Terug naar Actueel

#Huis van Werkvermogen: zo werkt het in de praktijk

Artikel

Het Huis van Werkvermogen – een model van Finse professor Juhani Ilmarinen – helpt om duurzame inzetbaarheid van personeel binnen scholen bespreekbaar te maken. Adviseurs Arbeid & Vitaliteit bij VfPf vertellen hoe het werkt, inclusief succesverhalen uit de praktijk.

Deel deze pagina:

grafische weergave van het Huis van Werkvermogen
Huis van Werkvermogen

#Maak duurzame inzetbaarheid bespreekbaar

Hoe beter met elkaar in balans, hoe groter het werkvermogen en hoe beter de duurzame inzetbaarheid van een medewerker. Dat maakt het Huis van Werkvermogen model goed toepasbaar in het primair onderwijs, vinden Simone Guikema, Corine de Jong en Judy van den Berg, alle drie adviseur Arbeid en Vitaliteit bij VfPf. Want duurzame inzetbaarheid in het onderwijs is een belangrijk thema. Daarom is het goed als iedereen, van schoolbestuur tot leerkracht, begrijpt wat het is én hoe je het kunt beïnvloeden. Zodat je duurzame inzetbaarheid kunt versterken, stimuleren en bevorderen, zowel wanneer er sprake is van uitval, als daarvoor: preventief. Het Huis van Werkvermogen is een concreet en praktisch model om het thema ook binnen scholen bespreekbaar te maken. De drie adviseurs geven er maandelijks online kennissessies over.

#Sociale context

Simone: “Het Huis van Werkvermogen kun je inzetten om verder te kijken dan alleen het functioneren en de competenties van mensen in het onderwijs.” Immers: alles wat iemand doet, kan van invloed zijn op iemands functioneren. “Ook privéomstandigheden, zoals de zorg voor kleine kinderen of ouders”, schetst Judy. ”Dit model kan dus heel goed worden gebruikt bij of in plaats van functioneringsgesprekken”, vult Simone aan.

#Maatwerk

Juist omdat iedere medewerker andere behoeftes en wensen heeft, is dit een geschikt model om maatwerk te bieden, vindt Corine. “Het is mooi als medewerkers daarin zelf ook een actieve rol pakken en op zoek gaan naar wat nodig is voor verdere ontwikkeling. Het Huis van Werkvermogen kan daarin een mooie aanvulling zijn op dat wat scholen al doen rondom duurzame inzetbaarheid.” De handvatten die het model biedt, maken het makkelijker om de dialoog aan te gaan over onderwerpen die anders misschien onbesproken blijven, zoals gezondheid. Dit soort factoren zijn namelijk onlosmakelijk verbonden met inzetbaarheid. Met het Huis van Werkvermogen komen álle belangrijke onderdelen omtrent werk-privébalans in beeld, en daarmee dus ook wat een werknemer nodig heeft om goed te blijven functioneren.

“De verdiepingen van het Huis van Werkvermogen geven mij houvast en daardoor begrijp ik beter wat er belangrijk is voor elke individuele medewerker.” 
~ Deelnemer kennissessie Huis van Werkvermogen

#Wederzijds vertrouwen

Werken met het Huis van Werkvermogen levert vooral wederzijds vertrouwen en wederkerigheid in gesprekken op, merkt Corine: “Het gaat niet om het beoordelen van medewerkers, maar juist om wie iemand is en wat er bij iemand leeft en speelt. Ga je open met elkaar in gesprek, dan komen zaken als vitaliteit en gezondheid vanzelf aan bod.” Het levert ook een grotere medewerkersbetrokkenheid, hogere medewerkerstevredenheid en lager ziekteverzuim op, vult Judy aan. Simone: “Het model biedt schoolleiders inzicht en grip op het hele plaatje van de medewerkers binnen de school.”

“Handig om te ontdekken dat het Huis van Werkvermogen ook kan worden ingezet als er sprake is van verzuim.” 
~ Deelnemer kennissessie Huis van Werkvermogen

#Aan de slag

Simone: “Een duidelijk beleid op duurzame inzetbaarheid is belangrijk. Het Huis van Werkvermogen is een laagdrempelig en praktisch model dat scholen kan helpen bij het ontwikkelen van zo’n beleid.” Het model vergt geen extra tijdsinvestering of maandenlange verdieping. Scholen kunnen er bij wijze van spreken vandaag mee aan de slag. Om een vitaal organisatieklimaat te creëren, is het wel belangrijk dat de hele organisatie het model omarmt, benadrukt Corine: “Maar functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren mensen al. Met het Huis van Werkvermogen geef je ze eenvoudig een andere inrichting, om medewerkers nog beter te ondersteunen.”

“In onze organisatie gebruiken we nog de klassieke functioneringsgesprekken cyclus. Met het Huis van Werkvermogen kan ik direct aan de slag omdat het praktisch en concreet in gebruik is. Daarnaast geeft het ook de ruimte om vanuit inzetbaarheid het gesprek aan gaan met medewerkers.” 
~ Deelnemer kennissessie Huis van Werkvermogen

#Meer weten over het Huis van Werkvermogen?

Om (school)directeuren, bestuurders en HR-medewerkers in het primair onderwijs te informeren over het model, organiseert VfPf kennissessies. Wilt u ook aan de slag met het Huis van Werkvermogen? Neem contact op met uw regioteam of meld u aan voor één van de online kennissessies via onze agenda.

Print deze pagina