Terug naar Actueel

#Van gevoel naar inzicht met de Teamanalyse

Artikel

U bent zich ongetwijfeld bewust van het belang van duurzame inzetbaarheid binnen uw schoolorganisatie. En waarschijnlijk heeft u ook wel een ‘idee’ van de duurzame inzetbaarheid van uw team. Maar weet u hoe het er écht voor staat achter de schermen? Klopt dit idee of buikgevoel wel? Om als leidinggevende de juiste beslissingen te kunnen nemen is het belangrijk om te weten hoe het daadwerkelijk zit. Met de Teamanalyse komt u daar achter.

Deel deze pagina:

Teamleden aan tafel

#Een sterke schoolorganisatie vraagt om een sterk team

Binnen gezonde, sterke schoolorganisaties komt het beste onderwijs tot stand. Een gezonde organisatie heeft een team van medewerkers dat optimaal bijdraagt aan het succes, zowel nu als in de toekomst. Dit team benut de mogelijkheden van iedere medewerker, plaatst de juiste mensen op de juiste plekken, biedt ruimte voor ontwikkeling en bewaakt duurzame inzetbaarheid. “Dit klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt het vaak complex” ervaart Nicole Machielse, adviseur Arbeid en Vitaliteit bij VfPf. “In de vele gesprekken die mijn collega’s en ik met schoolleiders hebben, ontdekten we dat door de waan van de dag een diepe analyse vaak ontbreekt, waardoor kansen en kwetsbaarheden te laat worden opgemerkt. Met als resultaat dat medewerkers uitvallen of weggaan.”

#Van gevoel naar concreet inzicht

“Dat kan anders”, dachten Nicole en haar collega-adviseur Désirée van Turnhout “Met deze inzichten hebben we in de afgelopen 2 jaar de Teamanalyse ontwikkeld. De Teamanalyse onthult kansen en benadrukt hoe je het potentieel van een team verder kunt benutten. Tegelijkertijd identificeert het kwetsbaarheden die aandacht en investering vergen. Door actie te ondernemen, kun je op lange termijn de inzetbaarheid van een team waarborgen. Het is als het ware een SWOT-analyse voor je team op het gebied van duurzame inzetbaarheid.”

Portret van de twee VfPf-adviseurs die de Teamanalyse ontwikkeld hebben
Désirée van Turnhout en Nicole Machielse

#Waarom een teamanalyse inzetten

De analyse geeft een gedetailleerd inzicht in de duurzame inzetbaarheid van zowel individuele medewerkers als het team als geheel. Het brengt de vitaliteit, bekwaamheid, wendbaarheid en veerkracht van een team in beeld. Deze momentopname kan dienen als basis voor verschillende initiatieven, zoals beleid voor duurzame inzetbaarheid, actieplannen op individueel- en teamniveau, of als onderdeel van strategische personeelsplanning (SPP). Nicole: “De analyse onthult ook de verschillen in ontwikkeling tussen medewerkers, wat helpt bij het plannen van de juiste interventies. Ook hier is voorkomen beter dan genezen. Het is niet alleen een diagnostisch instrument, maar het helpt ook om teams en individuen effectief te coachen en te ontwikkelen richting groei.”

#Wat houdt de analyse precies in?

“De Teamanalyse bestaat uit twee hoofdonderdelen: een Excel-tool die ingevuld wordt door de leidinggevende en een verdiepend interview van ongeveer 2 uur met een VfPf-adviseur”, legt Désirée uit. “Hiervoor doorloop je samen met een adviseur uit je regioteam een compact proces . Het begint met het gezamenlijk vaststellen van het doel van de analyse en uitleg van de tool van onze kant. Ter voorbereiding geeft de adviseur aanvullende informatie zodat je de tool correct kunt invullen. Vervolgens bespreek je samen de resultaten in een verdiepend interview met de adviseur. Mocht het nodig zijn dan worden er aanpassingen gedaan. Samen creëer je zo een totaalbeeld en bespreek je de mogelijke oplossingsrichtingen.”

#De teamanalyse neemt 28 gedragskenmerken onder de loep

“Het doel is om de inzetbaarheid van het individu en het schoolteam te visualiseren”, vertelt Nicole. “De Teamanalyse kijkt hiervoor naar 28 gedragskenmerken en vaardigheden en de mate waarin deze worden toegepast of aanwezig zijn, binnen 4 specifieke domeinen”. Deze domeinen zijn:

  1. De vitale medewerker: activiteiten voor gezondheid en vitaliteit;
  2. De bekwame medewerker: activiteiten gericht op kennis, vaardigheden en attitude (professionalisering en zelfontplooiing);
  3. De wendbare medewerker: bereidheid en vermogen tot verandering (mobiliteit);
  4. De veerkrachtige medewerker: het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen.

Elk onderdeel wordt gewogen op een schaal van 1 tot 4. Een 4 staat voor uitmuntend en een score van 2 geeft ruimte voor groei, terwijl een score van 1 reden tot zorg en actie aangeeft.

#Wat levert het een team op?

Désirée: “Tijdens de ontwikkeling van dit instrument hebben we een met een aantal schoolbesturen pilots gehouden. Dit leverde waardevolle inzichten op. Een uitspraak van een directeur sloeg de spijker op zijn kop: “Ik wist wel dat er aandachtspunten waren bij bepaalde mensen, maar dit geeft wel echt een heel helder beeld”. En dat is nu precies waar het om draait. De teamanalyse biedt inzicht en handvatten voor duurzame inzetbaarheid, nu en in de toekomst. Tegelijkertijd is het een diepgaande risicoanalyse op gedrags- en vaardighedenniveau wat kansen op individueel-, school- en bestuursniveau zichtbaar maakt. Het resultaat is een vertrekpunt voor het voeren van het goede gesprek over en met je medewerkers binnen je schoolorganisatie.”

#Meer weten over de Teamanalyse?

Meer informatie over dit instrument leest u op 'Breng krachten en kwetsbaarheden in kaart met de Teamanalyse'.

Print deze pagina