#Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs

Duurzame inzetbaarheid is best een vaag begrip. Wat houdt het precies in, wat is de verantwoordelijkheid van de werkgever en wat kunnen werknemers zelf bijdragen? In dit artikel gaan we uitgebreid in op duurzame inzetbaarheid in het primair onderwijs én vind je inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Extra: download ons online magazine!

Deel deze pagina:

#Wat is duurzame inzetbaarheid?

Waar staat duurzame inzetbaarheid (DI) voor? Duurzaam inzetbaar zijn betekent dat je als werknemer in staat bent om gezond, productief en met plezier huidig en toekomstig werk te kunnen, mogen en willen uitvoeren. 

De Sociaal Economische Raad (SER) biedt een uitgebreidere omschrijving: ‘Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden, alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te blijven functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen die hen hiertoe in staat stelt, evenals een attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.’

In het model duurzame inzetbaarheid onderscheidt de SER (2009) drie factoren die de inzetbaarheid van medewerkers bewaken en bevorderen, namelijk: vitaliteit, werkvermogen en employability.

  • Vitaliteit: energiek, veerkrachtig, fit en onvermoeibaar door kunnen werken met groot doorzettingsvermogen (Schaufeli en Bakker, 2007)
  • Werkvermogen: de mate waarin men fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken (Ilmarinen et al, 2005)
  • Employability: vermogen om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies adequaat te blijven vervullen zowel in het eigen bedrijf als in een ander bedrijf of sector (De Vries et al, Van Vuuren 2011)

Bij VfPf maken we het begrip duurzame inzetbaarheid altijd inzichtelijk aan de hand van vier thema’s:

  1. Vitaliteit & gezondheid: Als duurzaam inzetbare werknemer ben je energiek en heb je voldoende veerkracht, zowel mentaal als fysiek. Een goede werk-privé balans is hierbij ook belangrijk. 
  2. Kennis & vaardigheden: Je houdt je kennis en vaardigheden op peil. 
  3. Motivatie & werkplezier: Je bent betrokken bij de schoolorganisatie waar je werkt en doet je werk enthousiast en gemotiveerd. 
  4. Mobiliteit & inzetbaarheid: Je bent wendbaar en je kan en wil je aanpassen aan de voortdurend veranderende omstandigheden.
illustraties van vier thema’s duurzame inzetbaarheid in het onderwijs: vitaliteit & gezondheid, kennis & vaardigheden, motivatie & werkplezier en mobiliteit & inzetbaarheid

#Meer over duurzame inzetbaarheid?

Lees meer achtergrondinformatie over het begrip duurzame inzetbaarheid en laat u inspireren door interessante onderzoeken, boeken en artikelen. Of download ons duurzame inzetbaarheid van A tot Z online magazine met meer informatie en cijfers over duurzame inzetbaarheid in het onderwijs.

Naar het online magazineNaar het online magazine

#Waarom aan de slag met duurzame inzetbaarheid in het onderwijs?

Vraag het aan werknemers in het basisonderwijs en ze vertellen u dat ze de mooiste baan van de wereld hebben. Toch staat het onderwijs voor veel uitdagingen. Wist u bijvoorbeeld dat:

  • 75% van de leraren aangeeft veel werkdruk te ervaren?
  • ongeveer vier op de tien leraren het personeelsbeleid op hun school (sterk) voor verbetering vatbaar vinden?
  • bijna 86% van de werknemers ondanks alles bij hun huidige werkgever willen blijven? 

Door duurzame inzetbaarheid onderdeel te maken van het personeelsbeleid voorkom je als werkgever dat je vooral bezig bent met het blussen van brandjes en achter de feiten aanloopt. Zo bouwt u aan een toekomstbestendige organisatie en geeft u invulling aan goed werkgeverschap. Dit leidt tot meer bevlogen medewerkers en een daling van het ziekteverzuim. Kortom winst voor zowel werkgever als werknemers.

