Terug naar Actueel

#Energiek op weg naar je pensioen met het Generatiepact

Artikel

Duurzame inzetbaarheid en minder verzuim: het is de wens van veel scholen binnen het primair onderwijs. Maar hoe pak je dat aan als de pensioenleeftijd steeds verder opschuift en werknemers daardoor steeds langer moeten doorwerken? Het Generatiepact helpt oudere medewerkers fit de eindstreep te halen en biedt tegelijkertijd ruimte voor instroom van een nieuwe generatie leerkrachten.

Deel deze pagina:

Iemand geeft boekjes aan een lerares die de boekjes in de kast plaatst
Geert Broekhuizen (l) en leerkracht M. Piersma Minnee

#“Mensen met een opgeheven hoofd laten stoppen”

Het Generatiepact omvat verschillende regelingen met hetzelfde doel: 58-plussers kunnen minder gaan werken en krijgen daarvoor gedeeltelijk financiële compensatie. Ze behouden deels hun salaris over het stuk dat ze niet meer werken en behouden hun pensioenopbouw volledig. Een mooie regeling, die wel complex kan zijn als u de voordelen hiervan optimaal wilt benutten. Bij het Vervangingsfonds/Participatiefonds hebben wij experts die deze regeling goed kennen en u daarin op maat kunnen adviseren. VfPf ondersteunt schoolbesturen om het personeelsbeleid duurzaam en toekomstbestendig in te richten en het Generatiepact kan hier zeker een bijdrage aan leveren.

#In de praktijk

Gert Broekhuizen, PO beleidsmedewerker bij Stichting Voila (met elf scholen in Leusden Achterveld), leerde via een workshop van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) over de mogelijkheden van het Generatiepact. “Binnen de scholen hadden wij te maken met hoog ziekteverzuim onder 55-plussers. De hoge werkdruk en lange werkdagen maken het soms moeilijk het onderwijs bij te benen op latere leeftijd. Dat had tot gevolg dat mensen niet op een prettige manier aan hun pensioen toekwamen, terwijl we er juist naar streven mensen met opgeheven hoofd te laten stoppen. We moesten actie ondernemen. Het Generatiepact leek ons de manier om ziekteverzuim in de praktijk aan te pakken.”

#Vele voordelen

Bij Stichting Voila kunnen mensen vanaf 60 jaar gebruikmaken van de regeling. Leerkrachten blijven minimaal 50% werken, ontvangen minimaal 80% van hun oorspronkelijke salaris en bouwen voor 100% pensioen op. “Op dit moment maken acht mensen gebruik van het pact, in augustus komen daar nog vijf collega’s bij. Het pact is een afspraak tussen werkgever en werknemer, en komt dus van twee kanten. Dat betekent niet dat iedereen mee móet doen: sommige collega’s willen fulltime doorwerken, andere collega’s leveren liever geen salaris in. Niets is verplicht; wij bieden de ruimte een pad te kiezen dat bij elk individu past.” Deelnemers van het Generatiepact voelen zich overwegend energieker en gemotiveerder. “Binnen onze scholen merkten we direct lager ziekteverzuim. Zelfs bij leerkrachten die weinig inleveren, bijvoorbeeld één dag, lijkt dat precies genoeg om de werkdruk te verminderen, balans in werkzaamheden te ervaren én voldoende energie uit het werk te halen.”

#Ervaring blijven benutten

Dat het Generatiepact het schoolbestuur geld kost, ontkent Gert niet. Maar het levert ook wat op. “Je ziet vaak dat mensen die ziek worden regelmatig in een traject van coaching en begeleiding terechtkomen. Dat kost geld dat we nu niet meer hoeven te gebruiken. Daarnaast is het een goed middel om in te zetten bij krimp. Met deze regeling voorkom je gedwongen ontslagen en de ontslagkosten die daarbij komen kijken. Daarnaast creëert het Generatiepact financiële ruimte voor het aannemen van jongere krachten voor de uren die overblijven.

Maar Gert benadrukt dat het doel van deze regeling vooral is dat mensen met ervaring langer blijven werken. “Want ervaring is juist onmisbaar in het onderwijs. Werkt een ervaren medewerker samen met een nieuwe, jonge medewerker die net van de pabo af komt, dan kunnen we elkaars expertise juist optimaal gebruiken en taken verdelen.” Volgens Gert wordt de horizon van werknemers anders wanneer ze weten dat ze in de toekomst gebruik kunnen maken van het Generatiepact. “Een collega had het idee nog twaalf jaar fulltime te moeten werken, maar wist niet of ze dat zou volhouden. Samen rekenden we uit wat het Generatiepact voor haar in de toekomst kan betekenen. Er viel een last van haar schouders toen bleek dat het financieel haalbaar is dat ze straks minder kan gaan werken.”

#Goed werkgeverschap

Het Generatiepact is met name een instrument voor goed werkgeverschap. “Dat je ervoor zorgt dat mensen met plezier blijven werken en ze energie uit hun werk halen zónder ziek te worden, is het allerbelangrijkste. Een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid en verzuim is hoe je met je personeel omgaat. Het Generatiepact draagt bij aan goede zorg voor het personeel”, aldus Gert.

#Generatiepact invoeren?

Overweegt u het Generatiepact op uw school in te voeren? Of heeft u vragen? Neem direct contact op met uw regiocoördinator via onze regioteams. Een gespecialiseerde adviseur zal u dan adviseren en ondersteunen bij het toepassen van deze regeling. Lees meer over het Generatiepact of meldt u aan voor de online training.