Terug naar de vraagstukken

#Hoe dring ik het ziekteverzuim terug?

Iedere werkgever krijgt, vroeg of laat, te maken met verzuim. Daar is niets aan te doen. Waar u wel invloed op heeft, is de hoogte van het verzuim binnen uw organisatie. En in het primair onderwijs, waar er naast hoog verzuim ook een tekort is aan (o.a.) onderwijspersoneel, is een stevige grip op ziekteverzuim des te belangrijker. Maar hoe gaat u effectief aan de slag met verzuimreductie en waar begint u?

Deel deze pagina:

Jonge leerkracht en schoolleider samen in gesprek aan tafel

#Verzuim verminderen met Verzuimreductiebegeleiding

Met de Verzuimreductiebegeleiding van VfPf gaat u samen met uw eigen VfPf-adviseur wel overwogen en doeltreffend aan de slag met het verlagen van verzuim. Dit gebeurt in overzichtelijke, kort-cyclische stappen en acties. Verzuimreductiebegeleiding is de opvolger van ons ‘oude’ Plan V waarmee wij in 2015 als project voor het reduceren van verzuim gestart zijn. Onder Plan V werkten een schoolbestuur en een adviseur van VfPf in een traject van twee jaar nauw samen om verzuim binnen de schoolorganisatie terug te dringen. En hier hebben we mooie resultaten mee behaald. De wereld anno nu ziet er voor schoolorganisaties en hun medewerkers anders uit dan in 2015. Onze vernieuwde Verzuimreductiebegeleiding sluit hier beter bij aan.

#Over ziekteverzuim in het onderwijs

Kom alles te weten over verzuim in het onderwijs, van praktische informatie als cijfers en uitleg tot inspirerende praktijkverhalen en handige downloads. Concreet aan de slag met effectief verzuim verlagen? Lees dan verder!

#Er zijn heel veel manier om verzuim te verlagen

Er zijn veel verschillende zaken te bedenken die kunnen bijdragen aan het verminderen van verzuim. Dingen die een werkgever kan doen maar ook een werknemer. Het kan zitten in activiteiten op het gebied van voorkomen van verzuim of bijvoorbeeld beleid en de uitvoering ervan. Of denk aan de monitoring en begeleiding tijdens verzuim of het beter benutten van de mogelijkheden die er ondanks ziekte van een medewerker nog wel zijn. Het is een kleine greep uit een scala aan mogelijkheden. 
Meestal is het een combinatie van draaien aan meerdere knoppen die tot het verminderen van verzuim leidt én zorgen dat de basis (bestaande uit organisatorische randvoorwaarden) op orde is. Wat de best passende oplossing is hangt af van de situatie en die is per schoolorganisatie verschillend. 

#Begin met een grondige analyse

Bij het inzetten van Verzuimreductiebegeleiding starten we altijd met het onder de loep nemen van de huidige situatie. Zo komen we er samen achter wat het best past bij de behoefte van uw organisatie. 

Een VfPf-adviseur kijkt hiervoor samen met u naar factoren die invloed (kunnen) hebben op het verzuim binnen uw organisatie. Op basis van de informatie die naar voren komt, in combinatie met het verdiepend gesprek dat u met uw adviseur heeft, wordt in onderling overleg bepaald waarmee u (het eerst) aan de slag gaat. De adviseur kijkt hierbij naar wat er speelt binnen uw organisatie, welke problemen u ervaart, wat de behoeft is en waar de meeste urgentie zit. Dit kan één specifiek onderwerp zijn maar ook meerdere tegelijk. 

#Bouwstenen verzuimmanagement

Goed verzuimmanagement bestaat uit een aantal 'bouwstenen'. Samen met uw VfPf-adviseur 'inspecteert' u de bouwstenen die gezamenlijk het verzuim binnen uw organisatie bepalen.

Een geanimeerde illustratie van de bouwstenen van verzuimmanagement

#Aan de slag met verzuimreductie

Op basis van de analyse bepaalt u samen met uw adviseur met welk onderwerp of onderwerpen u aan de slag wilt. De analyse is een nulmeting van uw huidige situatie.  Zo kan later inzichtelijk worden gemaakt wat de resultaten van de genomen acties zijn.

# Verzuim verlagen is maatwerk

Voor elke schoolorganisatie zal de uitkomst van de analyse anders zijn. Voor de ene schoolorganisatie kan het betekenen dat er op het gebied van beleid en uitvoering nog veel winst te behalen valt. Voor de ander kan het zitten in de samenwerking met en de rol van de arbodienstverlener, het meer doen op het gebied van preventie of bijvoorbeeld het gemis van kennis, handvatten en tools bij leidinggevenden. 

# Werken aan verzuimreductie doe je samen

Gaat u als organisatie aan de slag met Verzuimreductie dan doet u dat met een eigen werkgroep. De werkgroep bestaat uit medewerkers uit de organisatie die als het ware projecteigenaar zijn. Zij dragen zorg voor (of coördineren) de uitvoering en borging van de te ondernemen acties. Het samenstellen van een werkgroep en bepalen wat de werkgroep gaat doen, hangt volledig af van het onderwerp waar u mee aan de slag gaat. Dit doet u in overleg met elkaar en de VfPf-adviseur.

#Evalueren en vervolgstappen

Zijn bepaalde stappen gezet of acties ondernomen? Dan komt er ook een moment van evalueren. Soms zullen resultaten op korte termijn al zichtbaar zijn, soms pas op langere termijn. In overleg met elkaar beslist u wat het beste moment is om te kijken naar resultaten en het uitvoeren van een nieuwe meting.

Aan het begin van het traject zijn samen met de VfPf-adviseur prioriteiten bepaald. De punten die de hoogste prioriteit hadden, zijn als eerst opgepakt. Dit is het moment waarop u samen kijkt of u met de volgende punten op het lijstje aan de slag gaat, of dat er misschien gaandeweg een andere behoefte of urgentie is ontstaan op het gebied van verzuimreductie.

#Wat levert het verlagen van verzuim op?

  • Daling verzuimpercentage 
  • Lagere werkdruk
  • Bewustwording bij bestuurders en directie van de beïnvloedbaarheid van verzuim
  • Cultuurverandering
  • Competentieontwikkeling bij directeuren
  • Daling van zowel kortdurend als langdurend verzuim
  • Meer regie op  arbodienstverlening
  • Met als eindresultaat: goed werkgeverschap

#Verzuimreductie in de praktijk

Lees ‘Laten we samen bekijken wat er wél kan’ en ontdek hoe twee jenaplanscholen een flinke verzuimdaling wisten te realiseren met begeleiding van hun VfPf-adviseur.

#Benieuwd hoe u verzuim kunt verlagen binnen uw schoolorganisatie?

Uw regioteam denkt graag met u mee over de mogelijkheden.
Tip: voor een handige samenvatting over het terugdringen van verzuim kunt u het factsheet over Verzuimreductiebegeleiding downloaden.

Neem contact op met uw regioteamNeem contact op met uw regioteam
Print deze pagina