#Participatiefonds - Wat doen wij?

Het Participatiefonds is er voor alle schoolbesturen in het primair onderwijs. Wij vangen de financiële risico’s op die schoolbesturen lopen wanneer een dienstverband met een medewerker wordt beëindigd. Onze loopbaanadviseurs begeleiden mensen met een werkloosheidsuitkering naar een nieuww baan. De experts in onze regioteams ondersteunen besturen bij het voorkomen van uitval door verzuim en werkloosheid.

Deel deze pagina:

#Werkloosheidskosten

De werkloosheidskosten komen voor rekening van een schoolbestuur. Zij kunnen deze echter voor een deel laten vergoeden vanuit het Participatiefonds. Ze zijn hiervoor verplicht verzekerd bij het fonds en betalen maandelijks premie. Aan de vergoeding zijn wel voorwaarden verbonden. Deze staan in het Reglement Participatiefonds. Daarnaast helpt het Participatiefonds werkzoekend onderwijspersoneel bij het vinden van een nieuwe baan, adviseren we scholen over hun personeelsbeleid en bemiddelen we bij vacatures.

#Een stukje geschiedenis

Begin jaren ’90 hebben het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en de sociale partners in het primair onderwijs het Vervangingsfonds (1992) en het Participatiefonds (1995) opgericht. Het uitgangspunt was – en is nog steeds - om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Altijd iemand voor de klas. Dit doen wij door scholen te helpen hun financiële risico’s te beperken. Enerzijds zoeken wij naar oplossingen om het werkplezier weer terug op de werkvloer te krijgen om daarmee de vervangingskosten laag te houden. Anderzijds helpen wij scholen als zij onverhoopt toch afscheid moeten nemen van een van hun werknemers. De fondsen werken hierin nauw met elkaar samen.

#Aansluiting bij de fondsen

Bij de oprichting van de fondsen werd bepaald dat alle schoolbesturen verplicht via de fondsen verzekerd moesten zijn. Door de vervangings- en werkloosheidskosten als collectief te dragen, werden risico’s op deze manier over de gehele sector verspreid. Inmiddels is de verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds losgelaten. De situatie bij het Participatiefonds is niet veranderd.

#Wel premie voor bedrijfsgezondheidszorg

Eigenrisicodrager of niet, alle schoolbesturen dragen premie af voor de bedrijfsgezondheidszorg van de fondsen. Met deze ondersteuning helpen wij schoolbesturen hun organisatie weer gezond te krijgen en te houden. Schoolbesturen kunnen hier zonder extra kosten gebruik van maken.

#Hoe gaan wij te werk?

Standaard betaalt de werkgever een eigen bijdrage van 50% van de werkloosheidskosten. In speciale gevallen kunt u als werkgever een verzoek indienen om de eigen bijdrage te verlagen naar 10%. Een overzicht van uw werkloosheidskosten, eigen bijdragen en de mogelijkheid een verlagingsverzoek in te dienen, vindt u in het portaal Mijn Pf.   

Maar het Participatiefonds is meer dan dat.

Om de uitkeringskosten in het primair onderwijs zo laag mogelijk te houden, helpt het Participatiefonds werkzoekend onderwijspersoneel bij het vinden van een nieuwe baan. Om team met loopbaanadviseurs informeert werkzoekenden over de rechten en plichten die bij een werkloosheidsuitkering horen. Ook bemiddelen onze loopbaanadviseurs samen met het regioteam bij het invullen van vacatures. Onze regioteams adviseren schoolbesturen over het HRM, arbo- en personeelsbeleid.

Het Participatiefonds is er zowel voor de werkgever áls de werknemer in het primair onderwijs.

#Samenwerking Vervangingsfonds

Het Participatiefonds werkt nauw samen met het Vervangingsfonds. Dit fonds adviseert en ondersteunt scholen in het voorkomen van verzuim van onderwijspersoneel. De financiële risico’s van de vervangingskosten worden daarmee lager. Dit doen zij onder andere door het bieden van een intensieve bedrijfsgezondheidszorg vanuit de regioteams.

Print deze pagina