#Het Generatiepact

De opschuivende pensioenleeftijd zorgt ervoor dat medewerkers langer doorwerken. Dat maakt het een uitdaging om gezond en vitaal het werk te blijven doen. En dit heeft gevolgen voor de toekomstbestendigheid van scholen én de duurzame inzetbaarheid van leerkrachten. Het Generatiepact is een instrument waarmee u als werkgever uw onderwijspersoneel langer (fit) kunt behouden voor uw organisatie.

Oudere leerkracht leest jongen voor uit een boek.

#Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact is de naam voor verschillende regelingen met hetzelfde doel: medewerkers vanaf 58 jaar kunnen minder gaan werken en krijgen daarvoor gedeeltelijke financiële compensatie. Er zijn meerdere varianten mogelijk. Het is maatwerk en de regeling kan, rekening houdend met de spelregels, aangepast worden naar de wensen van ieder schoolbestuur.

#Wat levert het op?

Deelnemers van het Generatiepact voelen zich overwegend fitter, energieker en gemotiveerder. De ervaren werkdruk is lager en is er een betere balans in de werkzaamheden.

Ook draagt het bij aan:

  • goed en aantrekkelijk werkgeverschap
  • verwachte daling van het ziekteverzuim in de doelgroep >58 jaar
  • langer behoud van kennis en ervaring van werknemers voor de organisatie
  • creëren van financiële ruimte voor het aannemen van jongere werknemers
  • gereguleerde uitstroom
  • eventueel voorsorteren op krimp; voorkomen van gedwongen ontslagen.

Naast alle bovenstaande effecten kan het voor een bestuur een aanzienlijke kostenbesparing betekenen en werkloosheid van oudere werknemers voorkomen.

Let op: Sinds de Modernisering Participatiefonds betaalt u als werkgever standaard 50% van de werkloosheidskosten van uw ex-werknemers. Lees hier meer over de Modernisering.

#Aan de slag met het Generatiepact?

Meld u aan voor één van onze online bijeenkomsten over deze regeling. Tijdens deze webinar wordt het Generatiepact verder toegelicht en lopen we stap voor de stap de mogelijkheden door, zodat u kunt onderzoeken of het interessant is voor uw organisatie. 

De eerstvolgende online bijeenkomst 'Het Generatiepact in het PO' vindt u in onze agenda

#Meer weten?

Overweegt u het inzetten van het Generatiepact voor uw organisatie? Neem contact op met uw regiocoördinator. Een gespecialiseerd adviseur staat u dan kosteloos bij met raad en daad. Kijk op vfpf.nl/regioteams voor de contactgegevens.

Benieuwd naar de spelregels van deze regeling? Download dan onze factsheet over het Generatiepact.

Of lees hoe het Generatiepact werkt in de praktijk in het artikel: Energiek op weg naar je pensioen.

Print deze pagina