#Het Generatiepact

De opschuivende pensioenleeftijd zorgt ervoor dat medewerkers langer doorwerken. Dat maakt het een uitdaging om gezond en vitaal het werk te blijven doen. En dit heeft gevolgen voor de toekomstbestendigheid van scholen én de duurzame inzetbaarheid van leerkrachten. Het Generatiepact is een instrument waarmee u als werkgever uw onderwijspersoneel langer (fit) kunt houden voor uw organisatie.

Deel deze pagina:

Oudere leerkracht leest jongen voor uit een boek

#In dit artikel leest u over:

 • Wat is het Generatiepact?
 • Generatiepact: vanaf welke leeftijd?
 • Generatiepact voor werkgevers: wat levert het op?
 • Veel gestelde vragen over het Generatiepact
 • Bijeenkomst Generatiepact in het PO
 • Aan de slag met het Generatiepact in het primair onderwijs?

#Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact is een regeling die oudere werknemers in staat stelt minder uren te werken, met gedeeltelijk behoud van salaris en volledig behoud van pensioen. Doel hiervan is om de duurzame inzetbaarheid in het onderwijs van deze medewerkers te bevorderen. 

Van het Generatiepact zijn meerdere varianten mogelijk. Het is maatwerk en de regeling kan, rekening houdend met de spelregels, aangepast worden naar de wensen van ieder schoolbestuur. 

Er zijn meerdere cao's waarin een Generatiepact is afgesproken. Lees in de cao’s per sector welke cao's het Generatiepact hebben. Het Generatiepact is niet opgenomen in de cao primair onderwijs (PO). Als schoolbestuur kunt u wel zelf aan de slag met het Generatiepact. Download onze factsheet Generatiepact in het onderwijs of lees een voorbeeld van het Generatiepact in de praktijk

#Generatiepact: vanaf welke leeftijd?

Vanaf 10 jaar voor de pensioenrekenleeftijd kan een werknemer gebruikmaken van het Generatiepact. Bij het ABP is dat 68 jaar, dus in het onderwijs kunnen werknemers vanaf 58 jaar gebruikmaken van het Generatiepact. 

#Wat levert het op?

Deelnemers van het Generatiepact voelen zich overwegend fitter, energieker en gemotiveerder. De ervaren werkdruk is lager en er is een betere balans in de werkzaamheden.  

Ook draagt het bij aan: 

 • Goed en aantrekkelijk werkgeverschap 
 • Verwachte daling van het ziekteverzuim in de doelgroep >58 jaar 
 • Langer behoud van kennis en ervaring van werknemers voor de organisatie 
 • Creëren van financiële ruimte voor het aannemen van jongere werknemers 
 • Gereguleerde uitstroom 
 • Eventueel voorsorteren op krimp; voorkomen van gedwongen ontslagen 

#Veelgestelde vragen over het Generatiepact

We beantwoorden graag de meest gestelde vragen over het Generatiepact in het primair onderwijs. 

#Kan een werkgever het Generatiepact weigeren? 

Een werkgever kan het Generatiepact weigeren. Deelname aan het Generatiepact is vrijwillig, voor zowel werkgever als werknemer. Met andere woorden: het Generatiepact is niet verplicht voor de werkgever. 

#Kun je stoppen met het Generatiepact? 

De veronderstelling is dat een werknemer het Generatiepact inzet tot aan de ingangsdatum van het pensioen. Dit is echter niet verplicht. In het onderwijs kan de einddatum van het Generatiepact ook eerder zijn. Stoppen met het Generatiepact vóór de afgesproken einddatum is echter niet mogelijk, tenzij er sprake is van voortijdig ontslag. 

#Wat is de 80 90 100 regeling? 

Er zijn verschillende manieren waarop het Generatiepact ingezet kan worden. Bij de 80 90 100 regeling werkt een werknemer 80%, krijgt de werknemer 90% van het loon en bouwt de werknemer 100% pensioen op. Er zijn meerdere voorbeelden, zoals de 60 80 100 regeling. 

#Wie vraagt het Generatiepact aan? 

Een werknemer kan het Generatiepact aanvragen bij de werkgever. 

#Hoe zit het met het Generatiepact en ontslag of ziekte? 

Deelname aan de regeling heeft geen nadelige gevolgen voor de grondslag van de eventuele werkloosheidsuitkeringen na ontslag en bij ziekte vanaf het tweede ziektejaar en eventuele WIA uitkering. 

#Meer vragen over de regeling Generatiepact? 

Staat uw vraag er niet tussen of bent u benieuwd naar alle spelregels van de regeling? Download onze factsheet Generatiepact in het onderwijs. Of neem contact op met uw regioteam

#Bijeenkomst Generatiepact in het PO

Meld u aan voor één van onze online bijeenkomsten over de regeling. Tijdens het webinar wordt het Generatiepact verder toegelicht en lopen we stap voor stap de mogelijkheden door, zodat u kunt onderzoeken of het interessant is voor uw organisatie.  

De eerstvolgende online bijeenkomst 'Het Generatiepact in het PO' vindt u in onze agenda.  

#Aan de slag met het Generatiepact?

Overweegt u om het Generatiepact in te zetten binnen uw schoolorganisatie? Laat u inspireren door een voorbeeld van het Generatiepact in de praktijk of lees het artikel 6 redenen waarom scholen profiteren van het Generatiepact.  

Aan de slag? Neem contact op met uw regiocoördinator. Een gespecialiseerd adviseur staat u kosteloos bij met raad en daad. We helpen u om een regeling op te stellen die aansluit bij uw doelstellingen. We geven een indicatie van de investering, stellen samen met u het reglement op én ondersteunen bij de communicatie naar uw medewerker.  

Print deze pagina