#Wat houdt de inspanningsverplichting in?

Vanaf 1-8-2021 gaat de Modernisering Pf in en betaalt een werkgever standaard een eigen bijdrage van 50% van de werkloosheidskosten. Om voor verlaging van de eigen bijdrage in aanmerking te komen, moet de werkgever in bepaalde situaties aan de inspanningsverplichting voldoen.

#Voorkomen werkloosheidskosten

Een schoolbestuur doet als werkgever uiteraard in alle gevallen zijn best om te voorkomen dat een werknemer in een werkloosheidssituatie terecht komt. Ook wanneer de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet in aanmerking komt voor verlaging eigen bijdrage, is dit belangrijk. Het voorkomt immers dat de werkgever 50% van de werkloosheidskosten moet gaan betalen. En mocht iemand toch in een uitkering raken, dan zal hij/zij eerder weer aan de slag komen als werkgever en werknemer vooraf geïnvesteerd hebben in het vergroten van de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt.

Wil een schoolbestuur bij bepaalde beëindigingsgronden in aanmerking komen voor verlaging van de eigen bijdrage naar 10%, dan moet het bestuur aantonen dat voldoende inspanning gedaan is voor een van-werk-naar-werk-traject. Natuurlijk sluit het reglement van het Pf aan bij de cao PO en de wet. Waar op basis van de cao al een van-werk-naar-werktraject met de bonden is afgesproken, heeft het Pf geen aanvullende voorwaarden. En als er bij een ontslagprocedure al een tweede spoortraject door UWV is gecontroleerd, gaat het Pf die check niet nog een keer doen.

Overzichtstabel met beëindigingsgronden en inspanningsverplichting per grond

#Financiële inspanning: een minimaal bedrag besteden aan van-werk-naar-werk-traject

Dit bedrag is volgens een rekenmethode bepaald, op basis van de duur van het dienstverband.

 • bij een dienstverband van 6 maanden of langer: €600
 • + €25 voor elke maand dat het dienstverband langer heeft geduurd
 • met een maximum van €5000

Zijn er meerdere arbeidsovereenkomsten die elkaar opvolgen, dan moeten die bij elkaar opgeteld worden als de onderbreking 6 maanden of korter is. Is de uitkomst niet in hele maanden, dan wordt deze afgerond naar boven. Lees hier meer over het bepalen van de duur van het dienstverband met rekenvoorbeelden.

Omdat het berekenen van de duur van het dienstverband, zeker bij meerdere overeenkomsten, ingewikkeld kan worden stelt het Pf hiervoor in de eerste helft van 2021 via deze website een handige rekentool beschikbaar.

De uitdraai van de ingevulde tool is

 • een mooi startpunt van uw gesprek met uw werknemer over de inspanningsplicht én
 • dient (ondertekend door u allebei) als bewijs van de duur van het dienstverband als u een verlagingsverzoek indient bij Pf voor de werkloosheidskosten. U hoeft dan dus niet meer alle individuele arbeidsovereenkomsten bij ons aan te leveren.

Het volledige bedrag dat uit de berekening van de rekentool komt moet besteed worden aan de inhoudelijke inspanning.

#Inhoudelijke inspanning: activiteiten van-werk-naar-werk-traject

Binnen het van-werk-naar-werk-traject kunnen de werkgever en werknemer een aantal activiteiten ondernemen gericht op begeleiding van de werknemer naar een andere baan.

 • Deze activiteiten moeten minimaal 4 maanden voor ontslagdatum starten. Bij het niet verlengen van een tijdelijk vervangingscontract is dat 2 maanden.
 • De (externe) organisatie of functionaris die de activiteiten begeleidt of uitvoert moet gecertificeerd zijn (bijv. Blik op Werk, CMI) en/of aangesloten zijn bij een erkende beroepsvereniging (Cedris, Cedeo, Oval, Noloc enz).

De inhoudelijke inspanningsverplichting bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten:

 • Coachgesprek voeren
 • Arbeidskansengesprek voeren
 • Gezamenlijk (werkgever en werknemer) een mobiliteitsplan opstellen
 • Het mobiliteitsplan uitvoeren
 • De mogelijkheden tot herplaatsing buiten het eigen bestuur onderzoeken

In samenspraak met de gecertificeerde coach bepalen werkgever en werknemer welke van deze activiteiten het best passend zijn om in te zetten en gebruiken daarbij het volledige bedrag dat volgens de financiële inspanning bepaald is.

#Documenten voor aantonen inspanningsverplichting

Hoe kan de werkgever aantonen dat aan de inspanningsverplichting is voldaan? Daarvoor hoeft hij/zij enkel de volgende documenten aan te leveren bij Pf:

 • De door werkgever en werknemer ondertekende uitdraai van de rekentool om de duur van het dienstverband en de hoogte van de financiële inspanningsplicht vast te stellen. Het is dus niet nodig om de arbeidsovereenkomst(en) uit het dienstverband aan te leveren.
 • Een ondertekende opdrachtbevestiging voor minstens één van de van-werk-naar-werk-activiteiten
 • Eén of meerdere facturen (of urenspecificatie) die samen het afgesproken bedrag zijn dat aan de activiteiten uitgegeven moet worden

Lees hier meer over de beëindigingsgronden waarvoor vanaf 1-8-2021 verlagingsverzoek eigen bijdrage ingediend kan worden bij Pf.