#Participatiefonds - Wat doen wij?

Het Participatiefonds is er voor alle schoolbesturen. Wij vangen de financiële risico’s op die schoolbesturen lopen wanneer een dienstverband met een medewerker wordt beëindigd.

#Werkloosheidskosten

De werkloosheidskosten komen voor rekening van een schoolbestuur. Zij kunnen deze echter laten betalen door het Participatiefonds. Ze zijn hiervoor verplicht verzekerd bij het fonds. Aan deze vergoeding zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Deze zijn te lezen in het Reglement Participatiefonds. Daarnaast helpt het Participatiefonds werkzoekend onderwijspersoneel bij het vinden van een nieuwe baan, scholen te adviseren over hun personeelsbeleid en te bemiddelen bij vacatures.

#Een stukje geschiedenis

Begin jaren ’90 hebben het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en de sociale partners in het primair onderwijs het Vervangingsfonds (1992) en het Participatiefonds (1995) opgericht. Het uitgangspunt was – en is nog steeds - om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Altijd iemand voor de klas. Dit doen wij door scholen te helpen hun financiële risico’s te beperken. Enerzijds zoeken wij naar oplossingen om het werkplezier weer terug op de werkvloer te krijgen om daarmee de vervangingskosten laag te houden. Anderzijds helpen wij scholen als zij onverhoopt toch afscheid moeten nemen van een van hun werknemers. De fondsen werken hierin nauw met elkaar samen.

#Aansluiting bij de fondsen

Bij de oprichting van de fondsen werd bepaald dat alle schoolbesturen verplicht via de fondsen verzekerd moesten zijn. Door de vervangings- en werkloosheidskosten als collectief te dragen, werden risico’s op deze manier over de gehele sector verspreid. Inmiddels is de verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds losgelaten. De situatie bij het Participatiefonds is niet veranderd.

#Wel premie voor bedrijfsgezondheidszorg

Eigenrisicodrager of niet, alle schoolbesturen dragen premie af voor de bedrijfsgezondheidszorg van de fondsen. Met deze ondersteuning helpen wij schoolbesturen hun organisatie weer gezond te krijgen en te houden. Schoolbesturen kunnen hier zonder extra kosten gebruik van maken.

#Hoe gaan wij te werk?

Uw vergoedingen voor uw werkloosheidskosten regelt u in ons werkgeversportaal. Onze uitvoeringsorganisatie handelt vervolgens uw declaraties af.

Maar het Participatiefonds is meer dan dat.

Om de uitkeringskosten in het primair onderwijs zo laag mogelijk te houden, helpt het Participatiefonds werkzoekend onderwijspersoneel bij het vinden van een nieuwe baan. Dit gebeurt vanuit onze afdeling casemanagement. Zij informeren werkzoekenden over de rechten en plichten die bij een werkloosheidsuitkering horen. Ook bemiddelen onze casemanagers vanuit het regioteam bij het invullen van vacatures en adviseren zij schoolbesturen over het personeelsbeleid.

Het Participatiefonds is er zowel voor de werkgever áls de werknemer in het primair onderwijs.

#Samenwerking Vervangingsfonds

Het Participatiefonds werkt nauw samen met het Vervangingsfonds. Dit fonds adviseert en ondersteunt scholen om weer gezond te worden en dat ook zo te houden. De financiële risico’s van de vervangingskosten worden daarmee lager. Dit doen zij onder andere door het bieden van een intensieve bedrijfsgezondheidszorg vanuit de regioteams.