#Vervangingsfonds - Wat doen wij?

Deel deze pagina:

Het Vervangingsfonds is er voor alle schoolbesturen in het primair onderwijs. Wij ondersteunen scholen om onderwijspersoneel gezond en met plezier aan het werk te houden. Meer werkplezier betekent minder verzuim en dat komt het gehele onderwijs ten goede.

#Vervangingskosten

Verzuim is echter nooit helemaal te voorkomen. Er kunnen zich altijd situaties voordoen dat een medewerker afwezig is. In dat geval regelt een school een vervanger voor de klas. De kosten voor deze vervanging komen voor rekening van het schoolbestuur. Als het schoolbestuur is aangesloten bij het Vervangingsfonds, draagt het hier ieder jaar premie voor af. Het fonds betaalt de vervangingskosten als aan de voorwaarden van het Reglement Vervangingsfonds is voldaan. Een schoolbestuur kan er ook voor kiezen de vervangingskosten zelf op zich te nemen. In dat geval hoeft er geen premie te worden afgedragen en vallen de kosten op de begroting van het schoolbestuur.

#Een stukje geschiedenis

Begin jaren ’90 hebben het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en de sociale partners in het primair onderwijs het Vervangingsfonds (1992) en het Participatiefonds (1995) opgericht. Het uitgangspunt was – en is nog steeds - om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Dit doen wij door scholen te helpen hun financiële risico’s te beperken. Enerzijds zoeken wij naar oplossingen om het werkplezier weer terug op de werkvloer te krijgen om daarmee de vervangingskosten laag te houden. Anderzijds helpen wij scholen als zij onverhoopt toch afscheid moeten nemen van een van hun werknemers. De fondsen werken hierin nauw met elkaar samen.

#Aansluiting bij de fondsen

Bij de oprichting van de fondsen werd bepaald dat alle schoolbesturen verplicht via de fondsen verzekerd moesten zijn. Door de vervangings- en werkloosheidskosten als collectief te dragen, werden risico’s op deze manier over de gehele sector verspreid. Inmiddels is de volledige aansluiting bij het Vervangingsfonds losgelaten. De situatie bij het Participatiefonds is niet veranderd.

#Er zijn drie manieren waarop schoolbesturen hun vervangingskosten kunnen dekken

Schoolbesturen die volledig bij het Vervangingsfonds zijn aangesloten betalen jaarlijks premie vanuit de lumpsum die ze vanuit het Ministerie van OCW ontvangen. Als aan de voorwaarden van het Reglement Vervangingsfonds is voldaan, neemt het fonds de vervangingskosten van het afwezig personeel voor zijn rekening.

#Wel premie voor bedrijfsgezondheidszorg

Eigenrisicodrager of niet, alle schoolbesturen dragen premie af voor de bedrijfsgezondheidszorg van de fondsen. Met deze ondersteuning helpen wij schoolbesturen hun organisatie weer gezond te krijgen en te houden. Zonder extra kosten.

#Hoe gaan wij te werk?

Bent u als schoolbestuur bij het Vervangingsfonds aangesloten, dan regelt u uw declaraties van vervangingskosten in het portaal Mijn Vf. Vervolgens handelt onze uitvoeringsorganisatie uw declaraties af. Maar het Vervangingsfonds is meer dan dat.

Wij helpen u graag om uw verzuim te verlagen en het werkplezier te verhogen. Dit doen wij door dichtbij u in de buurt onze hulp en ondersteuning te bieden. Onze regioteams staan er voor u klaar. De regiocoördinatoren zijn daarbij uw eerste aanspreekpunt. Voor korte vragen, maar ook voor complexe zaken. Samen met de adviseurs Arbeid en Vitaliteit zetten zij hun jarenlange ervaring en expertise in en maken ze gebruik van onze praktijkgerichte instrumenten om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Bovendien weten zij goed wat er in uw regio speelt.

Tot slot bemiddelen onze casemanagers graag bij de invulling van uw vacatures. Zij hebben intensief contact met uitkeringsgerechtigd onderwijspersoneel die zij helpen om weer aan de slag te gaan. Het liefst in de onderwijssector.

#Samenwerking Participatiefonds

Het Vervangingsfonds werkt nauw met het Participatiefonds samen. Dit fonds wil de financiële risico’s van werkloosheid voor schoolbesturen zo laag mogelijk houden. Dit doen zij onder andere door werkzoekend onderwijspersoneel te helpen bij het vinden van een nieuwe baan, scholen te adviseren over hun personeelsbeleid en te bemiddelen bij vacatures.