Terug naar de vraagstukken

#Hoe dring ik het ziekteverzuim terug?

Een hoog (ziekte)verzuim zorgt voor een hogere werkdruk bij uw medewerkers en extra kosten voor uw organisatie. U wilt dan ook zo snel mogelijk grip krijgen op het verzuim.

Jonge leerkracht en schoolleider samen in gesprek aan tafel

#Grip op verzuim

Een gedegen aanpak, zoals Plan V, helpt om het ziekteverzuim structureel te verlagen en de vervangingskosten beheersbaar te houden.

Zo'n aanpak bevordert de duurzame inzetbaarheid en het werkplezier van uw medewerkers. En daarmee de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs. Ook blijven de vervangingskosten beheersbaar bij een laag verzuim.

De optimale aanpak is afhankelijk van uw huidige verzuimpercentage. Een hoog verzuim vraagt immers om een andere aanpak dan een middelhoog of laag verzuim:

#Meer lezen

Het gemiddeld verzuim in het primair onderwijs is hoog. Maar dat is niet over de hele linie het geval. Er zijn ook scholen waar sprake is van een structureel laag of continu dalend verzuim. Hoe komt dat?  Welke aspecten spelen hierbij een rol? Onderzoeksbureau Regioplan heeft dit onderzocht. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in dit rapport

Wat de organisatie er ook aan deed, het verzuim bij Stichting El Amal in Amsterdam wilde maar niet dalen.  Lees hier verder...

Print deze pagina

#In het kort

Links