#Duurzame inzetbaarheid: achtergrondinformatie

Duurzame Inzetbaarheid is een bekend begrip. Maar wat betekent duurzame inzetbaarheid? Wat houdt het in? En waarom is het belangrijk om hier aandacht voor te hebben? Lees hier de achtergrondinformatie. En laat je inspireren door de bijgevoegde links, boeken en artikelen.

Deel deze pagina:

#Wat betekent duurzame inzetbaarheid

Waar staat duurzame inzetbaarheid (DI) voor? De essentie van DI is dat werknemers in staat zijn om gezond, productief en met plezier huidig en toekomstig werk te kunnen, mogen en willen uitvoeren.

De Sociaal Economische Raad (SER) biedt een uitgebreidere omschrijving: ‘Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden, alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te blijven functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen die hen hiertoe in staat stelt, evenals een attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.’

Meer weten? Lees ons online magazine over duurzame inzetbaarheid. Vol met inspirerende verhalen en praktische tips!

#3 inzetbaarheidsfactoren

In het model duurzame inzetbaarheid onderscheidt de SER (2009) drie factoren die de inzetbaarheid van medewerkers bewaken en bevorderen, namelijk: vitaliteit, werkvermogen en employability.

Vitaliteit: energiek, veerkrachtig, fit en onvermoeibaar door kunnen werken met groot doorzettingsvermogen (Schaufeli en Bakker, 2007)

Werkvermogen: de mate waarin men fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken (Ilmarinen et al, 2005)

Employability: vermogen om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies adequaat te blijven vervullen zowel in het eigen bedrijf als in een ander bedrijf of sector (De Vries et al, Van Vuuren 2011)

De SER heeft samen met de experts op het gebied van duurzame inzetbaarheid een kennisdocument samengesteld. Lees in dit document hoe je werkenden kunt stimuleren om zelf de regie te nemen over hun loopbaan.

Figuur SER drie inzetbaarheidsfactoren van medewerkers: vitaliteit, werkvermogen en employability

#Boeken

Er zijn heel veel boeken geschreven over duurzame inzetbaarheid. Dit zijn een paar van onze favorieten: 

Een leven lang Vitaal voor de klas, Gezond, productief en met plezier (blijven) werken

Tinka van Vuuren  

Dit boek gaat over hoe leerkrachten een leven lang vitaal voor de klas kunnen en willen staan. Voor hen is het behoud van duurzame inzetbaarheid van belang om met plezier aan het werk te zijn, om hen van een inkomen te verzekeren en om in goede gezondheid de pensioengerechtigde leeftijd te halen. 

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid, van dialoog naar rendement

Peter Dona

Maak duurzame inzetbaarheid meetbaar en praktisch toepasbaar.

Handboek werkgeluk

Ad Bergsma, Onno Hamburger en Erwin Klappe

Een praktische toolbox voor leidinggevenden, hr-professionals en coaches.

Print deze pagina