Terug naar de vraagstukken

#Met welke regels en instanties krijg ik te maken bij werkloosheid?

Bij het verlies van uw baan komt er plots veel op u af. Hierbij geven wij u een overzicht van wat u als uitkeringsgerechtigde uit het primair onderwijs moet weten over de rechten en plichten bij een uitkering en welke organisaties daarbij horen.

Jonge leerkracht zittend achter tafel in klaslokaal aan het werk

#De instanties waar u mee te maken heeft

Wanneer uw werkgever uw dienstverband beëindigt en u werkloos wordt, krijgt u met verschillende instanties te maken.
Waar moet u zijn met welke vraag? Download hier het overzicht.

#Spelregels tijdens uw uitkering

Als u een werkloosheidsuitkering vanuit het primair onderwijs ontvangt, heeft u te maken met een aantal verplichtingen en mogelijkheden.

U bent verplicht om:

  • Zoveel mogelijk te solliciteren, minimaal éénmaal per week. We verwachten dat u de uren dat u een uitkering ontvangt, besteedt aan het vinden van een nieuwe baan. De sollicitatieplicht vervalt op het moment dat u binnen een jaar de AOW-leeftijd bereikt. In bepaalde gevallen kunt u ontheffing krijgen
  • Passend werk te aanvaarden. Volgens de regels van UWV en WWplus: Ontvangt u na 6 maanden nog een (gedeeltelijke) uitkering, dan wordt iedere baan als passend gezien. Dat betekent dat u dan ook moet solliciteren op banen met een lager opleidingsniveau, een langere reistijd, minder inkomen of een tijdelijke of parttime baan. Dit hoeft niet meer vanaf het moment dat u binnen een jaar de AOW-leeftijd bereikt. 
  • Alle relevante wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan het Participatiefonds. U stuurt een bericht aan uw casemanager via het Participatieplein. U logt in met uw DigiD (net als bij UWV) en kunt veilig en makkelijk berichten sturen naar en ontvangen van de casemanager. Gaat u (gedeeltelijk) weer aan het werk? Geef dat aan ons door met het formulier Doorgeven Werkhervatting dat u via het Participatieplein kunt downloaden en aanleveren. 
  • Aan UWV én WWplus alle wijzigingen, sollicitaties en inkomsten door te geven als u van hen een uitkering ontvangt.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om:

Print deze pagina