Terug naar Actueel

#Vitaal en met plezier voor de klas na je pensioen

Artikel

De schoolbel gaat. Het is half 9. Spelling en rekenen staan op het menu. Maar: de leerkracht is ziek. Ruim vijfentwintig kinderhoofdjes wachten tot ze worden opgevangen. Gelukkig valt Gerda Wagter (66) in.

Juf Gerda Wagter voor de klas
Juf Gerda Wagter

#Aan het werk blijven

Het onderwijs kampt al lange tijd met een
personeelsprobleem door lerarentekorten, ziekteverzuim
en uitval. Nieuwe aanwas is belangrijk, maar ook het
behouden van personeel en het managen van uitstroom
is essentieel. Leerkrachten moeten met plezier voor de
klas (blijven) staan. Daarom worden diverse maatregelen
genomen. Zoals het Generatiepact, het werken met zijinstromers
en het op de agenda plaatsen van thema’s als
vitaliteit en gezondheid. Daarnaast worden leerkrachten
die niet per se met de pensioengerechtigde leeftijd
willen stoppen, gestimuleerd aan het werk te blijven.

#Bovenbouwjuf

Gerda Wagter staat al haar hele leven voor de klas. Op
een tussenpauze van tien jaar na; ze kreeg in die tijd
vier kinderen en nam de zorg voor hen op zich. “Toen ik
op mijn 21e van de pedagogische academie af kwam,
ging ik direct aan het werk. Eerst op een kleine school in
Lexmond, later via een vervangingspool in Utrecht. In die
tijd was er een overschot aan leerkrachten; ik schreef
wel 38 sollicitatiebrieven.”

Ze werkt een hele tijd in Utrecht, komt later terecht op
de basisschool van haar kinderen in De Meern en werkt
tot slot op een school in Houten. “Daar werkte ik tot
ik 60 werd. We verhuisden toen naar Hardenberg en
ik besloot vervroegd uit het onderwijs te stappen. Tot
ik op mijn 63e in het lokale krantje een baan als extra
leerkracht voor de woensdagochtend tegenkwam.
Ik solliciteerde met de gedachte: ik zie wel of het
wat wordt. Inmiddels werk ik al vier jaar op PCBS De
Hoekstee in Beerzerveld.”

#Vliegende kiep

Gerda vermaakte zich prima tijdens haar pensioen, maar
de baan was een mooie aanvulling op haar bezigheden.
“Mijn man werkt ook nog. Het onderwijs vind ik het
leukste wat er is. Het vak zelf, maar ook de gezelligheid
van de collega’s. Ik wilde maatschappelijk betrokken
blijven.” Waar ze eigenlijk alleen op woensdagochtend
kinderen extra begeleiding zou geven, staat ze inmiddels
ook vaak voor de klas. “Ik ving zwangerschapsverloven
en ziekteverzuim tijdens de pandemie op. Als vliegende
kiep spring ik in waar het nodig is.”

Het verbaasde Gerda wel dat ze op haar 63e nog
werd aangenomen. “Ik heb de directeur ook gevraagd
waarom. Hij vertelde me dat ik uitstraalde dat ik hart
voor de zaak heb. Dat ik een positieve sfeer meebreng.
En mijn ervaring in het onderwijs is natuurlijk mooi
meegenomen.”

#Bijleren

Dat betekende overigens niet dat er niets bij te
leren viel. De afgelopen jaren veranderde er veel in
het onderwijs, van andere manieren van lesgeven
tot grotere klassen en meer administratieve last.
Gerda: “Alle kinderen op onze school werken met een
Chromebook. En ook lesprogramma’s als Snappet 
waren nieuw voor mij. Ik ben van mezelf gelukkig heel
nieuwsgierig en bereid bij te leren, maar dat móét ook
wel. Wil je meedoen, dan moet je je in de veranderingen
willen verdiepen. Werkgevers kunnen daarbij helpen, en
ze doen het gelukkig ook. Bijvoorbeeld met begeleiding
of bijscholing tijdens studiedagen. We hebben daarin
allemaal – zowel werknemer als werkgever – een
verantwoordelijkheid, zodat we kinderen zo goed
mogelijk kunnen onderwijzen.”

#Inzetbaarheid

Gerda merkt op dat er nooit met haar gesproken is over
doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd. Terwijl
ze wel voordelen ziet. “Het zorgt bijvoorbeeld voor
variatie in leeftijd in het team. Binnen PCBS De Hoekstee
is de oudste leerkracht 68, de jongste ongeveer 25
jaar. De ervaren kijk van de oudere leerkrachten en de
frisse blik van de leerkracht die net begint, vullen elkaar
heel mooi aan.” Daarnaast geeft haar functie andere
leerkrachten ruimte. “Ik vang bijvoorbeeld ook lessen op
wanneer handelingsplannen gemaakt moeten worden
na de Citotoets. Collega’s ervaren dan enorme werkdruk,
met mijn hulp ontlasten we hen.”

Ze hoopt dat haar collega’s inzien dat zij er straks ook
voor kunnen kiezen langer door te blijven werken. “Zeker
omdat de directeur van PCBS De Hoekstee meedenkt.
Toen mijn zusje drie jaar geleden ziek werd, kon ik vrij
nemen om de laatste weken bij haar te zijn. En toen
mijn vader van 95 vorig jaar nog niet gevaccineerd was
en ik hem wel wilde bezoeken maar bang was hem te
besmetten, kreeg ik zes weken vrij in lockdown-tijd. Ik
heb geen eigen groep en kan er dus ook makkelijker
even tussenuit als dat nodig is. Omdat de school daarin
flexibel is, zet ik graag een stapje extra waar nodig.
Het is geven en nemen.”

#Waardering

Eigenlijk zou Gerda dit schooljaar stoppen met werken,
maar ze vindt het te leuk. “Werken in het onderwijs
geeft me zoveel energie. Ik heb een leuke band met
de kinderen en met mijn collega’s. De sfeer op school
is goed. Ik voel me enorm gewaardeerd. Ik maak écht
onderdeel uit van de maatschappij. Mijn gezondheid laat
het toe. En ik heb ’s avonds nog eens wat anders aan
mijn man te vertellen”, grapt ze. Daarom stapte ze naar
de directeur. “We hebben afgesproken dat ik voorlopig
blijf, ik stop pas na het volgende schooljaar. Dan ben ik
67 en is het tijd voor andere dingen, zoals reizen met
mijn man.”

#Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

VfPf zet zich in voor het gezond en met plezier
aan het werk houden van onderwijspersoneel
in het PO. Vitaliteit en werkplezier dragen
bij aan het functioneren en het behoud van
personeel. Het houdt bijvoorbeeld een bevlogen
schoolkracht als Gerda op latere leeftijd nog
inzetbaar voor de klas. Wilt u ook aan de slag
met onderwerpen als duurzame inzetbaarheid
en strategische personeelsplanning of wilt u
meer weten over het Generatiepact? Neem
contact op met uw regiocoördinator. Kijk voor
contactgegevens op www.vfpf.nl/regioteams.