#Vrijstellingsregeling bij aannemen uitkeringsgerechtigde

Sommige werkgevers zijn huiverig om iemand vanuit een werkloosheidsuiterking aan te nemen, vanwege het risico op mogelijke toekomstige werkloosheidskosten. Dat is niet nodig. Het Participatiefonds heeft een vrijstellingsregeling die dit risico wegneemt. De voorwaarden staan in het Reglement Pf. Hier vindt u antwoord op de belangrijkste vragen over de vrijstellingsregeling.

Deel deze pagina:

#Op welk moment kan de regeling voor u het verschil maken?

Iemand aannemen vanuit een werkloosheidsuitkering? Bekijk hier hoe deze regeling het verschil maakt! 

Sollicitant bij schoolbestuur aan tafel en overleg over aannemen van iemand met een werkloosheidsuitkering primair onderwijs

#Waar vind ik de voorwaarden?

De huidige vrijstellingsregeling is ingegaan met het huidige Reglement Pf: per 1 augustus 2022. 
De voorwaarden voor gevallen uit de periode daarvoor staan in het oude reglement. Meer informatie over de oude regeling vindt u hier.

#Regelingen en voorwaarden

Tabel met informatie over vrijstellingsregelingen

#"Blij met een nieuwe kans"

Lees hier een artikel over twee werkzoekenden die weer aan de slag zijn in het onderwijs en hoe het Participatiefonds ondersteunt.

#Ondersteuning door een mentor on the job

Herstarters kunnen begeleiding krijgen door mentoren on the job. Deze gekwalificeerde en gemotiveerde ervaringsdeskundigen zijn bij VfPf in dienst. Interesse? Hier vindt u meer informatie over onze mentoren. 

Print deze pagina