#Uitleg over de financiële inspanningsverplichting

Met de invoering van de Modernisering Pf betaalt een werkgever in het PO standaard een eigen bijdrage van 50% van de werkloosheidskosten. Om voor verlaging van de eigen bijdrage in aanmerking te komen, moet de werkgever in bepaalde situaties aan een inspanningsverplichting voldoen.

Deel deze pagina:

#Duur van het dienstverband bepalen

De financiële inspanning van een werkgever is een minimaal bedrag te besteden aan een van-werk-naar-werk-traject, om aan de voorwaarde te voldoen bij het indienen van een verlagingsverzoek van de eigen bijdrage aan werkloosheidskosten.

Dit bedrag is gebaseerd op de duur van het dienstverband: 

  • bij een dienstverband van 6 maanden of langer: €600
  • + €25 voor elke maand dat het dienstverband langer heeft geduurd
  • met een maximum van €5000

Om uit te rekenen welk bedrag de werkgever minimaal moet besteden aan het van-werk-naar-werk-traject, moet eerst de duur van het dienstverband in maanden bepaald worden.

#Opeenvolgende arbeidscontracten

Om te berekenen hoe lang het dienstverband heeft geduurd moet verder gekeken worden dan alleen de laatste arbeidsovereenkomst. Net zoals bij de berekening van de transitievergoeding bijvoorbeeld.

Arbeidsovereenkomsten die elkaar hebben opgevolgd met een onderbreking van 6 maanden of minder moeten bij elkaar worden opgeteld. De onderbreking telt dan niet mee.
Een aantal voorbeelden:

  • Er zijn twee overeenkomsten geweest: de eerste van 1 jaar en de volgende van 5 maanden. Het dienstverband heeft dan 17 maanden geduurd. De financiële inspanningsplicht is dus 600 (voor de eerste 6 maanden) + 11 x 25 euro = 875 euro.
  • Er zijn twee overeenkomsten geweest: de eerste van 1 jaar en de volgende van 5 maanden. Tussen de twee overeenkomsten zat een onderbreking van 6 maanden.
    De financiële inspanningsplicht is ook dan 875 euro. De onderbreking was net niet lang genoeg om opnieuw te gaan tellen. De keten is dus niet doorbroken. De twee arbeidsovereenkomsten worden dus in duur bij elkaar opgeteld, maar de duur van de onderbreking telt niet mee.
  • Er zijn twee overeenkomsten geweest: de eerste van 1 jaar en de volgende van 6 maanden. Tussen de twee overeenkomsten zat een onderbreking van 7 maanden.
    De financiële inspanningsplicht is dan 600 euro. De onderbreking was zo lang dat de keten doorbroken is en de laatste overeenkomst, van 6 maanden, weer op dag 1 begonnen voor de telling.

#Afronden op hele maanden

Daarnaast is bepaald dat als uit deze berekening geen hele maanden volgen, er naar boven afgerond zal worden (na de eerste 6 maanden). Als de overeenkomst bijvoorbeeld 6 maanden en 20 dagen heeft geduurd, wordt dit gezien als 7 maanden.

De afronding gebeurt pas nadat alle overeenkomsten in de keten bij elkaar zijn opgeteld.

Een keten met een overeenkomst van 6 maanden en 20 dagen en een overeenkomst van 4 maanden en 21 dagen worden dus eerst opgeteld naar 10 maanden en 41 dagen oftewel meer dan 11 maanden. Afgerond is dit 12 maanden. De financiële verplichting is dan 600 (voor de eerste 6 maanden) + 6 x 25 euro = 750 euro
 

#Handige rekentool en de uitdraai als bewijs bij verlagingsverzoek

Omdat het berekenen van de duur van dienstverband, zeker bij meerdere overeenkomsten, ingewikkeld kan worden heeft Pf hiervoor een handige rekentool beschikbaar. Deze kunt u hier downloaden. De rekentool is ook beschikbaar via Mijn Pf.

De uitdraai van de ingevulde tool is een mooi startpunt van uw gesprek met uw werknemer over de inspanningsplicht.

Bovendien geldt de uitdraai, ondertekend door u allebei, als bewijs van de duur van het dienstverband als u een verlagingsverzoek indient bij Pf voor de werkloosheidskosten. U hoeft dan dus niet meer alle individuele arbeidsovereenkomsten bij ons aan te leveren!

Het volledige bedrag dat uit de berekening van de rekentool volgt, moet besteed zijn aan de inhoudelijke inspanning vóór het einde van het contract.

Lees hier meer over de inhoudelijke inspanningsverplichting.

Meer informatie over de Modernisering Pf vindt u hier.

Print deze pagina