Terug naar de vraagstukken

#Met welke regels en instanties krijg ik te maken bij werkloosheid?

Bij het verlies van uw baan komt er plots veel op u af. Hierbij geven wij u een overzicht van wat u als uitkeringsgerechtigde moet weten over de rechten en plichten die bij een uitkering horen en welke organisaties daarbij horen.

Kinderen op de gang

#De instanties waar u mee te maken heeft

Wanneer uw werkgever uw dienstverband beëindigt en u werkloos wordt, krijgt u met verschillende instanties te maken. Waar moet u zijn met welke vraag? Download hier het overzicht.

#Spelregels tijdens uw uitkering

Als u een werkloosheidsuitkering ontvangt, heeft u te maken met een aantal verplichtingen en mogelijkheden.

U bent verplicht om:

  • Zoveel mogelijk te solliciteren, minimaal éénmaal per week. We verwachten dat u de uren dat u een uitkering ontvangt, besteedt aan het vinden van een nieuwe baan. De sollicitatieplicht vervalt op het moment dat u binnen een jaar de AOW-leeftijd bereikt. In bepaalde gevallen kunt u ontheffing krijgen
  • Alle relevante wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan het Participatiefonds met een wijzigingsformulier en aan UWV via uw werkmap.
  • Passend werk te aanvaarden. Dit hoeft niet meer vanaf het moment dat u binnen een jaar de AOW-leeftijd bereikt.
  • Uw inkomsten maandelijks door te geven aan het UWV via uw werkmap.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om: