#Arbomeester en de RI&E

Iedere 4 jaar moet u als school een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) maken. Hiermee kunt u de veiligheid- en gezondheidsrisico’s voor uw personeel en uw organisatie terugdringen.

Deel deze pagina:

#Waarom een RI&E

In een RI&E omschrijft u gedetailleerd alle risico’s waaraan werknemers worden blootgesteld én de maatregelen die u neemt om deze risico’s te beperken. U kunt onmogelijk alle risico’s tegelijk aanpakken. Daarom krijgen sommige risico’s prioriteit en worden verwerkt in een plan van aanpak. Heeft u (succesvol) een risico aangepakt, dan moet u de RI&E – en daarmee ook het plan van aanpak – weer actualiseren. Dat kan eenvoudig met behulp van de Arbomeester.

#Arbomeester maakt de RI&E een stuk gemakkelijker

De Arbomeester bevat een aantal vragenlijsten over belangrijke arbothema’s zoals: veiligheid, gezondheid, binnenklimaat, BHV en agressie en geweld. Deze vragen vult u online in. Betrek daarbij ook de hulp van uw werknemers of collega’s. Zij hebben dagelijks met de risico’s te maken en weten wat er op de werkvloer speelt. Op basis van de uitkomsten maakt u vervolgens een plan van aanpak en een rapportage voor de arbodienst.

Print deze pagina