Wanneer werknemers lekker in hun vel zitten en met plezier voor de klas staan, heeft dit een positieve invloed op hun dagelijks werk en op de hele school. Vitale juffen en meesters inspireren de kinderen in de klas, dragen bij aan een goede sfeer tussen collega’s en zijn minder vaak ziek. Als werknemers tevreden zijn, kan de school zich focussen op het onderwijs. En hoe beter het onderwijs, hoe sterker de reputatie van de sector, waardoor de aantrekkingskracht ervan voor nieuwe leerkrachten groter wordt. Zo kunnen we allemaal een positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van het lerarentekort.

In onderstaande video ziet u de kick-off van inspiratieweek ‘Duurzame inzetbaarheid van A tot Z’ met sprekers als Tinka van Vuuren (auteur ‘Een leven lang vitaal in het onderwijs’) en Luc Dorenbosch (oprichter De Baaningenieurs) én voorbeelden van schoolbesturen die vertellen welke stappen zij al hebben gezet op het thema duurzame inzetbaarheid. 

#Bent u werkzaam in het primair onderwijs?

Ontdek hoe u aan de slag gaat met duurzame inzetbaarheid binnen uw schoolorganisatie. Neem vooral contact op met uw regioteam. Onze RADI® gecertificeerde adviseurs bieden ondersteuning in de vorm van voorlichting, inspiratie, advies en praktische ondersteuning. 

Vind uw regioteamVind uw regioteam

#De rol van werkgever en werknemer

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip waar veel onderwerpen onder vallen en waar je binnen een schoolorganisatie op veel manieren mee aan de slag kunt. Van heel groot: denk aan het creëren en implementeren van beleid, tot klein en praktisch: zoals met uw team een specifieke training volgen over bijvoorbeeld gezond omgaan met stress of werkdruk. Uiteindelijk draait duurzame inzetbaarheid om een samenspel tussen de werkgever en werknemer. 

illustraties samenspel tussen werknemer en werkgeer bij duurzame inzetbaarheid in het onderwijs

De werknemer denkt bewust na en neemt regie over zijn of haar duurzame inzetbaarheid. Hij of zij geeft aan wat er nodig is voor een gezonde leef- en werkstijl en ruimte om te kunnen leren en ontwikkelen. 

Aan de werkgever de taak om de werknemer hierin te stimuleren en te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door gezonde arbeidsomstandigheden te creëren, passende arbeidsvoorwaarden aan te bieden en te zorgen voor een prettig organisatieklimaat en goed leiderschap. 

Samen staan ze op een balansbalk en hebben ze de taak om elkaar in evenwicht te houden. De balans bewaken betekent kijken naar wat er nu belangrijk is, maar ook nadenken over de behoeften op langere termijn. Dit doe je vooral door het gesprek met elkaar aan te gaan. Zo kun je samen bepalen wat de werknemer biedt en vraagt, en wat de werkgever kan en wil. 

Werknemers mogen van de schoolleiding verwachten dat deze actief meedenkt en de dialoog over duurzame inzetbaarheid initieert om te zorgen voor een gezond werkklimaat. Een gezond werkklimaat inrichten betekent de ruimte creëren om gezamenlijk problemen op te lossen en te voorkomen. Daarnaast gaat het vooral over de focus leggen op het versterken van de werknemers; zij staan namelijk centraal.

#Duurzame inzetbaarheidsuren, hoe werkt de regeling ook alweer?

Medewerkers in het basisonderwijs hebben officieel recht op tijd om te werken aan hun duurzame inzetbaarheid. Lees hoe het zit met duurzame inzetbaarheidsuren volgens de cao PO.

#Voorbeelden: duurzame inzetbaarheid in het primair onderwijs

Benieuwd hoe de aanpak van duurzame inzetbaarheid er in de praktijk bij schoolorganisaties aan toe gaat? Laat u inspireren door voorbeelden van duurzame inzetbaarheid in het onderwijs of download online magazine duurzame inzetbaarheid van A-Z met meer voorbeelden en praktische tips van onze adviseurs.

#Samen aan de slag met de duurzame ontwikkeling van uw schoolorganisatie?

Ontdek onze tools en diensten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, of neem direct contact op met uw regioteam om de mogelijkheden te bespreken. 

Vind uw regioteamVind uw regioteam

#Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen en handige tools op het gebied van duurzame inzetbaarheid in het onderwijs.

Print deze pagina