#Best practices verzuim: Speciale school voor Basis Onderwijs De Piramide, Gennep

Met een gemiddeld ziekteverzuim van 5,9% is het verzuim in het PO hoog in vergelijking met andere sectoren. Maar dat is niet over de hele linie het geval. Er zijn ook scholen waar sprake is van een structureel laag of continu dalend verzuim. Hoe komt dat? Welke aspecten spelen hierbij een rol? VfPf gaf onderzoeksbureau Regioplan opdracht dit voor de sector te onderzoeken. Centraal in het rapport staan 8 interviews met scholen met een laag verzuim. Lees hieronder interview 3.

Deel deze pagina:

#De dingen klein houden

Kenmerkend voor De Piramide, Speciale School voor Basis Onderwijs in Gennep, is dat directeur Frans Toll probeert de dingen klein te houden. Hij praat liever niet over werkdruk. Hoe hij dat doet? 

Frans: “Zorgen dat ze ervoor willen gaan, de tanden erin willen zetten door ze te inspireren, samen te praten, door er te zijn, te lachen met elkaar, echt pauzes nemen en niet continu doorwerken. Niet alles aanpakken wat lijkt te moeten. Beter een paar dingen echt goed doen, daar flexibel mee omgaan. Aandacht hebben om de juiste prioriteiten te stellen en continu prioriteiten bijstellen. Organisch leren is dat. De inspectie gebruikte die term tijdens een bezoek. Daarmee om leren gaan, dat relativeert.”

Leerkrachten ervaren dit als heel positief. Marie-José, leerkracht groep 1-2: “We hebben een directeur die ons beschermt om te veel dingen en taken op ons te nemen. Het ene jaar trek ik de kar, het andere jaar een ander. Je hoeft je hier niet met elkaar te meten. De prioriteit is dat kinderen goed in hun vel zitten en goed functioneren.” Hugo, leerkracht groep 7-8: “Het zorgt voor een duidelijke organisatie die voorspelbaar is in activiteiten. Vergaderingen hebben een vaste duur, er is voorspelbaarheid in visie, er worden niet te veel dingen in een jaar gepland, er is ruimte naast de lesuren die je geeft. Dat gaat hier goed. Daarnaast zorgen vertrouwen, verantwoordelijkheid, vrijheid en waardering ook voor laag verzuim. Ik weet hoe het kan zijn op een school als waardering vanuit team en directeur en duidelijkheid ontbreken. Marie-José: “We kunnen allemaal ziek worden. Waar je invloed op hebt is zorg dat je niet alles moet, dat je dingen die je doet goed doet. Kiezen voor wat dat jaar belangrijk is, dan kun je er meer bijstapelen.” Desiree, vaste
vervanger binnen de school: “Bijvoorbeeld een nieuwe leerkracht, die heeft een pittige groep. Dan wordt gezegd: meet je niet met de rest, jouw tijd komt wel, als je lekker draait met je klas, daarna pak je de onderwijsvernieuwingen op."

#Betrokken en oplossingsgericht

Verzuimbeleid? Directeur Frans Toll: “Ik doe het op mijn eigen manier. Het is continu maatwerk. Medewerkers bellen bij ziekte zonder tussenkomst van de arbodienst met mij. Dat straalt vertrouwen uit en daar draait het om. Ik zie het meestal gebeuren dat ze ziek worden. Dan zeg ik ook: ga op tijd naar huis. Heb je afspraken, dan werk ik ze voor je af. Als ze bellen en ze hebben iets, in de relatie/met de kinderen/thuis, dan regelen we iets. Bijvoorbeeld dat ze een paar keer eerder naar huis kunnen. Dan help ik ze door te vragen: wat denk je dat de oplossing is?” Marie-José vertelt hoe ze baat heeft gehad bij deze oplossingsgerichtheid. “Ik ben een aantal keer ziek geweest, het leek te gaan maar ging dan toch weer niet. Iedere keer moest mijn klas vervangen worden. De directeur heeft toen gekozen voor een switch: een andere leerkracht op mijn klas zodat de rust daar kwam en dat gaf mij de rust om te herstellen, om beter te re-integreren, want ik wilde graag. Het losse eindje dat hierdoor ontstond bij de bovenbouw kon intern worden opgevangen. Besprekingen werden tijdelijk niet onder schooltijd, maar na schooltijd gedaan etc. De laatste maand voor de zomer draaide ik weer gewoon mee.”

#Je hoeft het niet alleen te doen: het zijn allemaal kinderen van onze school.

Wat verder opvalt bij deze school is de breed gedragen gedeelde verantwoordelijkheid.

Marie-José: “Er zijn soms dagen, momenten, weken dat je denkt: deze groep kost energie! De directeur maakt dan dat je andere dingen op een lager pitje kunt zetten: je kunt even uit de MR stappen, uit andere taken. Die veiligheid is er. Ik durf aan te geven: ik trekt dat even niet. Ik loop ook voor collega’s een rondje buiten als ik zie dat die een moeilijke groep heeft. Hier, neem even een kop koffie, ga even lekker zitten. Moeilijke groepen hoef je niet alleen te doen. Je hebt je klas, maar het zijn allemaal kinderen van onze school.” Desiree: “We hebben veel respect voor elkaar, we vangen elkaars vliegen niet af. Iemand mag aangeven dat iemand het niet trekt en krijgt dan niet allemaal goed bedoelde opdringerige adviezen. We starten de dag samen, eten samen en eindigen de dag samen. Dat vindt iedereen fijn. Even stoom afblazen, bevestigen. We voelen ons verantwoordelijk voor alle groepen. Kinderen wordt ook geleerd: naar een juf luister je en daar kun je terecht, ongeacht of het je eigen juf is.” Hugo: “Als er in de pauze iets gebeurt tussen kinderen, lossen we dat meteen op. We overleggen ook regelmatig over kinderen met z’n allen.” Desiree: “We hebben best veel nieuw personeel. Wat we terugkrijgen is dat hier binnenkomen is als een warm bad. We zijn heel erg open naar elkaar. Over de dag van de leraar was blijkbaar in het bestuur besloten om daar niets aan te doen. Wat zegt onze directeur (op eigen initiatief)? We gaan uit eten!”

#Toekomstbestendig?

Desiree: “De directeur gaat over anderhalf of twee jaar met pensioen. Hij is echt de spil in deze organisatie. Als je altijd serieus genomen wordt, kom je alleen met serieuze zaken. Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt. Beetje bibberen en beven wat komen gaat. Maar ik neem aan dat er bij een nieuwe directeur goed gekeken wordt of die past bij het team leraren.” Hugo: “Bij de aanname van leerkrachten maakt het team daar echt een keuze in. De directeur speelt een belangrijke rol. Ik ben benieuwd hoe zich dat
gaat ontwikkelen, of we dat kunnen vasthouden hoe we als team werken bij een directeurswissel.”

Print deze pagina