Terug naar Actueel

#Aan de slag met de Subsidie Lerend Werken!

Artikel

Wat doe je als het ziekteverzuimcijfer maar niet naar beneden gaat? Hoe zorg je als schoolleider dat medewerkers op een gezonde manier en met plezier kunnen (blijven) werken? En hoe krijg of houd je grip op het ziekteverzuim? Dat zijn ook vragen waar PCBO Amersfoort (12 reguliere basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs) lange tijd mee worstelde. De Subsidie Lerend Werken bracht hen uitkomst.

Deel deze pagina:

Portret van twee mensen in gesprek met elkaar

#Verzuim en vitaliteit op de agenda gezet

Jarenlang kampte PCBO Amersfoort met een verzuimpercentage van meer dan 7%. Hoog tijd voor verandering dus! Vanuit VfPf werd Plan V opgestart (een integrale en planmatige aanpak waarbij schoolorganisaties worden geholpen hun verzuimbeleid te verbeteren). Al snel bleek dat niet alleen het verzuim maar ook de vitaliteit van de medewerkers aandacht verdiende, nu én in de toekomst. Een bredere aanpak was dan ook nodig.

Verzuim en vitaliteit werden hoog op de agenda gezet. Door hier telkens aandacht voor te vragen in alle lagen van de organisatie binnen PCBO Amersfoort ontstond er bij de schoolleiders erkenning, bewustwording en nieuwe inzichten over hoe je een verzuimcultuur kunt beïnvloeden.

Margreet van Belzen, HR-manager bij PCBO Amersfoort: “Stichtingsbreed is het verzuim gedaald van 7% eind 2019 naar 4,9% nu. Bij zeven van onze scholen is het verzuim nu zelfs 2% of lager. Bij zes van onze scholen beweegt het verzuim zich nog tussen 4% en 7%. Maar we komen van ver. In 2019 zaten er scholen tussen met wel 12% verzuim.”

#Geen kant-en-klare oplossing

Uit de situatie van PCBO Amersfoort blijkt dat er niet een kant-en-klare oplossing is voor het terugdringen van verzuim en het verhogen van de inzetbaarheid van personeel. Het heeft te maken met verschillende aspecten en dat maakt het in de praktijk vaak lastig voor schoolleiders. Subsidie Lerend Werken kan dan uitkomst bieden. 1 op 1 coaching speciaal gericht om de schoolleider meer houvast te bieden op de thema’s ziekteverzuim en inzetbaarheid van personeel. Bij PCBO Amersfoort hebben inmiddels zeven schoolleiders gebruik gemaakt van de Subsidie Lerend Werken.

“De leidinggevenden die on-the-job gecoacht zijn, zijn beter toegerust om met hun medewerkers op een positieve manier in gesprek te gaan over hun vitaliteit en hun welzijn. En als het nodig is ook over verzuimgedrag (bijvoorbeeld bij frequent verzuim)” vertelt Margreet. “Natuurlijk behoud je altijd maatwerk. Zoals langdurige casuïstiek waarbij extra inzet nodig is van de bedrijfsarts, manager HR en eventuele externe expertise en specialisten. Maar met de bedrijfsarts zijn de lijntjes kort en kan er snel geschakeld worden.

#Minder verzuim

De grootste winst bij PCBO Amersfoort nu is dat medewerkers zich minder ziek melden. Dat is fijn voor de medewerkers en voor de leerlingen. Niemand meldt zich ziek voor de “lol”. Het gesprek over verzuim en over preventie wordt nu gevoerd. Er is meer aandacht en erkenning voor welzijn. Verder betekent minder verzuim natuurlijk ook dat er minder vervanging nodig is, wat nu natuurlijk extra lastig is in deze arbeidsmarkt. En minder kosten (wij zijn eigenrisicodrager). Minder verzuim en medewerkers die tot hun recht komen draagt uiteindelijk bij aan de onderwijskwaliteit.

We zijn dan ook trots op onze medewerkers die de afgelopen jaren in coronatijd het vuur uit hun sloffen hebben gewerkt. En we zijn er trots op dat we dit resultaat –ondanks corona- toch hebben weten te bereiken!”

#Twee schoolleiders delen hun ervaring

Onder de zeven schoolleiders van PCBO Amersfoort die zich meldden voor individuele coaching zijn Dillian Hos (directeur Parkschool en SBO Koningin Wilhelmina school) en Eefje Oosterhof (directeur Berkenschool). Zij hebben met veel enthousiasme het Subsidie Lerend Werken (SLW) traject inmiddels afgerond.

#Subsidie Lerend Werken. Ook iets voor u?

Om uw professionele ontwikkeling van kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van verzuimaanpak te verbeteren, kunt u als schoolleider gebruikmaken van de Subsidie Lerend Werken. U krijgt dan persoonlijke begeleiding op maat middels een coaching on the job traject, gericht op het voorkomen of terugdringen van het (ziekte)verzuim op uw eigen school, op het verhogen van de inzetbaarheid van uw medewerkers of het versterken van de arbeidsmarktpositie van uw medewerkers.  

De Subsidie Lerend Werken (SLW) is bedoeld voor schoolleiders (directeuren en adjunct-directeuren), die in dienst zijn bij een bestuur in het primair onderwijs. Dat kan ook als u eigenrisicodrager bent voor de vervangingskosten. Ga voor meer informatie over de mogelijkheden en de persoonlijke ervaringen van andere schoolleiders naar onze Subsidie Lerend Werken-pagina.

Print deze pagina