Terug naar Actueel

#Overzicht van veranderingen door Modernisering Pf

Artikel

Met de modernisering gaat er veel veranderen in hoe het Participatiefonds (Pf) werkt. Dat betekent een ander reglement, maar ook bijvoorbeeld een nieuw portaal.

meisje op hinkelbaan

#Hoe het is en hoe het wordt

De streefdatum voor het doorvoeren van de Modernisering Pf was 1 augustus 2021. De invoering is echter afhankelijk van de ingangsdatum van nieuwe wetgeving. De coronacrisis heeft helaas voor vertraging gezorgd in het wetstraject. De behandeling van het wetsvoorstel is uitgesteld tot na het verkiezingsreces en wordt vanaf 8 april hervat. 1 augustus 2021 als invoerdatum voor de Modernisering is niet meer haalbaar. Een nieuwe datum is nog niet bekend.    

Om u alvast te informeren over de verschillen tussen de huidige en de nieuwe werkwijze hebben we deze in een tabel gezet.

Bekijk hier het overzicht van de veranderingen in de was-wordt-tabel.

Deze tabel wordt de komende maanden aangevuld met uit de bouw van het portaal voortkomende nieuwe informatie.

#Heeft u vragen over de Modernisering Pf?

Stuur uw vraag naar vraaghetons@vfpf.nl en we komen zo snel mogelijk met een antwoord bij u terug.