Terug naar de vraagstukken

#Ik word werkloos. Hoe vraag ik een uitkering aan?

U werkt in het primair onderwijs en uw werkgever beëindigt uw dienstverband. Dan heeft u in de meeste gevallen recht op een werkloosheidsuitkering. Deze is bedoeld als vangnet tussen twee banen en voorziet u van inkomsten in de periode dat u bezig bent met het vinden van een nieuwe baan.

Deel deze pagina:

Portret leerkracht staand bij boekenkast met boek in hand

#Uitkeringen voor het primair onderwijs

Als u uw baan verliest, heeft u in over het algemeen recht op een WW-uitkering. Werkte u in het primair onderwijs, dan kan daar nog een bovenwettelijke uitkering bij komen. Deze uitkeringen moet u zelf aanvragen bij UWV en WWplus. Zij bepalen waar u recht op heeft en betalen de uitkeringen aan u.

#1. Vraag een WW-uitkering aan bij UWV

Vraag zo snel mogelijk uw WW-uitkering aan via werk.nl, een website van UWV. U krijgt vervolgens van UWV een beschikkingsbrief met daarin de hoogte en de duur van uw uitkering.
Voor alle vragen over uw WW-uitkering kunt u terecht bij UWV.

#2. Vraag een bovenwettelijke uitkering aan bij WWplus

Meld u bij WWplus voor de aanvraag van een bovenwettelijke uitkering. Daarvoor heeft u o.a. de beschikkingsbrief van UWV nodig. De aanvraag moet binnen 3 maanden na de ontslagdatum bij WWplus binnen zijn. Ook WWplus stuurt u een brief met informatie over de hoogte en duur van de uitkering.
Voor alle vragen over uw bovenwettelijke uitkering kunt u terecht bij WWplus.

Print deze pagina