Terug naar Actueel

#Regelingen nemen financieel risico weg bij aannemen uitkeringsgerechtigde

Artikel

Er is een groot tekort aan leraren. Op vele manieren wordt daarom naar oplossingen gezocht om dit tekort het hoofd te bieden. Er is ook een groot arbeidspotentieel van onderwijsbevoegde leerkrachten in een uitkeringssituatie die weer graag voor de klas willen staan. Helaas staan sommige werkgevers wat huiverig tegenover deze oplossing, o.a. omdat ze verantwoordelijk kunnen worden voor uitkeringskosten na een eventueel ontslag. En dat is jammer, want er zitten zoveel gedreven leerkrachten tussen die veel voor het onderwijs kunnen betekenen. Het Participatiefonds heeft daarom een regeling in het leven geroepen om financiële risico’s voor werkgevers weg te nemen.

schoolbord met peertje

#Regeling Vrijstelling instroomtoets

Voor wie: werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering 

Het Participatiefonds heeft een vrijstelling voor de instroomtoets ingevoerd voor werkgevers die iemand vanuit een werkloosheidsuitkering aannemen. Als blijkt dat het dienstverband toch onverhoopt moet worden beëindigd, dan gelden (in geval van een gegronde ontslagprocedure) de volgende voorwaarden om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen:

  • de medewerker moet meer dan 8 weken een werkloosheidsuitkering hebben gehad;
  • de medewerker mag direct voorafgaand aan de uitkering niet voor het betreffende schoolbestuur gewerkt hebben;
  • de ontslagdatum bij de betreffende schoolorganisatie moet tussen zes en twaalf maanden na indienstneming liggen en is op of na 1-1-2019.

Is er sprake van een vrijstelling voor de instroomtoets, dan neemt het Participatiefonds de uitkeringskosten voor haar rekening. De uitkeringsgerechtigde heeft het voordeel dat hij/zij het onderwijsvak weer kan uitoefenen en zich kan bewijzen voor een nieuwe werkgever. De werkgever heeft het voordeel om iemand zonder financieel risico aan te nemen; het Participatiefonds neemt dit immers over. Het volledige scholenveld heeft hier voordeel bij, omdat er meer uitkeringsgerechtigden aan het werk gaan en de uitkeringskosten lager worden, en dus de verplichte premie omlaag kan gaan. Uitvoering door: Participatiefonds  

Naast deze nieuwe regeling van het Participatiefonds biedt het UWV ook tal van regelingen die drempels voor een werkgever wegnemen om een uitkeringsgerechtigde in dienst te nemen. We hebben de belangrijkste voor u op een rij gezet.

UWV: wie iemand vanuit een uitkeringssituatie in dienst neemt, kan gebruik maken van diverse ondersteunende regelingen van het UWV. 

Subsidiecalculator: overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers. Een handige tool om snel en overzichtelijk de financiële voordelen bij het aannemen van nieuwe medewerkers te ontdekken.

Regelhulp Premiekortingen en LIV: een regelhulp van de Rijksoverheid die werkgevers helpt om vast te stellen of zij recht hebben op een premiekorting en/of het lage-inkomensvoordeel.