Terug naar Actueel

#Nieuwe datum invoering Modernisering Pf is 1-8-2022

Nieuws

De wetswijziging die noodzakelijk is voor het invoeren van de Modernisering Pf is nog niet door de Tweede en Eerste Kamer behandeld. Daarmee is de ingangsdatum van 1 augustus 2021 helaas onhaalbaar. Het bestuur van VfPf heeft een nieuwe ingangsdatum vastgesteld die realistisch en haalbaar is. De belangrijkste overweging daarbij was duidelijkheid voor de schoolbesturen. De kans dat het politieke proces door verkiezingen en coronacrisis nog tijd gaat kosten is groot. VfPf wil ruim op tijd zekerheid kunnen geven over de vastgestelde nieuwe datum. De nieuwe ingangsdatum voor de Modernisering Pf is 1 augustus 2022.

Deel deze pagina:

meisje op hinkelbaan

#Wat gebeurt er op de ingangsdatum?

Dan gaat het nieuwe, sterk vereenvoudigde reglement Pf in met de nieuwe systematiek van vergoeden: standaard eigen bijdrage van 50% en de mogelijkheid tot verlaging naar 10%. Vanaf dat moment nemen we ook het nieuwe portaal Mijn Pf in gebruik, voor alle gevallen die onder het nieuwe reglement vallen. Dat zijn de situaties waarbij de laatste dag van de arbeidsovereenkomst op of na 1-8-2022 ligt.
Met de invoering van de Modernisering gaat het Participatiefonds voortaan zelf de kosten in rekening brengen, via maandelijkse nota’s in Mijn Pf. Tot 1-8-2022 brengt DUO deze in mindering op de Rijksbekostiging.

Voorwaarde blijft uiteraard dat het politieke proces op tijd is afgerond.

Met de gewijzigde ingangsdatum verandert er niets aan de inhoud van de Modernisering. U leest hier meer.

#En tot die tijd?

Tot 1 augustus 2022 geldt het huidige reglement en gebruikt u het huidige Werkgeversportaal Pf. Dat is dus bij de gevallen waar de laatste dag van de arbeidsovereenkomst op of voor 31-7-2022 valt.

Vooruitlopend op de Modernisering zitten wij echter niet stil. VfPf is al gestart met een aantal nieuwe initiatieven en verbeteringen die de doelstellingen van de Modernisering ondersteunen. Namelijk gezamenlijk actiever inzetten op het beperken van werkloosheidskosten in de sector en meer inzicht krijgen in de kosten van werkloosheidsuitkeringen.

  • Duurzame inzetbaarheid: Onze regiocoördinatoren zijn uw sparringpartner op het gebied van duurzame inzetbaarheid van personeel en (strategische) HR-vraagstukken. Zij helpen u om uw medewerkers gezond en met plezier aan het werk te houden.
  • Inzicht door data: We hebben ons datateam uitgebreid zodat we u een beter inzicht kunnen geven in uw (te verwachten) kosten en andere relevante informatie.
  • Mentoren on the job: Inmiddels zijn er in alle regio’s gekwalificeerde mentoren on the job beschikbaar die kosteloos (her)startende leerkrachten en zij-instromers begeleiden. Hiermee proberen we uitval in de meestal pittige eerste jaren voor de klas te voorkomen.
  • Werkhervattingen: De vernieuwde aanpak van de afdeling casemanagement Re-integratie heeft ook zijn vruchten al afgeworpen. Sinds 1 juli 2018 zijn er inmiddels ruim 2120 werkhervattingen gerealiseerd.

De wetswijziging laat nog even op zich wachten. In de tussentijd staan wij klaar om alle schoolbesturen te helpen ervaring op te doen met het beperken van werkloosheidskosten.

Neemt u gerust contact op met uw regioteam om van gedachten te wisselen.

Vragen over de Modernisering kunt u ook stellen via [email protected].

Print deze pagina