Terug naar de vraagstukken

#Met welke regels en instanties krijg ik te maken bij werkloosheid?

Bij het verlies van uw baan komt er plots veel op u af. Hierbij geven wij u een overzicht van wat u als uitkeringsgerechtigde uit het primair onderwijs moet weten over de rechten en plichten bij een uitkering en welke organisaties daarbij horen.

Deel deze pagina:

Jonge leerkracht zittend achter tafel in klaslokaal aan het werk

#De instanties waar u mee te maken heeft

Wanneer uw werkgever uw dienstverband beëindigt en u werkloos wordt, krijgt u met verschillende instanties te maken.
Waar moet u zijn met welke vraag? Download hier een overzicht met instanties die te maken hebben met een uitkering vanuit het primair onderwijs (PO).

#Spelregels tijdens uw uitkering

Als u een werkloosheidsuitkering vanuit het primair onderwijs ontvangt, heeft u te maken met een aantal verplichtingen en mogelijkheden.

U bent verplicht om:

  • Zoveel mogelijk te solliciteren, minimaal éénmaal per week. We verwachten dat u de uren dat u een uitkering ontvangt, besteedt aan het vinden van een nieuwe baan. De sollicitatieplicht vervalt op het moment dat u binnen een jaar de AOW-leeftijd bereikt. In bepaalde gevallen kunt u ontheffing krijgen
  • Passend werk te aanvaarden. Volgens de regels van UWV en WWplus: Ontvangt u na 6 maanden nog een (gedeeltelijke) uitkering, dan wordt iedere baan als passend gezien. Dat betekent dat u dan ook moet solliciteren op banen met een lager opleidingsniveau, een langere reistijd, minder inkomen of een tijdelijke of parttime baan. Dit hoeft niet meer vanaf het moment dat u binnen een jaar de AOW-leeftijd bereikt. 
  • Alle relevante wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan het Participatiefonds. U stuurt een bericht aan uw loopbaanadviseur via het Participatieplein. U logt in met uw DigiD (net als bij UWV) en kunt veilig en makkelijk berichten sturen naar en ontvangen van de loopbaanadviseur. Gaat u (gedeeltelijk) weer aan het werk? Geef dat aan ons door met het formulier Doorgeven Werkhervatting dat u via het Participatieplein kunt downloaden en aanleveren. 
  • Aan UWV én WWplus alle wijzigingen, sollicitaties en inkomsten door te geven als u van hen een uitkering ontvangt.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om:

Print deze pagina