Terug naar Actueel

#Een leven lang gezond en met plezier aan het werk

Artikel

Iedereen wil dat wel: zo lang mogelijk plezierig werken. Een voorwaarde is dat je dan duurzaam inzetbaar bent én blijft in alle fases van je werkende leven. Maar ja, hoe pak je dat aan? Duurzame inzetbaarheid is best een vaag begrip en daardoor is het lastig om er concreet mee aan de slag te gaan. Wat is logisch om van de werkgever te verwachten en wat kan de werknemer zelf doen? En wat levert zo’n aanpak eigenlijk op?

Deel deze pagina:

Lerares die met kinderen de plantjes water geeft

#Wat is duurzame inzetbaarheid?

Als duurzaam inzetbare werknemer zit je goed in je energie en ben je vitaal. Je houdt je kennis en vaardigheden op peil. Je bent betrokken bij de schoolorganisatie waar je werkt en doet je werk enthousiast en gemotiveerd. Een goede werkprivé balans is ook belangrijk. Je wordt hierin als werknemer gestimuleerd, ondersteund en voor een deel gefaciliteerd door de werkgever.

#Op de balansbalk

Duurzame inzetbaarheid draait dus om een samenspel tussen de werkgever en werknemer. De werknemer denkt bewust na en neemt regie over zijn of haar duurzame inzetbaarheid. Aan de werkgever de taak om de werknemer hierin te stimuleren en te ondersteunen. Samen staan ze op een balansbalk en dragen de verantwoordelijkheid om elkaar in evenwicht te houden. De balans bewaken betekent kijken naar wat er nu belangrijk is, maar ook nadenken over de behoeftes op langere termijn.

#Een gezond werkklimaat

Werknemers mogen van de schoolleiding verwachten dat deze actief meedenkt en de dialoog over duurzame inzetbaarheid initieert en zo zorgt voor een gezond werkklimaat.

Een gezond werkklimaat inrichten betekent preventief te werk gaan met een lange termijn visie. Waarbij de werknemers centraal staan.

#Wat levert het op

Door duurzame inzetbaarheid onderdeel te maken van het personeelsbeleid voorkom je als werkgever dat je vooral bezig bent met het blussen van brandjes en achter de feiten aanloopt. Denk aan het preventief ondervangen van verzuim.

Goed werkgeverschap, waar duurzame inzetbaarheid een belangrijke pijler van is, vergroot niet alleen de loyaliteit en het werkplezier van werknemers. Doordat werknemers beseffen dat ze eerst goed voor zichzelf moeten zorgen, heeft dat uiteindelijk ook een positieve invloed op hun dagelijkse werk en het functioneren binnen het team. En dat komt het onderwijs en de kinderen ten goede.

#Aan de slag!

Werken aan duurzame inzetbaarheid kan in de waan van de dag zomaar naar de achtergrond verschuiven. Begrijpelijk, maar vooral zonde. Alleen met gezonde, gemotiveerde en professionele onderwijsmedewerkers lukt het om goed onderwijs te bieden. En dat vraagt een aanpak op maat. Een gedegen plan, gebaseerd op de visie en de ambitie van de school en een analyse van de huidige situatie. Daaruit volgt de keuze van de acties die een meerwaarde hebben.

Waar liggen de behoeften van uw school? Wat is er al gedaan? En wat zijn mogelijke stappen?

#Taken herverdelen

U kunt bijvoorbeeld in kaart brengen welke taken er liggen bij alle medewerkers. Wie krijgt waar werkenergie van? Vervolgens kunt u gezamenlijk taken efficiënter inrichten of eventueel uitwisselen gebaseerd op de kwaliteiten en interesses van de medewerkers. Dit wordt ook wel jobcrafting genoemd, oftewel baanboetseren.

#Generatieverschillen

Of neem de diversiteit aan generaties binnen de schoolteams onder de loep. Wist u dat elke generatie voorkeur heeft om processen op een bepaalde manier uit te voeren? En dat generaties elkaar zo kunnen versterken en samen zorgen voor een dynamische organisatie? Het bespreken van de behoeften van elke generatie, oftewel generatiemanagement, geeft inzicht en ruimte voor vernieuwing. En dat trekt weer nieuwe generaties aan in het onderwijs. Om de oudere generatie te helpen vitaal aan het werk te blijven, is er het Generatiepact.

#Wat kan VfPf voor u betekenen?

Hoogste tijd dus om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid! Onze regioteams hebben jarenlange ervaring in het PO en kennis op dit gebied. Zij werken graag samen met u aan het maken van een structureel en preventief plan. Neem contact op met uw regiocoördinator om te ontdekken waar uw mogelijkheden liggen. Of stel al uw vragen tijdens het online spreekuur duurzame inzetbaarheid. Onze duurzame inzetbaarheid experts denken hierin graag met u mee. Kijk op vfpf.nl/regioteams of op vfpf.nl/agenda.

Print deze pagina