collega’s die passen bij jouw rol. Zelf sta je de taken af die meer passen bij de rol van jouw collega’s.

   

 3. #Knippen

  Kijk naar taken die los staan van het kern-proces. Gezamenlijke activiteiten of specifi eke jaaronderdelen organiseren. Als je van alle leerkrachten deze taak ‘afknipt’ kan iemand anders dit doen: bijvoorbeeld een onderwijsassistent, conciërge of ouder. Maar denk ook aan een vakleerkracht gymnastiek of handvaardigheid.

   

 4. #Versieren

  Verander de context van de taak of de manier van uitvoeren Gezellige muziek draaien tijdens het opruimen; samen de administratie doen met iets lekkers bij de thee; of wandelend overleggen. Ga op zoek naar manieren om taken minder “vervelend” te maken.

   

 5. #(Ver)delen

  Verdeel taken waardoor je pijn of plezier verdeelt. Door een leuke of juist vervelende taak voortaan met z’n tweeën te doen, heb je allebei plezier aan deze taak of verdeel je de pijn. Door te delen kun je ook iemand opleiden zodat meer mensen deze taak beheersen.

   

 6. #Verroosteren

  Herorganiseer de roosters. Stem de roosters van de verschillende (jaar)groepen op elkaar af om bijvoorbeeld tegelijkertijd rekenonderwijs te geven. Zo kun je ook eenvoudiger lesgeven in niveaugroepen.

   

 7. #Clusteren

  Zet taken van een bepaald niveau bij elkaar. Kijk of je taken van verschillende niveaus kunt onderscheiden waardoor je functieniveaus creëert. Bijvoorbeeld taken die passen bij een onderwijsassistent, leraarondersteuner, conciërge of een leerkracht met een specialisme.

   

 8. #Out of the box

  Denk om en anders! Denk bijvoorbeeld aan een idee dat je aan het management mee wilt geven, zoals het creëren van een taak of functie die er nog niet is. Of, waar zou je mee willen stoppen en wat is hiervoor nodig?

#De sleuteltechnieken in de praktijk toepassen

Door deze 8 sleuteltechnieken toe te passen, kun je een andere wending geven aan je baan en meer werkplezier ervaren. Jobcrafting biedt de mogelijkheid om je takenpakket aan te passen aan je behoeften en sterke punten, waardoor je meer voldoening haalt uit je werk. Het 68-koppige onderwijsteam van basisschool De Oase, een Utrechtse Daltonbasisschool, weet daar alles van. Zij gingen aan de slag met job- en teamcraften. Het leverde waardevolle inzichten én nieuwe werkwijzen op. Directeur Saskia van Berkel en leerkracht Renske Clercx-van Vliet, delen hun ervaringen. 

#Ook job- of teamcraften met uw team?

Wilt u ook dat uw team met meer werkplezier en energie aan het werk gaat of wilt u taken anders organiseren? Wij ondersteunen graag met een traject op maat. Neem contact op met uw regioteam en bespreek de mogelijkheden.

Vind uw regioteamVind uw regioteam
Print deze pagina