Terug naar de vraagstukken

#Hoe is een werkloosheidsuitkering in het PO opgebouwd?

Als u uw baan kwijt raakt, heeft u over het algemeen recht op een WW-uitkering. Werkte u in het primair onderwijs, dan kan daar nog een bovenwettelijke uitkering bij komen. Werkloosheidsuitkeringen zijn gebaseerd op een percentage van een vastgesteld dagloon.

Uitzicht op het schoolplein

#WW-uitkering

Wie recht heeft op een WW-uitkering ontvangt:

 • In de eerste twee maanden 75% van het WW-dagloon, tot een bepaald maximum.
 • Vanaf de derde maand 70% van het WW-dagloon, tot een bepaald maximum.

De duur van de WW-uitkering is minimaal drie maanden en maximaal 24 maanden. U vraagt uw WW-uitkering aan bij UWV via werk.nl.
UWV berekent de hoogte en duur van uw WW-uitkering en stuurt u daarover een brief met informatie. Voor alle vragen over uw WW-uitkering kunt u terecht bij UWV.

#Bovenwettelijke uitkeringen vanuit de WOPO

Bent u in het primair onderwijs werkzaam geweest, dan heeft u op grond van de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) mogelijk recht op bovenwettelijke uitkeringen. Deze uitkeringen krijgt u in aanvulling op uw WW-uitkering. Een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering vraagt u aan bij WWplus.

Er bestaan meerdere bovenwettelijke uitkeringen:

 • De aanvullende uitkering: AVU
 • De reparatie-uitkering: RU
 • De aansluitende uitkering: ASU en extra ASU

WWplus berekent de hoogte en duur van uw bovenwettelijke uitkering en stuurt u daarover een brief met informatie. Voor alle vragen over deze uitkeringen kunt u terecht bij WWplus.

Helpdesk WWplus: 088 – 605 51 20 (openingstijden infolijn 8.30 tot 17.00 uur).

Stel uw vragen via e- mail: [email protected].

Of gebruik het online vragenformulier.

#Overzicht van WOPO bij start WW-recht op of na 1 januari 2020

Ligt de 1e dag van uw WW-recht op of na 1 januari 2020?
Download dan hier de leaflet met het overzicht van de WOPO die op u van toepassing is. 

WOPO overzicht na 1-1-2020
Geldig bij 1e dag WW-recht op of na 1-1-2020
Print deze pagina

#In het kort

Links

 • Naar de website van UWV — 
  uwv.nl
 • Naar de website van WWplus — 
  wwplus.nl